ขณะนี้ G Suite เป็น Google Workspace แล้ว ทุกอย่างที่ธุรกิจของคุณต้องใช้ในการทํางาน

Conversion Linker

แท็ก Conversion Linker ใช้สำหรับช่วยแท็กวัดข้อมูลการคลิกเพื่อให้การวัด Conversion มีประสิทธิภาพ ใช้แท็ก Conversion Linker ในหน้าเว็บใดก็ได้ที่ผู้เข้าชมอาจเข้าไปหลังจากคลิกโฆษณาหรือโปรโมชัน

เมื่อผู้ใช้คลิกโฆษณาแล้ว URL ของหน้า Conversion ในเว็บไซต์มักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกนั้นอยู่ เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ดำเนินการสิ่งที่คุณติดแท็กไว้เป็น Conversion (เช่น เมื่อแท็ก Conversion ของ Google Ads เริ่มทำงาน) ระบบจะใช้ข้อมูลการคลิกดังกล่าวในการเชื่อมโยง Conversion นั้นกับคลิกที่นำผู้เข้ามาชมมาที่เว็บไซต์

แท็ก Conversion Linker จะตรวจหาข้อมูลการคลิกโฆษณาใน URL ของหน้า Conversion โดยอัตโนมัติและเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งในโดเมนสำหรับหน้าเว็บ แล้วส่งข้อมูลใน URL สำหรับหน้า AMP หากคุณใช้แท็ก Conversion Linker ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform แท็ก Conversion Linker อาจจัดเก็บตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันในคุกกี้เหล่านั้นด้วย

การตั้งค่าพื้นฐาน

วิธีตั้งค่าแท็ก Conversion Linker

 1. คลิกแท็ก จากนั้น ใหม่
 2. คลิกการกำหนดค่าแท็ก และเลือก Conversion Linker
 3. เลือกทริกเกอร์ ส่วนมาก คุณจะต้องใช้ทริกเกอร์ที่เริ่มทำงานเมื่อมีการดูหน้าเว็บทั้งหมด หรือเมื่อมีการดูหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์จะพบหลังจากคลิกที่โฆษณา
 4. บันทึกและนำการกำหนดค่าแท็กไปใช้จริง

อินสแตนซ์ของแท็ก Conversion Linker สำหรับคอนเทนเนอร์เว็บและ AMP จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการลิงก์ข้ามโดเมน และคอนเทนเนอร์เว็บจะลบล้างการตั้งค่าคุกกี้ได้ด้วย

ลิงก์ข้ามโดเมน

คุณกำหนดค่าแท็ก Conversion Linker ในคอนเทนเนอร์เว็บและ AMP ให้ลิงก์ข้ามโดเมนในกรณีที่มีหน้า Landing Page และหน้า Conversion อยู่ในหลายโดเมนได้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ไฮเปอร์ลิงก์ที่นำไปยังโดเมนที่ลิงก์ไว้จะมีพารามิเตอร์ Linker ต่อท้าย URL โดเมนปลายทางที่มีแท็ก Linker ที่ใช้ร่วมกันได้จะตรวจสอบ URL ขาเข้าว่ามีพารามิเตอร์ Linker หรือไม่ หากพบพารามิเตอร์ Linker ที่ถูกต้อง ระบบจะดึงและจัดเก็บคุกกี้การวัดของบุคคลที่หนึ่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกำหนดค่าแท็ก Conversion Linker ให้ทำงานกับหลายโดเมน

 1. เลือกเปิดใช้การลิงก์ข้ามโดเมน การตั้งค่านี้จะทำให้แท็กนี้จัดการกับลิงก์ขาเข้าที่มีพารามิเตอร์ Linker ได้
 2. ไม่บังคับแต่แนะนำสำหรับคอนเทนเนอร์เว็บและ AMP: ในลิงก์โดเมนอัตโนมัติ ให้ป้อนรายการโดเมนที่ควรลิงก์กับแท็กนี้ ลิงก์ใดๆ ที่นำไปยังโดเมนที่แสดงในช่องนี้จะมีพารามิเตอร์ Linker ต่อท้าย URL
 3. ไม่บังคับสำหรับคอนเทนเนอร์เว็บ: หากต้องการลิงก์ฟอร์ม ให้ตั้งค่าเติมแต่งฟอร์มเป็น true
 4. ไม่บังคับสำหรับคอนเทนเนอร์เว็บ: หากต้องการให้ Tag Manager อ่านพารามิเตอร์เฉพาะจากส่วนย่อย (#) แทนคำค้นหามาตรฐาน (?) ให้ตั้งค่าตำแหน่ง URL เป็นส่วนย่อย หรือปล่อยตัวเลือกนี้ไว้เป็นตัวเลือกพารามิเตอร์การค้นหาตามค่าเริ่มต้น
 5. ไม่บังคับสำหรับคอนเทนเนอร์ AMP: เลือกเปิดใช้การลิงก์กับรหัสไคลเอ็นต์ของ Google Analytics เพื่อซิงค์ข้อมูลรหัสไคลเอ็นต์ของ Google Analytics ระหว่างโดเมนที่ลิงก์ไว้เพื่อให้วัดกิจกรรมของผู้ใช้รายเดียวในหลายโดเมนได้ หมายเหตุ: คุณต้องกำหนดค่าปลายทางให้มีแท็ก Universal Analytics และการตั้งค่าลิงก์โดเมนที่ถูกต้อง
  1. สำหรับการติดตั้ง gtag.js ให้ตั้งค่า accept_incoming เป็นtrue
  2. สำหรับ analytics.js ให้ตั้งค่า allowLinker เป็น true
  3. สำหรับการตั้งค่า Universal Analytics ใน Tag Manager ให้เพิ่มช่องโดยใช้ชื่อช่อง เป็น allowLinker และค่าเป็น true

หมายเหตุ: เติมแต่งฟอร์มจะทำงานร่วมกับตัวเลือกตำแหน่ง URL ที่ตั้งค่าเป็นพารามิเตอร์การค้นหาเท่านั้น เนื่องจากบางเบราว์เซอร์ตัดส่วนย่อย URL ออกจากการส่งแบบฟอร์ม

ลบล้างการตั้งค่าคุกกี้ (ขั้นสูง)

ในกรณีส่วนใหญ่ การกำหนดค่าพื้นฐานของแท็กนี้ถือว่าเพียงพอแล้ว โดยปรับเฉพาะการตั้งค่าเมื่อมีความต้องการเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

คุณอาจต้องลบล้างการตั้งค่าคุกกี้บางอย่างหากมีคุกกี้ชื่อเดียวกันอยู่แล้ว ต้องมีคุกกี้หลายชุด หรือไม่ต้องการให้ข้อมูลการคลิกโฆษณาจากโดเมนย่อยโดเมนหนึ่งของเว็บไซต์ใช้ได้กับ Conversion ในโดเมนย่อยอื่น ในกรณีเหล่านี้ ให้ใช้ฟีเจอร์ลบล้างการตั้งค่าคุกกี้

แท็ก Conversion Linker จะตั้งค่าข้อมูลการคลิกโฆษณาไว้ในคุกกี้ชื่อ _gcl_aw, _gcl_dc และ _gcl_gb และใช้โดเมนระดับบนสุดและเส้นทางระดับราก หากต้องการลบล้างการตั้งค่าเหล่านี้ คุณทำได้ในตัวเลือก Linker

เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่องลบล้างการตั้งค่าคุกกี้ ช่องข้อความสำหรับคำนำหน้าชื่อ โดเมน และเส้นทางจะปรากฏขึ้น

 • ชื่อ: คำนำหน้าที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อคุกกี้ ชื่อนำหน้าเริ่มต้นคือ _gcl เช่น ถ้าคุณเปลี่ยนช่องชื่อเป็น _gcl2 แท็ก Conversion Linker จะตั้งค่าคุกกี้ที่ชื่อ _gcl2_aw และ _gcl2_dc แต่หากคุณเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อคุกกี้ คุณจะต้องกำหนดค่าแท็กที่อ่านข้อมูลการคลิกโฆษณาจากคุกกี้เหล่านี้ (เช่น แท็กเครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads) ให้ใช้คำนำหน้าเดียวกันนี้ด้วย
 • โดเมน: โดเมนของเว็บไซต์ซึ่งระบบควรสร้างคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง โดยค่าเริ่มต้น แท็ก Conversion Linker จะใช้โดเมนระดับสูงสุดที่กำหนดคุกกี้ได้ เช่น หากที่อยู่เว็บไซต์คือ blog.example.com แท็ก Conversion Linker ก็จะตั้งค่าโดเมนคุกกี้เป็น example.com ตั้งค่าช่องนี้เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องจำกัดให้คุกกี้อยู่ในโดเมนระดับล่าง
 • เส้นทาง: เส้นทางที่ใช้ในการตั้งค่าคุกกี้ เส้นทางคุกกี้จะเป็นระดับรากของโดเมนโดยค่าเริ่มต้น ให้กำหนดช่องนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องจำกัดคุกกี้ให้อยู่ในไดเรกทอรีย่อยของโดเมนเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังแก้ไขวิธีทำงานร่วมของแท็กกับคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่กำหนดโดยแท็ก Conversion Linker ได้อีกด้วย กล่าวคือ แท็กเหล่านี้จะมีตัวเลือกการกำหนดค่าเพิ่มเติมอีก 2 ตัวเลือกในส่วนการลิงก์ Conversion ดังนี้

 • เปิดใช้การลิงก์ Conversion: โดยค่าเริ่มต้น แท็กทั้งหมดที่อ่านข้อมูลที่กำหนดโดยแท็ก Conversion Linker จะตั้งค่า "เปิดใช้การลิงก์ Conversion" เป็น true ให้ตั้งค่านี้เป็น false หากคุณต้องการปิดใช้ความสามารถของแท็กในการทำงานร่วมกับแท็ก Conversion Linker
 • คำนำหน้าคุกกี้: หากคุณได้เปลี่ยนคำนำหน้าคุกกี้ในแท็ก Conversion Linker ให้เพิ่มคำนำหน้าเดียวกันในช่องนี้เพื่อให้แท็กดังกล่าวอ่านข้อมูลจากคุกกี้ที่ถูกต้องได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
102259
false
false