Překlad a kontrola pravopisu na webových stránkách

Slova a stránky můžete překládat a při zadávání textu na stránky můžete kontrolovat pravopis.

Výběr jazyka

Aby bylo možné překládat slova nebo stránky, je třeba vybrat cílový jazyk.

 1. Na liště Google Toolbar klikněte na Možnosti Možnosti.
 2. Klikněte na Nástroje.
 3. Zaškrtněte políčko Přeložit.
 4. Klikněte na Upravit.
 5. Vyberte jazyk, do kterého chcete překládat.
 6. Klikněte na Uložit.

Překlad stránky

Po výběru jazyka můžete přeložit celou stránku nebo jen jednotlivá slova.

 • Chcete-li přeložit celou stránku, na liště Google Toolbar klikněte na Přeložit.
 • Chcete-li zobrazit překlad slova v cizím jazyce, umístěte na něj kurzor.

Kontrola pravopisu

Při psaní na webových stránkách si můžete nechat opravovat překlepy.

Krok 1: Zapněte kontrolu pravopisu

 1. Na liště Google Toolbar klikněte na Možnosti Možnosti.
 2. Klikněte na Nástroje.
 3. Zaškrtněte políčko Kontrola pravopisu
 4. Klikněte na Uložit.

Krok 2: Nechte si kontrolovat pravopis

 1. Na liště Google Toolbar klikněte na Zkontrolovat Zkontrolovat.
 2. Chcete-li změnit jazyk kontroly pravopisu, klikněte na šipku dolů Šipka dolů a potom Zvolit jazyk.