Prevajanje z govorom

Če ima naprava mikrofon, lahko prevedete izgovorjene besede in besedne zveze. Pri nekaterih jezikih boste slišali izgovorjene prevode.

Prevajanje z govorom

 1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 2. Na vrhu izberite jezika, med katerima želite prevajati.
 3. Dotaknite se ikone za govor Speak
  • Če je ta gumb zatemnjen, govora ni mogoče prevajati.
 4. Ko zaslišite »Govorite«, izgovorite besedilo, ki ga želite prevesti.

Namig: Preberite, kako prevesti dvojezični pogovor.

Spreminjanje nastavitev govora

Blokiranje žaljivih besed

 1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 2. V spodnjem desnem kotu se dotaknite ikone nastavitev  in nato Glasovni vnos
 3. Vklopite Blokiraj žaljive besede.

Spreminjanje območja/narečja

 1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 2. V spodnjem desnem kotu se dotaknite ikone nastavitev  in nato Območje govora.
 3. Dotaknite se jezika, ki ga želite spremeniti.
 4. Dotaknite se območja, povezanega z želenim narečjem.
Namig: Za nekatere jezike ni na voljo vseh narečij.

Spreminjanje hitrosti zvoka

 1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
 2. V spodnjem desnem kotu se dotaknite ikone nastavitev Nastavitve in nato Hitrost.
 3. Izberite možnost Navadno, Počasi ali Počasneje.