Väl fungerande utlösarkonfigurationer

I bland kan felaktigt konfigurerade utlösare ge oväntade resultat i Google Taggstyrning. Ha följande saker i åtanke när du konfigurerar utlösare:

  1. Pröva utlösarna i förhandsvisningsläget: Det är viktigt att pröva formulär- och länkutlösare innan de publiceras. De kan sluta fungera om en annan JavaScript-händelse avbryter processen. Ett vanligt problem är att ett annat skript returnerar false innan formuläret eller länkutlösaren nås och att utlösningskoden hoppas över. Använd förhandsvisningsläget i Taggstyrning för att pröva om en tagg aktiveras ordentligt eller om formulärdata skickas korrekt.

  2. Pröva i äldre webbläsare: Äldre webbläsare kan ha problem med taggar. Sådana problem är inte alls lika vanliga i moderna webbläsare. Om din produkt måste gå att använda i äldre webbläsare ska du pröva den noga i förhandsvisningsläget före lanseringen.

  3. Begränsa omfattningen av formulär- och länkutlösare till prövade sidor: Det kan ta lång tid att pröva alla sidor på webbplatsen. Fundera noga över hur utlösare konfigureras. Var särskilt försiktig med utlösare som lyssnar efter att formulär skickas iväg eller efter länkklick. Använd filter att säkerställa att utlösaren bara aktiveras när specifika villkor är uppfyllda (t.ex. ”Page Path är like med /min/prövade/formulärsida”).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?