Přístup k jinému počítači pomocí Vzdálené plochy Chrome

Pomocí Vzdálené plochy Chrome můžete pracovat se soubory a aplikacemi v jednom počítači z jiného počítače nebo mobilního zařízení.

Nastavení vzdáleného přístupu

Windows
 1. Stáhněte si aplikaci Vzdálená plocha Chrome.
 2. V počítači spusťte Chrome.
 3. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
 4. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.
 5. V sekci Moje počítače klikněte na Začínáme.
 6. Klikněte na Povolit vzdálená připojení.
 7. Zadejte PIN, opětovným zadáním jej ověřte a poté klikněte na OK.
 8. Kliknutím na tlačítko Ano pokračujte v instalaci služby Vzdálená plocha Chrome.
 9. V zobrazeném dialogovém okně potvrďte účet Google a pokračujte opětovným zadáním kódu PIN.

Počítač, ve kterém jste povolili vzdálené připojení, se zobrazí v části Mé počítače.

Mac
 1. Stáhněte si aplikaci Vzdálená plocha Chrome.
 2. V počítači spusťte Chrome.
 3. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
 4. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.
 5. V sekci Moje počítače klikněte na Začínáme.
 6. Klikněte na Povolit vzdálená připojení. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
 7. Chrome začne stahovat soubor DMG. Klikněte na Uložit.
 8. Až se soubor stáhne, otevřete jej.
 9. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Poté se vraťte do Chromu.
 10. Vzdálený přístup k počítači aktivujete kliknutím na OK.
 11. Zadejte PIN, opětovným zadáním jej ověřte a poté klikněte na OK.
 12. Po zobrazení dialogového okna odemkněte panel a znovu potvrďte svůj účet a PIN.
 13. Zobrazí se zpráva „Vzdálená připojení k tomuto počítači byla povolena“. Kliknutím na tlačítko OK ji zavřete.

Počítač, ve kterém jste povolili vzdálené připojení, se zobrazí v části Mé počítače.

Linux

Krok 1: Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Vzdálená plocha Chrome

Stáhněte si aplikaci Vzdálená plocha Chrome.

Krok 2: Nainstalujte balíček hostitelských součástí pro Debian

Balíček pro 64bitové systémy Debian si můžete stáhnout zde.

Krok 3: Vytvořte relaci virtuální plochy

Pokud používáte systém Ubuntu 12.04, přeskočte ke kroku 4.

 1. Ve složce /usr/share/xsessions/ vyhledejte soubor .desktop patřící požadované ploše.
  • Prostředí Cinnamon například obsahuje soubor cinnamon.desktop s následujícím příkazem: gnome-session --session=cinnamon
 2. V domovském adresáři vytvořte soubor s názvem .chrome-remote-desktop-session s tímto obsahem:
  • exec /usr/sbin/lightdm-session "<YOUR_EXEC_COMMAND>"
 3. Řetězec <YOUR_EXEC_COMMAND> nahraďte příkazem, který v souboru .desktop naleznete na konci:
  • V prostředí Cinnamon správný příkaz vypadá takto: exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=cinnamon'
  • V rozhraní Unity je třeba kód ještě rozšířit. Celý příkaz bude vypadat takto: DESKTOP_SESSION=ubuntu XDG_CURRENT_DESKTOP=Unity XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/$(id -u) exec /usr/sbin/lightdm-session 'gnome-session --session=ubuntu'
 4. Uložte soubor s názvem chrome-remote-desktop-session.

Krok 4: Povolte vzdálená připojení

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
 3. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.
 4. V sekci Moje počítače klikněte na Začínáme.
 5. Klikněte na Povolit vzdálená připojení.
 6. Zadejte PIN, opětovným zadáním jej ověřte a poté klikněte na tlačítko OK.
 7. Zavřete dialogové okno potvrzení.
Chromebook
 1. Stáhněte aplikaci Vzdálená plocha Chrome.
 2. Klikněte na Přidat do Chromu.
 3. Potvrďte výběr kliknutím na Přidat aplikaci.
 4. V rohu obrazovky klikněte na Spouštěč Spouštěč a pak Šipka nahoru Šipka nahoru.
 5. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome

Sdílení počítače s ostatními

Vlastní počítač můžete sdílet s ostatními uživateli. Získají tak plný přístup k vašim aplikacím, souborům, e-mailům, dokumentům a historii.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
 3. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.
 4. Klikněte na Začínáme.
 5. Chcete-li vytvořit přístupový kód, klikněte na Sdílet.
 6. Odešlete kód osobě, která váš počítač bude používat.
 7. Když tato osoba zadá přístupový kód, zobrazí se jí vaše e-mailová adresa a bude mít nad počítačem plnou kontrolu.
 8. Chcete-li relaci sdílení ukončit, klikněte na Ukončit sdílení.

Vzdálený přístup k počítači

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
 3. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.
 4. Vyberte počítač, který chcete použít. Je možné, že nejdříve budete muset kliknout na Začínáme.
  • Chcete-li použít vlastní počítač, klikněte na něj.
  • Chcete-li použít cizí počítač, který s vámi byl sdílen, klikněte na Přístup.
 5. Zadejte PIN nebo přístupový kód požadovaný k přihlášení.
 6. Klikněte na Připojit.

Z důvodu zabezpečení jsou všechny relace vzdálené plochy plně šifrovány.

Ukončení vzdálené relace

Až budete hotovi, uprostřed stránky klikněte na šipku dolů Šipka dolů a pak Odpojit.

Odstranění počítače ze seznamu

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
 3. Klikněte na Vzdálenou plochu Chrome Aplikace Vzdálená plocha Chrome.
 4. Vedle počítače, který chcete odstranit, klikněte na Deaktivovat vzdálené připojení.

Odstranění Vzdálené plochy Chrome

Windows
 1. Na každém počítači, ze kterého chcete odstranit přístup prostřednictvím Vzdálené plochy Chrome, tuto aplikaci odstraňte:
  1. Přejděte na Ovládací panely a pak Programy a pak Přidat nebo odebrat programy.
  2. Najděte aplikaci Vzdálená plocha Chrome.
  3. Klikněte na Odstranit.
 2. Chcete-li Vzdálenou plochu Chrome odebrat také z účtu, odstraňte rozšíření:
  1. V počítači spusťte Chrome.
  2. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
  3. Pravým tlačítkem klikněte na Vzdálenou plochu Chrome a poté klikněte na Odstranit z Chromu.
  4. Zobrazí se dialog k potvrzení. Klikněte na Odstranit.
Mac
 1. V každém počítači, ve kterém chcete odstranit přístup prostřednictvím Vzdálené plochy Chrome, odinstalujte tuto aplikaci:
  1. Vyhledejte aplikaci Chrome Remote Desktop Host Uninstaller.
  2. Spusťte odinstalační nástroj a klikněte na Odinstalovat.
 2. Chcete-li Vzdálenou plochu Chrome odebrat také z účtu, odstraňte rozšíření:
  1. V počítači spusťte Chrome.
  2. Do adresního řádku nahoře zadejte chrome://apps a stiskněte Enter.
  3. Pravým tlačítkem klikněte na Vzdálenou plochu Chrome a poté klikněte na Odstranit z Chromu.
  4. Zobrazí se dialog k potvrzení. Klikněte na Odstranit.

Tipy pro odstraňování problémů

Pokud máte se Vzdálenou plochou Chrome potíže, vyzkoušejte následující tipy:

 • Chcete-li vzdáleně používat nebo sdílet počítač, musíte být připojeni k internetu. Pokud se stránka neotevře, zkontrolujte nastavení sítě v počítači.
 • V použití Vzdálené plochy Chrome může bránit antivirový program. Zajistěte, aby antivirový program povoloval následující provoz:
  • odchozí provoz UDP,
  • příchozí odpovědi UDP,
  • komunikaci na portech TCP 443 (HTTPS) a 5222 (XMPP).
 • Pokud použijete počítač, který je součástí sítě v práci nebo ve škole, možná nebudete moci udělit přístup ostatním uživatelům. Další informace vám poskytne administrátor.
 • Zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi prohlížeče Chrome nebo systému Chrome OS.

Pokud máte další problémy, nahlaste je prosím zde: Fórum nápovědy prohlížeče Chrome.

Vylepšování Vzdálené plochy Chrome

V rámci analýzy možností zdokonalení Vzdálené plochy Chrome společnost Google shromažďuje a ukládá určitá anonymizovaná data o prodleních sítě a trvání vaší relace.

Další informace o Vzdálené ploše Chrome naleznete v upozornění ve věci ochrany osobních údajů v Chromu a zásadách ochrany soukromí společnosti Google.