Google Analytics do aplikacji mobilnych

Używaj Menedżera tagów, korzystając z Google Analytics i Firebase.

Aby korzystać w Google Analytics z najnowszych funkcji raportów o aplikacjach mobilnych, używaj Firebase w swoich aplikacjach na AndroidaiOS. Po włączeniu Google Analytics w aplikacji usługa ta automatycznie zbiera i raportuje dane o wbudowanych zdarzeniachwłaściwościach użytkowników. Możesz też rejestrować zdarzenia niestandardowe i konfigurować niestandardowe właściwości użytkowników.

Implementację Menedżera tagów w aplikacjach mobilnych przeprowadza się poprzez pakiet SDK Firebase i wymaga to utworzenia kontenera Menedżera tagów. Zdarzenia, parametry i właściwości użytkowników Google Analytics są dostępne jako wejściowe dane konfiguracyjne pochodzące z Menedżera tagów.

Jednoczesne używanie Menedżera tagów, Firebase i Google Analytics

Aplikacje korzystające z Firebase automatycznie rejestrują informacje w Google Analytics. Google Analytics dla Firebase w pakiecie SDK Firebase automatycznie zbiera dla Ciebie dane o użyciu aplikacji. Raporty będą się pojawiać w Google Analytics oraz w konsoli Firebase. Jeśli używasz już pakietu SDK Firebase, nie musisz umieszczać żadnego dodatkowego kodu, by włączyć zdarzenia zbierane automatycznie.

Dodaj Menedżera tagów do aplikacji obsługującej Firebase, gdy musisz skonfigurować dodatkowe tagi Google lub innych firm.

Aby wdrożyć Menedżera tagów w projektach mobilnych:

 1. Skonfiguruj swoją aplikację za pomocą Firebase:
 2. Utwórz konto Menedżera tagówskonfiguruj kontener Menedżera tagów.
 3. Dodaj Menedżera tagów do swojego projektu (Android | iOS).

Korzystając z reguł ze zmiennymi Nazwa zdarzenia i Parametr zdarzenia, możesz określać, które zdarzenia mają powodować uruchomienie poszczególnych tagów. Warunki reguł są sprawdzane przy każdorazowym zarejestrowaniu zdarzenia w aplikacji. Więcej dowiesz się z dokumentacji Menedżera tagów dla deweloperów aplikacji na AndroidaiOS.

Uwaga: zdarzeń rejestrowanych automatycznie, które są generowane przez pakiet SDK Firebase i zbierane przez Google Analytics, nie można modyfikować.

Tworzenie tagu Google Analytics (Firebase)

Aby utworzyć tag Google Analytics (Firebase):

 1. Utwórz kontener Google Analytics dla Firebase na Androida lub iOS.
 2. Wybierz Tagi a potem Nowy.
 3. Kliknij kolejno Konfiguracja taguGoogle Analytics (Firebase).
 4. Zdarzenia możesz modyfikować, dodawać i blokować w menu Działania.
  • Zablokuj zdarzenie: ta opcja służy do blokowania zdarzeń rejestrowanych ręcznie. Może się przydać, jeśli np. deweloper przypadkowo zarejestrował zduplikowane zdarzenia, zarejestrował zdarzenie w przypadku działania, które nie powinno być objęte rejestracją, lub zarejestrował zbyt wiele niepowtarzalnych nazw zdarzeń. Dane zablokowanego zdarzenia nie są przesyłane do Firebase Analytics.
  • Dodaj zdarzenie: użyj tej opcji, jeśli chcesz wykonywać pomiary jakiegoś zdarzenia równocześnie z innym.
   • Nazwy parametrów możesz edytować w polu Zastąp nazwę zdarzenia.
   • Opcja Dodaj/zmień parametry służy do dodawania w razie potrzeby nazw i wartości kluczy. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wpisać odpowiednie nazwy i wartości kluczy.
   • Opcja Parametry do pominięcia służy do pomijania nazw kluczy przy uruchamianiu tagu.
  • Modyfikuj zdarzenie: korzystając z tej opcji, możesz utrzymywać spójność nazw parametrów między różnymi wersjami swoich aplikacji. W implementacji na Androida możesz mieć np. zdarzenie o nazwie zapisanie_obrazu, a w implementacji na iOS – zapisanie_nowego_obrazu dla tej samej funkcji.
   • Nazwy parametrów możesz edytować w polu Zastąp nazwę zdarzenia.
   • Opcja Dodaj/zmień parametry służy do dodawania w razie potrzeby nazw i wartości kluczy. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj wiersz i wpisać odpowiednie nazwy i wartości kluczy.
   • Opcja Parametry do pominięcia służy do pomijania nazw kluczy przy uruchamianiu tagu.
  • Kliknij Reguły i wybierz regułę zdarzenia, która spowoduje uruchomienie tego tagu.

 5. Zapisz i opublikuj konfigurację tagu.

Włączanie Universal Analytics w projektach Firebase za pomocą Menedżera tagów

Korzystając z usługi Firebase, możesz włączyć kontener Menedżera tagów dla swojej aplikacji, a następnie w Menedżerze tagów łatwo skonfigurować i wdrożyć tag Universal Analytics lub dowolny obsługiwany tag innej firmy.

Aby skonfigurować tag Universal Analytics w Menedżerze tagów:

 1. Skonfiguruj swoją aplikację za pomocą Firebase:
  1. Zainstaluj pakiet SDK Firebase (Android | iOS).
  2. W konsoli Firebase dodaj swoją aplikację do projektu Firebase.
  3. Dodaj Firebase Analytics do swojej aplikacji (Android | iOS).
 2. Utwórz konto Menedżera tagówskonfiguruj kontener Menedżera tagów.
 3. Dodaj Menedżera tagów do swojego projektu (Android | iOS).
 4. Utwórz tag Google Analytics w Menedżerze tagów.

Jeśli Twoja aplikacja jest zgodna z Firebase i Menedżerem tagów, możesz dodawać do niej kolejne tagi w Menedżerze tagów bez konieczności jej ponownego kompilowania.

Zbierane automatycznie zdarzenia dostępne w Menedżerze tagów na Androida i iOS

Poniższa tabela zawiera zbierane automatycznie zdarzenia Google Analytics dla Firebase dostępne na Androida i iOS, do których można uzyskać dostęp za pomocą Menedżera tagów:

Zdarzenie Android iOS
app_exception  
app_update  
firebase_campaign
first_open  
in_app_purchase  
notification_dismiss  
notification_foreground
notification_open
notification_receive  
os_update
session_start
user_engagement

Modyfikowanie i blokowanie zdarzeń

Menedżer tagów umożliwia modyfikowanie, dodawanie i blokowanie zdarzeń niestandardowych (nawet po udostępnieniu aplikacji) poprzez tag Google Analytics (Firebase). Domyślnie zdarzenia rejestrowane w aplikacji za pomocą pakietu SDK Firebase są wysyłane do Google Analytics, nawet jeśli korzystasz z Menedżera tagów. Może to być użyteczne w przypadkach, gdy nazwy zdarzeń zmieniają się w kolejnych wersjach aplikacji, a zależy Ci na zbieraniu spójnych danych od użytkowników korzystających nadal z jej starszych wersji.

WAŻNE: tagu Google Analytics (Firebase) używaj tylko do modyfikowania, dodawania i blokowania zdarzeń niestandardowych rejestrowanych przez Firebase. Zdarzeń gromadzonych automatycznie nie można modyfikować.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?