Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Informacje o regułach

Tagi uruchamiają się w reakcji na zdarzenia. W Menedżerze tagów Google reguła monitoruje stronę internetową lub aplikację mobilną pod kątem określonych typów zdarzeń, takich jak przesłanie formularza, kliknięcie przycisku lub wyświetlenie strony. Po wykryciu takiego zdarzenia reguła uruchamia tag. Do uruchomienia tagu niezbędna jest co najmniej jedna reguła.

To, czy reguła zadziała, jest oceniane w czasie wykonywania kodu na stronie lub w aplikacji. Powiązane tagi są uruchamiane lub blokowane w zależności od tego, czy zostaną spełnione warunki danej reguły.

Tworzenie nowej reguły

Aby utworzyć nową regułę:

 1. Kliknij kolejno Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij Skonfiguruj regułę.
 3. Wybierz typ reguły, jaki chcesz utworzyć.
 4. Ukończ konfigurację wybranego typu reguły.

Tworzenie reguły na podstawie definicji tagu

Możesz utworzyć nową regułę podczas konfigurowania tagu. Na dowolnej stronie konfiguracji tagu:

 1. Kliknij Reguły.
 2. Kliknij Dodaj Dodaj.
 3. Kliknij Skonfiguruj regułę.
 4. Wybierz typ reguły, jaki chcesz utworzyć.
 5. Ukończ konfigurację wybranego typu reguły.

Edytowanie reguły

Aby edytować istniejącą regułę:

 1. Kliknij Reguły.
 2. Kliknij nazwę reguły, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Skonfiguruj regułę, by edytować regułę.
 4. Kliknij Więcej więcej czynności, by skopiować lub usunąć wybraną regułę, wyświetlić zmiany lub pokazać notatki.

Filtry reguł

Nowe reguły domyślnie uruchamiają się po wystąpieniu każdego zdarzenia powiązanego typu. Możesz bardziej szczegółowo określić, kiedy reguła ma się uruchamiać, korzystając z filtrów reguł. Aby włączyć filtr, znajdź opcję „Ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek” na dole strony konfiguracji reguły. Wybierz opcję „Niektóre <zdarzenia>”, gdzie <zdarzenia> oznaczają typ zdarzenia, który Cię interesuje.

Każdy filtr składa się ze zmiennej, operatorawartości:

Zmienna (menu) Operator (menu) Wartość (pole tekstowe)
Wybierz odpowiednią istniejącą zmienną Menedżera tagów, dodaj nową zmienną wbudowaną lub utwórz nową zmienną, korzystając z tego menu. Wybierz operator z menu, np. równa się, zawiera, jest mniejsze niż, pasuje do wyrażenia regularnego itd. Menedżer tagów porównuje podaną wartość z wartością w zmiennej w czasie działania. Wpisz odpowiednią wartość tekstową.

Na przykład tag z regułą opartą na zdarzeniu wyświetlenia strony z następującym filtrem może służyć do uruchamiania tagu na stronie, w przypadku której wartość /produkty/ stanowi przewidywalną część adresu URL wszystkich stron produktów:

Adres URL strony zawiera /produkty/

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne