Tłumaczenie mowy

Jeśli Twoje urządzenie ma wbudowany mikrofon, możesz tłumaczyć wypowiadane słowa i wyrażenia. W przypadku niektórych języków usłyszysz tłumaczenie wypowiedziane na głos.

Translate by speech

 1. Open the Translate app Aplikacja Tłumacz.
 2. At the top, select the languages to translate between.
 3. Tap Speak Speak.
  • If this button is grayed out, the spoken language can't be translated.
 4. After it says "Speak now," say what you want to translate.

Tip: Learn how to translate a bilingual conversation.

Change your speech settings

 1. Open the Translate app Aplikacja Tłumacz.
 2. Tap Menu Menu a potem Settings.
 3. Pick a setting. For example:
  • To automatically speak translated text, tap Speech input. Then, turn on "Speak output."
  • To translate offensive words, tap Speech input. Then, turn off "Block offensive words."
  • To choose from available dialects, tap Region. Then, select the language and dialect.

Zmienianie tempa emisji dźwięku

 1. Otwórz aplikację Tłumacz Aplikacja Tłumacz.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia a potem Prędkość.
 3. Wybierz Normalnie, Powoli lub Wolniej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?