Το G Suite είναι πλέον το Google Workspace: όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας, για να είναι αποτελεσματική.

Φάκελοι

Οργανώστε τις ετικέτες, τους κανόνες ετικέτας και τις μεταβλητές

Καθώς τα κοντέινερ αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να γίνει δύσκολη η παρακολούθηση όλων των διαμορφώσεων των ετικετών, των κανόνων ετικέτας και των μεταβλητών. Για να γίνει ευκολότερη η εργασία με αυτά τα στοιχεία, χρησιμοποιήστε τους φακέλους του Διαχειριστή ετικετών, για να τα οργανώσετε σε λογικές ομάδες.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Φάκελοι" στο αριστερό μενού, για να δείτε μια λίστα με όλους τους φακέλους μέσα σε ένα κοντέινερ. Από εκεί μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες:

  • Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος φάκελος.
  • Για να τοποθετήσετε μία ή περισσότερες ετικέτες, κανόνες ετικέτας ή μεταβλητές σε έναν φάκελο, επιλέξτε τα αντίστοιχα πλαίσια ελέγχου στη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν φάκελο από το μενού Μετακίνηση, για να τοποθετήσετε τα στοιχεία σε έναν υπάρχοντα φάκελο.
  • Επιλέξτε από τη λίστα ένα ή περισσότερα στοιχεία και κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελος από επιλεγμένα, για να προσθέσετε αυτά τα στοιχεία σε έναν νέο φάκελο.
  • Κάντε κλικ σε ένα όνομα φακέλου, για να τον αναπτύξετε ή να τον συμπτύξετε στη λίστα.
  • Χρησιμοποιήστε την επιλογή Περισσότερες ενέργειες Περισσότερα στα δεξιά του ονόματος ενός φακέλου, για να προσθέσετε νέες ετικέτες, νέους κανόνες ετικέτας ή νέες μεταβλητές στον συγκεκριμένο φάκελο ή για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε έναν φάκελο. Όταν δημιουργείτε μια νέα ετικέτα, έναν νέο κανόνα ετικέτας ή μια νέα μεταβλητή με αυτό το μενού, τα στοιχεία καταχωρούνται στον επιλεγμένο φάκελο καθώς δημιουργούνται.

Χρήση φακέλων

Στην πράξη, η χρήση των φακέλων εξαρτάται από το εκάστοτε άτομο ή τον οργανισμό και μπορεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ εγκαταστάσεων. Ορισμένα παραδείγματα σχετικά με το πώς οι χρήστες μπορούν να οργανώσουν τη χρήση των φακέλων είναι τα εξής:

  • Οργάνωση κατά έργο: Δημιουργήστε έναν φάκελο για μια νέα μικροτοποθεσία ή για μια νέα διαφημιστική καμπάνια.
  • Οργάνωση ετικέτας κατά ομάδα: Δημιουργήστε έναν φάκελο για μια διαφημιστική εταιρεία η οποία θα εργάζεται σε αυτόν.
  • Οργάνωση ετικετών κατά τύπο: Δημιουργήστε έναν φάκελο για τις ετικέτες του Google Analytics, έναν άλλο για το Google Ads, έναν άλλο για ετικέτες τρίτου μέρους και έναν άλλο για προσαρμοσμένες ετικέτες HTML.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε έναν περιγραφικό κανόνα ονοματοθεσίας για τους φακέλους σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι ευκολότερο για εσάς και τους συνεργάτες σας να κατανοήσετε πώς είναι οργανωμένες οι ετικέτες και τα κοντέινερ.

Πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
102259
false
false