Uporaba pripomočka Google Prevajalnik

S pripomočkom Prevajalnik lahko poiščete vnose iz Prevajalnika na začetnem zaslonu.

Dodajanje pripomočka

Pomembno: 

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega prostora in ga pridržite.
  • Prav tako se lahko dotaknete ikone aplikacije Prevajalnik in jo pridržite.
 2. Dotaknite se ikone pripomočkov Pripomočki.
 3. Pomaknite se do pripomočka Prevajalnik.
 4. Dotaknite se pripomočka in ga pridržite.
 5. Pripomoček premaknite na želeno mesto na zaslonu. Nato dvignite prst.

Spreminjanje velikosti pripomočka

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite pripomočka Prevajalnik in ga pridržite. 
 2. Ko dvignete prst, se v vogalih pripomočka dotaknite pik in jih povlecite. 
 3. Dotaknite se območja zunaj pripomočka.

Uporaba orodne vrstice za hitra dejanja

Pomembno: Vsa hitra dejanja niso vedno na voljo (odvisno od jezikov prevajanja).
 • Vrstica za iskanje: Če želite hitro odpreti aplikacijo Prevajalnik, se dotaknite indikatorja za jezik prevajanja.
 • Glasovni vnos: Če želite govoriti neposredno v besedilno polje, se dotaknite ikone mikrofona .
 • Pogovor: Če želite prevesti besedo ali besedno zvezo iz enega jezika v drugega, se dotaknite ikone pogovora .
 • Prepis: Če želite prevesti pogovor in ga prepisati v realnem času, se dotaknite ikone prepisovanja .
 • Word Lens: Če želite samodejno prevesti, kar vidi kamera, se dotaknite ikone fotoaparata Fotoaparat.
 • Odložišče prevajalnika: Če želite hitro prevesti besedo ali besedno zvezo, ki ste jo kopirali, se dotaknite ikone odložišča .

Shranjeni prevodi in zgodovina

Poiščete lahko shranjene prevode, lahko si ogledate celoten pogled zgodovine, shranite prevod ali kopirate prevode v odložišče.

Če želite poiskati pretekle prevode, se dotaknite vrstice za naslov. Na voljo so te možnosti:

 • Drsenje: Če želite poiskati zgodovino in shranjene prevode, se v razdelku »Zgodovina« ali »Shranjeno« pomaknite navzgor.
 • Zavihek: Če želite preklopiti med zgodovino in shranjenimi prevodi, se poleg možnosti »Zgodovina« ali »Shranjeno« dotaknite ikone za preklop .
 • Kopiranje: Če želite prevod kopirati v odložišče, se poleg prevoda dotaknite ikone za kopiranje .
 • Shranjevanje: Če želite shraniti prevod, se poleg prevoda dotaknite ikone za shranjevanje .
 • Govorjenje: Če želite poslušati prevedeno besedno zvezo, se dotaknite ikone za govor .
  • Ko se dotaknete prevoda, se v aplikaciji Prevajalnik odprejo podrobnosti o prevodu.
  • Ta funkcija ni na voljo v vseh jezikih.
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true
true
73122
false
false