Dönüşüm bağlayıcı

Dönüşüm bağlayıcı etiketleri, dönüşümlerin etkili şekilde ölçülebilmesi için etiketlerin tıklama verilerini ölçmesine yardımcı olur. Ziyaretçilerin bir reklamı veya tanıtımı tıkladıktan sonra ulaşabileceği her sayfaya bir dönüşüm bağlayıcı etiketi dağıtın.

Kullanıcılar reklamlarınızı tıkladığında, web sitenizdeki dönüşüm sayfasının URL'si genellikle tıklamayla ilgili bilgileri içerir. Bir site ziyaretçisi dönüşüm olarak etiketlediğiniz bir işlem gerçekleştirirse (ör. bir Google Ads dönüşüm etiketi tetiklenirse) tıklama bilgileri, bu dönüşümü sitenize ziyaretçi getiren tıklamayla ilişkilendirmek için kullanılır.

Dönüşüm bağlayıcı etiketi, dönüşüm sayfası URL'lerinizdeki reklam tıklama bilgilerini otomatik olarak algılayıp web sayfası alanınızdaki birinci taraf çerezlerinde depolar ve verileri AMP sayfalarının URL'lerine aktarır. Dönüşüm bağlayıcı etiketini Google Marketing Platform ürünleriyle birlikte kullanıyorsanız dönüşüm bağlayıcı etiketi, bu çerezlerde benzersiz tanımlayıcıları da depolayabilir.

Temel kurulum

Dönüşüm bağlayıcı etiketi oluşturmak için:

 1. Etiketler ardından Yeni'yi tıklayın.
 2. Etiket Yapılandırması'nı tıklayın ve Dönüşüm Bağlayıcı'yı seçin.
 3. Tetikleyici seçin. Çoğu durumda, tüm sayfa görüntülemelerinde veya bir reklam tıklandıktan sonra site ziyaretçilerinin geleceği belirli sayfa görüntülemelerinde etkinleşecek bir tetikleyici kullanmanız gerekir.
 4. Etiket yapılandırmanızı kaydedin ve yayınlayın.

Web ve AMP kapsayıcıları için dönüşüm bağlayıcı etiketi örnekleri, ek alanlar arası bağlantı oluşturma seçeneğine, web kapsayıcıları ise çerez ayarlarını geçersiz kılma özelliğine sahiptir.

Alanlar arası bağlantı

Birden fazla alanda açılış ve dönüşüm sayfanızın olduğu durumlarda, web ve AMP kapsayıcılarındaki dönüşüm bağlayıcı etiketleri, alanlar arası bağlantı oluşturmak için yapılandırılabilir. Bu seçeneği belirlediğinizde, bağlantılı bir alana yönlendiren köprülerin URL'sine bağlayıcı parametresi eklenir. Uyumlu bir bağlayıcı etiketine sahip hedef alan, gelen URL'lerdeki bağlayıcı parametrelerini kontrol eder. Geçerli bir bağlayıcı parametresi bulunursa birinci taraf ölçüm çerezi çıkarılır ve depolanır. Daha fazla bilgi

Dönüşüm bağlayıcı etiketini birden çok alanda çalışacak şekilde yapılandırmak için:

 1. Alanlar arasında bağlantı oluşturmayı etkinleştirin'i seçin. Bu ayar söz konusu etiketin, bağlayıcı parametresine sahip gelen bağlantıları işlemesini sağlar.
 2. İsteğe bağlı ancak web ve AMP kapsayıcıları için önerilen işlem: Alanları Otomatik Olarak Bağla bölümünde, bu etiketle bağlanması gereken alanların bir listesini girin. Bu alanda listelenen bir alana yönlendiren tüm bağlantıların URL'sine bağlayıcı parametresi eklenir.
 3. Web kapsayıcıları için isteğe bağlı işlem: Formları bağlamak için Formu Donat değerini true (doğru) olarak ayarlayın.
 4. Web kapsayıcıları için isteğe bağlı işlem: Etiket Yöneticisi'ne benzersiz parametrenin standart bir sorgu (?) yerine bir parçadan (#) okunacağını bildirmeniz gerekiyorsa URL Konumu'nu Parça olarak ayarlayın. Aksi takdirde, URL Konumu'nu varsayılan Sorgu Parametresi seçeneğine ayarlanmış olarak bırakın.
 5. AMP kapsayıcıları için isteğe bağlı işlem: Google Analytics İstemci Kimliği'ni bağlı alan adları arasında senkronize etmek için Google Analytics İstemci Kimliği'ne bağlantıyı etkinleştir'i seçin. Böylece birden fazla alan genelinde tek bir kullanıcının etkinlikleri ölçülebilir. Not: Uç nokta, Universal Analytics etiketi ve doğru alan bağlantısı ayarıyla yapılandırılmalıdır:
  1. gtag.js yüklemeleri için accept_incoming değerini true olarak ayarlayın.
  2. analytics.js için allowLinker değerini true olarak ayarlayın.
  3. Etiket Yöneticisi'ndeki Universal Analytics ayarlarında, Alan Adı allowLinker ve Değer'i true olan bir alan ekleyin.

Not: Formu Donat işlevinin çalışması için URL Konumu'nun Sorgu Parametresi seçeneğine ayarlanmış olması gerekir. Bunun nedeni, bazı tarayıcıların URL parçasını form gönderimlerinden çıkarmasıdır.

Çerez ayarlarını geçersiz kıl (gelişmiş)

Çoğu durumda, bu etiketin temel yapılandırması yeterli olacaktır. Ayarları yalnızca bunu gerektiren belirli bir ihtiyacınız varsa değiştirin.

Hâlihazırda aynı ada sahip çerezleriniz olduğunda, birden fazla çerez kümeniz olması gerektiğinde veya web sitenizin bir alt alanındaki reklam tıklama bilgilerinin başka bir alt alandaki dönüşümler için kullanılmasını istemediğinizde bazı çerez ayarlarını geçersiz kılmanız gerekebilir. Bu durumlarda, "çerez ayarlarını geçersiz kıl" özelliğini kullanın.

Dönüşüm bağlayıcı etiketi, reklam tıklama bilgilerini _gcl_aw ve _gcl_dc, adlı çerezlere yerleştirip en üst alan ile kök düzeyindeki yolu kullanır. Bu ayarlardan herhangi birini geçersiz kılmanız gerekirse Bağlayıcı Seçenekleri'nden bu işlemi yapabilirsiniz.

Çerez ayarlarını geçersiz kıl onay kutusunu işaretlerseniz Ad öneki, Alan ve Yol metin alanları gösterilir:

 • Ad öneki: Çerez adlarının parçası olarak kullanılan ön ektir. Varsayılan ön ek adı _gcl şeklindedir. Örneğin; Ad alanını _gcl2 olarak değiştirirseniz Dönüşüm Bağlayıcı etiketi, _gcl2_aw ve _gcl2_dc adlı çerezleri oluşturur. Çerez adlarının ön ekini değiştirirseniz, reklam tıklama bilgilerini bu çerezlerden okuyan tüm etiketlerin de (ör. Google Ads dönüşüm etiketleri) aynı ön eki kullanacak şekilde yapılandırılması gerekir.
 • Alan: Web sitenizin birinci taraf çerezlerinin oluşturulması gereken alanıdır. Dönüşüm bağlayıcı etiketi, varsayılan olarak çerezleri oluşturabileceği en üst düzey alanı kullanır. Örneğin; web sitesi adresiniz blog.example.com ise dönüşüm bağlayıcı etiketi, çerez alanını example.com olarak ayarlar. Bu alanı yalnızca çerezleri daha alt düzey bir alanla sınırlamanız gerekiyorsa ayarlayın.
 • Yol: Çerezleri oluşturmak için kullanılan yoldur. Çerez yolu varsayılan olarak alanın kök düzeyi olur. Bu alanı yalnızca çerezleri bir alanın alt diziniyle sınırlamanız gerekiyorsa ayarlayın.

Etiketlerin, dönüşüm bağlayıcı etiketleri tarafından oluşturulan birinci taraf çerezleriyle nasıl çalışacağını da düzenleyebilirsiniz. Bu etiketler, Dönüşüm Bağlama bölümünde iki ek yapılandırma seçeneği sunar:

 • Dönüşüm Bağlamayı Etkinleştir: Varsayılan olarak, dönüşüm bağlayıcı etiketi tarafından oluşturulan verileri okuyan tüm etiketlerde "Dönüşüm Bağlamayı Etkinleştir" değeri true olarak ayarlanmıştır. Etiketin Dönüşüm Bağlayıcı etiketleriyle çalışma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekiyorsa bu değeri false (yanlış) olarak ayarlayın.
 • Çerez Ön Eki: Bir dönüşüm bağlayıcı etiketinde çerez adı ön ekini değiştirdiyseniz etiketin verileri doğru çerezden okuyabilmesi için aynı ön eki bu alana ekleyin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?