Mierz aktywność w różnych domenach

Jeśli użytkownicy Twojej strony przechodzą z jednej domeny do drugiej (np. z example-products.com do example-checkout.com), skonfiguruj tagi Universal Analytics tak, by traktowały te wizyty jako jedną. Bez tej funkcji Google Analytics będzie traktować takiego użytkownika jako dwie różne osoby, co zwiększy liczbę użytkowników pojawiających się w raportach. Taka sytuacja wystąpi, nawet jeśli obie domeny używają tego samego kontenera Menedżera tagów i konta Analytics.

Aby skonfigurować tag Universal Analytics w Menedżerze tagów do mierzenia interakcji użytkowników w wielu domenach:

 1. W Menedżerze tagów otwórz zmienną ustawień Google Analytics lub tag Universal Analytics do edycji.
  • Aby znaleźć zmienną ustawień Google Analytics, kliknij Zmienne, a następnie kliknij odpowiednią zmienną na liście.
  • Aby znaleźć tag Universal Analytics, kliknij Tagi, a następnie wybierz odpowiedni tag z listy.
 2. Kliknij kolejno Więcej ustawień a potem Śledzenie w wielu domenach.
  Uwaga: metodą preferowaną jest wprowadzanie zmian w zmiennej ustawień Google Analytics, co zapewnia udostępnienie zmian w wielu tagach. W tagach Universal Analytics kliknij Włącz zastępowanie ustawień w tym tagu, by wyświetlić opcję Więcej ustawień.
 3. W polu Automatyczne powiązanie domen wpisz listę domen oddzielonych przecinkami.
 4. Aby odbierać przychodzące linki z innych domen, kliknij kolejno Więcej ustawień a potem Pola do ustawienia i dodaj pole o Nazwie pola allowLinker i wartości true.
 5. Zapisz zmiany i opublikuj kontener.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem