Tag łączący konwersje

Tagi łączące konwersje pomagają tagom mierzyć dane o kliknięciach, co pozwala na skuteczniejsze pomiary konwersji. Wdróż tag łączący konwersje na wszystkich stronach, na które mogą trafić użytkownicy po kliknięciu reklamy lub promocji.

Gdy użytkownik klika reklamę, URL strony konwersji w Twojej witrynie uwzględnia zwykle dane o tym kliknięciu. Gdy użytkownik podejmuje w witrynie działanie oznaczone przez Ciebie jako konwersja (czyli uruchamiające tag śledzenia konwersji Google Ads), dane o kliknięciu są wykorzystywane do powiązania tej konwersji z kliknięciem, dzięki któremu użytkownik dotarł do Twojej witryny.

Tag łączący konwersje automatycznie wykrywa w adresach URL stron konwersji dane o kliknięciu reklamy i zapisuje te informacje we własnych plikach cookie w Twojej domenie dla stron internetowych. Przekazuje też dane w adresach URL stron AMP. Jeśli używasz tagu łączenia konwersji w usługach Google Marketing Platform, może on również przechowywać w tych plikach cookie unikalne identyfikatory.

Konfiguracja podstawowa

Aby skonfigurować tag łączący konwersje:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij Konfiguracja tagów i wybierz Tag łączący konwersje.
 3. Wybierz regułę. Zwykle warto użyć reguły, która uruchamia tag w przypadku wyświetleń wszystkich stron lub w przypadku wyświetleń wybranych stron, na które użytkownicy trafiają po kliknięciu reklamy.
 4. Zapisz i opublikuj konfigurację tagu.

Wystąpienia tagów łączących konwersje dla kontenerów internetowych będą miały dodatkowe opcje pozwalające na łączenie w różnych domenach i zastępowanie ustawień plików cookie (tagi łączące konwersje dla kontenerów AMP nie mają dodatkowych opcji konfiguracji).

Łączenie w wielu domenach

Tagi łączące konwersje w kontenerach internetowych można skonfigurować tak, aby łączyły konwersje w wielu domenach w przypadku stron docelowych i stron konwersji znajdujących się w różnych domenach. Po włączeniu tej opcji do hiperlinków prowadzących do połączonej domeny będzie dołączany parametr łącznika. Domena docelowa ze zgodnym tagiem łączącym będzie sprawdzać przychodzące adresy URL pod kątem parametrów łącznika. W przypadku znalezienia prawidłowego parametru łącznika zostanie pobrany i zachowany własny plik cookie służący do pomiaru. Więcej informacji

Aby skonfigurować tag łączący konwersje do współpracy z wieloma domenami:

 1. Wybierz Włącz połączenia między domenami. To ustawienie włącza obsługę przychodzących linków zawierających parametr łącznika przez ten tag.
 2. Opcjonalne, ale zalecane: w polu Automatyczne powiązanie domen wpisz listę domen, które mają być połączone tym tagiem. Do adresów URL wszystkich linków prowadzących do domen wymienionych w tym polu będzie dołączany parametr łącznika.
 3. Opcjonalne: aby połączyć formularze, ustaw w polu Dekoruj formularze wartość true.
 4. Opcjonalne: jeśli chcesz, aby Menedżer tagów odczytywał unikatowy parametr z ogranicznika fragmentu (#), a nie ze standardowego ogranicznika zapytania (?), ustaw w polu Pozycja adresu URL wartość Fragment. W innym przypadku pozostaw w tym polu domyślną wartość Parametr zapytania.
Uwaga: opcja Dekoruj formularze działa tylko wtedy, gdy w polu Pozycja adresu URL ustawiona jest wartość Parametr zapytania. Dzieje się tak dlatego, że niektóre przeglądarki usuwają fragment adresu URL z przesyłanych formularzy.

Zastępowanie ustawień plików cookie (zaawansowane)

W większości przypadków wystarczy podstawowa konfiguracja tego tagu. Ustawienia należy modyfikować tylko w razie potrzeby.

Może to być konieczne, jeśli np. masz już pliki cookie o identycznych nazwach, potrzebujesz wielu zestawów plików cookie lub nie chcesz, by dane o kliknięciach reklam z jednej subdomeny Twojej witryny mieszały się z danymi o konwersjach w innej subdomenie. W takich przypadkach użyj funkcji zastępowania plików cookie.

Tag łączący konwersje zapisuje dane o kliknięciach reklam w plikach cookie o nazwach _gcl_aw i _gcl_dc, korzystając z domeny najwyższego poziomu i ścieżki prowadzącej do katalogu głównego. Jeśli musisz zastąpić któreś z tych ustawień, możesz to zrobić w Opcjach tagu łączącego.

Gdy zaznaczysz pole wyboru Zastąp ustawienia plików cookie, wyświetlą się pola Prefiks nazwy, Domena i Ścieżka:

 • Nazwa: prefiks stanowiący część nazw plików cookie. Domyślny prefiks to _gcl. Jeśli np. zmienisz zawartość pola Nazwa na _gcl2, tag łączący konwersje będzie zapisywać dane w plikach cookie o nazwach _gcl2_aw i _gcl2_dc. Jeśli zmienisz prefiks nazw plików cookie, musisz wpisać identyczny prefiks w konfiguracji wszystkich tagów, które odczytują z tych plików cookie dane o kliknięciach reklam (np. tagów śledzenia konwersji Google Ads).
 • Domena: jest to domena Twojej witryny, w której tag łączący konwersje będzie umieszczać własne pliki cookie. Domyślnie będzie on używać w plikach cookie domeny najwyższego możliwego poziomu. Jeśli na przykład adres witryny to blog.example.com, tag łączący konwersje ustawi w plikach cookie domenę example.com. Korzystaj z tego pola tylko wtedy, gdy musisz ograniczyć pliki cookie do domeny niższego poziomu.
 • Ścieżka: jest to ścieżka dostępu do plików cookie. Domyślną ścieżką plików cookie jest katalog główny domeny. Zmieniaj wartość w tym polu tylko wtedy, gdy musisz ograniczyć pliki cookie do podkatalogu domeny.

Możesz też edytować sposób współdziałania tagów z własnymi plikami cookie umieszczanymi przez tagi łączące konwersje. Te tagi mają dwie dodatkowe opcje konfiguracji w sekcji Łączenie konwersji:

 • Włącz łączenie konwersji: domyślnie wszystkie tagi odczytujące dane umieszczane przez tag łączący konwersje mają wartość true w polu „Włącz łączenie konwersji”. Jeśli chcesz wyłączyć możliwość współdziałania tagów z tagami łączącymi konwersje, ustaw tę wartość na „false”.
 • Prefiks pliku cookie: jeśli zmienisz prefiks nazwy pliku cookie w tagu łączącym konwersje, dodaj ten sam prefiks w tym polu, by tag mógł odczytywać dane z odpowiedniego pliku cookie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?