G Suite har skiftet navn til Google Workspace: Her finder du alle de arbejdsrelaterede værktøjer, du har behov for i din virksomhed.

Konverteringslink

Tags af typen Konverteringslink bruges til måling af klikdata for at sikre effektiv måling af konverteringer. Implementer tagget Konverteringslink på alle de sider, de besøgende kan blive ført videre til, når de klikker på en annonce eller en promovering.

Når folk klikker på dine annoncer, indeholder webadressen for konverteringssiden på dit website typisk oplysninger om klikket. Når en besøgende på websitet foretager en handling, du har tagget som en konvertering (f.eks. når et Google Ads-konverteringstag aktiveres), bruges klikoplysningerne til at knytte den pågældende konvertering til det klik, der førte den besøgende videre til dit website.

Tagget Konverteringslink registrerer automatisk annonceklikoplysningerne i dine konverteringssiders webadresse, gemmer disse oplysninger i førstepartscookies på dit domæne til websider og overfører dataene i webadresser til AMP-sider. Hvis du bruger tagget Konverteringslink sammen med Google Marketing Platform-produkter, gemmes der muligvis også entydige id'er i disse cookies.

Grundlæggende konfiguration

Sådan konfigurerer du tagget Konverteringslink:

 1. Klik på Tags og så Nyt.
 2. Klik på Tagkonfiguration, og vælg Konverteringslink.
 3. Vælg en trigger. Der bør normalt vælges en trigger, der aktiveres ved alle sidevisninger eller visning af specifikke sider, som de websitebesøgende lander på efter at have klikket på en annonce.
 4. Gem og offentliggør din tagkonfiguration.

Ved forekomster af tags af typen Konverteringslink til web- og AMP-containere er der yderligere mulighed for linkning på tværs af domæner, og webcontainere vil også indeholde en mulighed for at tilsidesætte cookieindstillinger.

Linkning på tværs af domæner

Hvis du har landingssider og konverteringssider på forskellige domæner, kan tags af typen Konverteringslink i web- og AMP-containere konfigureres til linkning på tværs af domæner. Hvis du vælger denne mulighed, får hyperlinks, der peger på et linket domæne, en linkparameter føjet til webadressen. Et destinationsdomæne med et kompatibelt linktag tjekker indgående webadresser for linkparametre. Hvis der findes en gyldig linkparameter, udtrækkes og gemmes en førstepartsmålecookie. Få flere oplysninger.

Sådan konfigurerer du tagget for konverteringslink, så det fungerer med flere domæner:

 1. Vælg Aktivér linkning på tværs af domæner. Denne indstilling gør det muligt for dette tag at håndtere indgående links, der har en linkparameter.
 2. Valgfrit, men anbefales for web- og AMP-containere: Angiv en liste over domæner, der skal linkes ved hjælp af dette tag, under Link domæner automatisk. Alle links, der peger på et domæne, som er angivet i dette felt, får en linkparameter føjet til webadressen.
 3. Valgfrit for webcontainere: Indstil Dekorer formularer til sand.
 4. Valgfrit for webcontainere: Hvis du vil have Tag Manager til at læse den unikke parameter fra et fragment (#) i stedet for en standardforespørgsel (?), skal du indstille Webadresseposition til Fragment. Ellers skal du beholde standardindstillingen Forespørgselsparameter.
 5. Valgfrit for AMP-containere: Vælg Aktivér linkning til Google Analytics-kunde-id for at synkronisere Google Analytics-klient-id'et mellem linkede domæner, så der kan foretages måling af brugeraktivitet på flere domæner. Bemærk! Slutpunktet skal konfigureres med et Universal Analytics-tag og den korrekte domænelinkindstilling:
  1. For gtag.js-installationer skal du indstille accept_incoming til sand.
  2. For analytics.js skal du indstille allowLinker til sand.
  3. For Universal Analytics-indstillinger i Tag Manager skal du tilføje et felt og angive Feltnavn til allowLinker og indstille feltet Værdi til sand.

Bemærk! Dekorer formularer fungerer kun, når indstillingen Webadresseposition er indstillet til Forespørgselsparameter. Det skyldes, at nogle browsere fjerner webadressefragmentet fra formularindsendelser.

Tilsidesæt cookieindstillinger (avanceret)

I de fleste tilfælde er den grundlæggende konfiguration af dette tag tilstrækkelig. Du bør kun justere indstillingerne, hvis der er behov for det.

Det kan f.eks. være nødvendigt at tilsidesætte visse cookieindstillinger, hvis du i forvejen har cookies med samme navn, hvis du har brug for flere sæt cookies, eller hvis annonceklikoplysninger fra et bestemt underdomæne på dit website ikke skal være tilgængelige for konverteringer på et andet underdomæne. I disse tilfælde skal du bruge funktionen for tilsidesættelse af cookieindstillinger.

Tagget Konverteringslink gemmer oplysninger om annonceklik i cookies med navnet _gcl_aw, _gcl_dc og _gcl_gb, og bruger domænet på øverste niveau og stien på rodniveau. Hvis du vil tilsidesætte en eller flere af disse indstillinger, kan du gøre det under Linkmuligheder.

Når du markerer afkrydsningsfeltet Tilsidesæt cookieindstillinger, vises tekstfelterne Navnepræfiks, Domæne og Sti:

 • Navn: Dette er det præfiks, der indgår i cookienavnene. Standardnavnet for præfiks er _gcl. Hvis du f.eks. ændrer værdien i feltet Navn til _gcl2, gemmer tagget Konverteringslink cookies med navnet _gcl2_aw og _gcl2_dc. Hvis du ændrer cookienavnenes præfiks, skal eventuelle tags, der bruges til indlæsning af annonceklikoplysninger fra disse cookies (f.eks. Google Ads-konverteringssporingstags), konfigureres til brug af det samme præfiks.
 • Domæne: Det er det domæne på dit website, hvor førstepartscookierne skal gemmes. Et tag af typen Konverteringslink bruger som standard det højeste domæneniveau, hvor der kan gemmes cookies. Hvis websiteadressen eksempelvis er blog.eksempel.dk, indstiller et tag af typen Konverteringslink cookiedomænet til eksempel.dk. Du skal kun udfylde dette felt, hvis der er behov for at begrænse cookies til et domæne på et lavere niveau.
 • Sti: Dette er den sti, der bruges til lagring af cookies. Cookiestien er som standard domænets rodniveauet. Du skal kun udfylde dette felt, hvis der er behov for at begrænse cookierne til en undermappe på et domæne.

Du kan også redigere, hvordan tags fungerer sammen med førstepartscookies, der gemmes via tags af typen Konverteringslink. For disse tags er der yderligere to konfigurationsmuligheder i sektionen Konverteringslink:

 • Aktivér Konverteringslinkning: Alle tags, som bruges til læsning af datasæt, der gemmes via tagget Konverteringslink, har som standard "Aktivér konverteringslinkning" indstillet til sand. Indstil denne værdi til "falsk", hvis du vil deaktivere taggets mulighed for at fungere sammen med tags af typen Konverteringslink.
 • Cookiepræfiks: Hvis du har ændret cookienavnets præfiks i et tag af typen Konverteringslink, skal du tilføje det samme præfiks i dette felt, så tagget kan læse data fra den relevante cookie.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
false
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
102259
false