Prevajanje besedila v drugih aplikacijah

Z aplikacijo Google Prevajalnik lahko prevedete besedilo v drugih aplikacijah. To storite tako:

Kadar je vključena funkcija »Za prevajanje se dotaknite«, lahko kopirate besedilo iz katere koli aplikacije v napravi Android in ga prevedete v drug jezik.

Opomba: vaše besedilo se pošlje Googlu v prevajanje šele, ko se dotaknete ikone Google Prevajalnika. Besedilo ne bo poslano, če se ne boste dotaknili ikone.

Uporaba funkcije »Za prevajanje se dotaknite«

  1. V aplikacijah z besedilom, ki ga lahko kopirate, izberite in kopirajte besedilo, ki ga želite prevesti.
  2. Dotaknite se ikone prevajanja Aplikacija Prevajalnik. Kopirano besedilo se pošlje Googlu in takoj prevede.

Izklop funkcije »Za prevajanje se dotaknite«

  1. Odprite aplikacijo Prevajalnik Aplikacija Prevajalnik.
  2. V zgornjem levem kotu se dotaknite ikone menija Meni in nato Nastavitve.
  3. Dotaknite se možnosti Za prevajanje se dotaknite.
  4. Počistite polje pri možnosti Omog. fun. »Za prevajanje se dotaknite«.