Thông báo

G Suite giờ đây trở thành Google Workspace: ở đây có mọi thứ mà doanh nghiệp của bạn cần để hoàn thành công việc.

[UA] Thương mại điện tử trong Universal Analytics

Sử dụng Trình quản lý thẻ để triển khai thẻ thương mại điện tử của Google Analytics.
Lưu ý: Bài viết này đề cập đến tính năng thương mại điện tử trong Universal Analytics. Google Analytics 4 là tương lai của Google Analytics. Bạn nên triển khai và gửi các sự kiện thương mại điện tử cho GA4 để đảm bảo có thể tận dụng tất cả tính năng của Google Analytics về lâu dài. Để tìm hiểu cách triển khai hoạt động đo lường tính năng thương mại điện tử với Google Analytics 4, hãy đọc tài liệu dành cho nhà phát triển. Để tìm hiểu cách di chuyển cấu hình triển khai tính năng thương mại điện tử từ UA sang GA4, hãy xem hướng dẫn di chuyển sang tính năng thương mại điện tử mới của GA4.

Phương pháp triển khai tính năng thương mại điện tử của Universal Analytics gồm có 2 loại chính: Thương mại điện tử tiêu chuẩn và thương mại điện tử nâng cao.

Báo cáo Thương mại điện tử tiêu chuẩn giúp bạn đo lường các giao dịch và phân tích hoạt động mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, giá trị trung bình của đơn đặt hàng, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, thời gian mua hàng và các dữ liệu khác.

Báo cáo Thương mại điện tử nâng cao có thêm một số chức năng khác so với báo cáo thương mại điện tử tiêu chuẩn. Tính năng thương mại điện tử nâng cao cho biết thời điểm khách hàng thêm mặt hàng vào giỏ hàng, bắt đầu quy trình thanh toán và hoàn tất một giao dịch mua hàng. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng thương mại điện tử nâng cao để xác định những phân khúc khách hàng không thuộc phễu mua sắm.

Hướng dẫn sau đây mô tả cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để triển khai thẻ thương mại điện tử Universal Analytics.

Thương mại điện tử tiêu chuẩn

Cách thiết lập thẻ thương mại điện tử Universal Analytics tiêu chuẩn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics rồi bật tính năng thương mại điện tử ở chế độ xem mà bạn muốn.
 2. Tạo thẻ Universal Analytics và đặt Loại theo dõi thành Giao dịch.
 3. Định cấu hình thẻ của bạn qua các trường bắt buộc.
 4. Thêm đối tượng dataLayer() vào trang giao dịch để thu thập và truyền các biến bắt buộc. Hãy đảm bảo các biến dataLayer() được điền sẵn vào mã trước khi thẻ kích hoạt.
 5. Tạo trình kích hoạt để kích hoạt thẻ trên trang xác nhận giao dịch.

Tất cả thông tin giao dịch sẽ được truyền qua lớp dữ liệu với các tên biến được như dưới đây:

Dữ liệu giao dịch

Tên biến Mô tả Loại
transactionId (Bắt buộc) Mã nhận dạng giao dịch duy nhất chuỗi
transactionAffiliation (Không bắt buộc) Đối tác hoặc cửa hàng chuỗi
transactionTotal (Bắt buộc) Tổng giá trị giao dịch số
transactionShipping (Không bắt buộc) Phí giao hàng đối với giao dịch số
transactionTax (Không bắt buộc) Số tiền thuế đối với giao dịch số
transactionProducts (Không bắt buộc) Danh sách mặt hàng đã mua trong giao dịch mảng đối tượng sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm

Tên biến Mô tả Loại
tên (Bắt buộc) Tên sản phẩm chuỗi
sku (Bắt buộc) SKU của sản phẩm chuỗi
danh mục (Không bắt buộc) Danh mục sản phẩm chuỗi
giá (Bắt buộc) Đơn giá số
số lượng (Bắt buộc) Số lượng mặt hàng số

Đặt mã này ở trên đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ để lớp dữ liệu sẵn sàng khi Trình quản lý thẻ kích hoạt thẻ Google Analytics.

Nếu vì một lý do nào đó khiến bạn không thể đặt dữ liệu thương mại điện tử lên trên đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ, bạn có thể thử một trong các giải pháp sau:

 • Kích hoạt thẻ dựa trên sự kiện tuỳ chỉnh ở phía dưới trang (ví dụ: kết hợp lệnh đẩy dữ liệu và sự kiện như được mô tả trong tài liệu dành cho nhà phát triển.)
 • Đặt loại trình kích hoạt thành “DOM sẵn sàng”.

Tìm hiểu thêm về tính năng thương mại điện tử của Google Analytics.

Thương mại điện tử nâng cao

Sau đây là 2 phương pháp được dùng để triển khai tính năng thương mại điện tử nâng cao với Trình quản lý thẻ:

 • Lớp dữ liệu: Phương pháp ưu tiên; đẩy dữ liệu thương mại điện tử đến lớp dữ liệu từ mã của bạn.
 • Biến JavaScript tùy chỉnh: Tạo biến JavaScript tùy chỉnh trong Trình quản lý thẻ. Biến này sẽ trả về một đối tượng có thông tin mà bạn sẽ đẩy vào lớp dữ liệu.

Dù chọn phương pháp nào thì bạn cũng cần phải hiểu rõ về tính năng thương mại điện tử nâng cao trong Google Analytics trước khi sử dụng Trình quản lý thẻ để triển khai thẻ thương mại điện tử nâng cao. Có thể bạn sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà phát triển để triển khai lớp dữ liệu.

Lưu ý quan trọng: Có một số loại thông tin cụ thể mà bạn có thể sử dụng khi triển khai thẻ thương mại điện tử nâng cao. Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển để biết danh sách đầy đủ các loại dữ liệu được hỗ trợ.

Triển khai lớp dữ liệu

 1. Trong mã của bạn, hãy thêm thông tin thương mại điện tử vào một đối tượng lớp dữ liệu tên là "ecommerce". Bạn có thể tham khảo tài liệu về Trình quản lý thẻ dành cho nhà phát triển để biết thông tin chi tiết về cách triển khai lớp dữ liệu.
 2. Trong Trình quản lý thẻ, hãy tạo một thẻ Universal Analytics cùng với những chế độ cài đặt bổ sung sau:
  • Đặt Loại theo dõi thành Lượt xem trang hoặc Sự kiện.
  • Trong biến Cài đặt Google Analytics, trong phần Chế độ cài đặt khác sau đó Thương mại điện tử, hãy đặt Bật Tính năng thương mại điện tử nâng cao thành True.
  • Chọn Sử dụng lớp dữ liệu.

Triển khai biến JavaScript tùy chỉnh

 1. Tạo biến JavaScript tuỳ chỉnh. Biến này phải trả về một đối tượng chứa đối tượng thương mại điện tử.
  Trong biến này, hãy sử dụng cú pháp tương tự như cú pháp dùng để đẩy dữ liệu này vào lớp dữ liệu.
 2. Trong Trình quản lý thẻ, hãy tạo một thẻ Universal Analytics cùng với những chế độ cài đặt bổ sung sau:
  • Đặt Loại theo dõi thành Lượt xem trang hoặc Sự kiện.
  • Trong biến Cài đặt Google Analytics, trong phần Chế độ cài đặt khác sau đó Quảng cáo, hãy đặt Bật Tính năng thương mại điện tử nâng cao thành True.
  • Chọn Sử dụng lớp dữ liệu.

Tài liệu liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính