แปลคำพูด

คุณสามารถแปลคำและวลีที่พูดได้ หากอุปกรณ์ที่ใช้มีไมโครโฟน สำหรับบางภาษา คุณจะได้ยินคำแปลซึ่งระบบพูดออกมา

  1. ไปที่หน้า Google แปลภาษา
  2. คลิก "พูด" Speak ที่ด้านล่างซ้ายของช่องข้อความ
  3. เมื่อระบบบอกให้ "พูดเลย" ให้พูดข้อความที่ต้องการแปล
  4. หากต้องการหยุดบันทึก ให้คลิก "พูด" Speak
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร