แปลคำพูด

คุณสามารถแปลคำและวลีที่พูดได้ หากอุปกรณ์ที่ใช้มีไมโครโฟน สำหรับบางภาษา คุณจะได้ยินคำแปลซึ่งระบบพูดออกมา

แปลคำพูด

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. แตะปุ่มภาษาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเลือกคู่ภาษาที่จะแปล
 3. แตะ "พูด" Speak หากปุ่มนี้เป็นสีเทา แสดงว่ายังแปลภาษาที่พูดไม่ได้
 4. เมื่อระบบบอกให้ "พูดเลย" ให้พูดข้อความที่ต้องการแปล

เคล็ดลับ: คุณแปลบทสนทนา 2 ภาษาได้ด้วย ดูวิธีการ

เปลี่ยนการตั้งค่าการพูด

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. แตะการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น การป้อนข้อมูลด้วยคำพูด
 3. เลือกการตั้งค่า เช่น
  • หากต้องการให้พูดข้อความที่แปลโดยอัตโนมัติ ให้เปิดเอาต์พุตคำพูด
  • หากต้องการแปลคำที่ไม่เหมาะสม ให้ปิดบล็อกคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • หากต้องการเลือกภาษาถิ่นที่มี ให้แตะภูมิภาค จากนั้นแตะภาษา แล้วเลือกภาษา
   หมายเหตุ: บางภาษาไม่รองรับภาษาถิ่น

บล็อกคำพูดที่ไม่เหมาะสม

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น การป้อนข้อมูลด้วยคำพูด 
 3. เปิดบล็อกคำพูดที่ไม่เหมาะสม

เปลี่ยนภูมิภาค/ภาษาถิ่น

 1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะการตั้งค่า จากนั้น ภาษาถิ่น
 3. แตะภาษาที่ต้องการเปลี่ยนภาษาถิ่น/ภูมิภาค
  หมายเหตุ: บางภาษามีภาษาถิ่นไม่ครบทั้งหมด
 4. แตะภูมิภาคของภาษาถิ่นที่ต้องการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร