Google Analytics e-ticaret

Google Analytics e-ticaret uygulama yöntemlerinin iki ana türü vardır:

Google Analytics'te bulunan standart e-ticaret raporları, sitenizde veya uygulamanızdaki satın alma işlemlerini analiz etmenizi sağlar. Ürün ve işlem bilgilerini, ortalama sipariş değerini, e-ticaret dönüşüm oranını, satışa kadar geçen süreyi ve diğer verileri görebilirsiniz.

Geliştirilmiş e-ticaret, Google Analytics raporlarınıza işlevsellik katar. Geliştirilmiş e-ticaret, müşterilerin ne zaman alışveriş sepetlerine ürün eklediğini, ödeme işlemini başlattığını ve bir satın alma işlemini tamamlandığını gösterir. Ayrıca, alışveriş dönüşüm hunisinden çıkan müşteri segmentlerini tanımlamak için de geliştirilmiş e-ticaret'i kullanabilirsiniz.

Her iki yöntem de Etiket Yöneticisi ile uygulanabilir:

Standart E-ticaret

Standart bir Google Analytics e-ticaret etiketi ayarlamak için:

 1. Google Analytics raporlarınızda e-ticareti etkinleştirin.
 2. Bir Universal Analytics etiketi oluşturun ve İzleme Türü'nü İşlem olarak ayarlayın.
 3. Etiketinizi gerekli alanlarla yapılandırın.
 4. Etiketin ne zaman tetiklenmesi gerektiğini belirtin.

Tüm işlem bilgileri, veri katmanı aracılığıyla ve aşağıda gösterilen değişken adlarıyla iletilmelidir:

İşlem Verileri

Değişken Adı Açıklama Tür
transactionId (Zorunlu) Benzersiz işlem tanımlayıcı dize
transactionAffiliation (İsteğe bağlı) İş ortağı veya mağaza dize
transactionTotal (Zorunlu) İşlem toplamı rakam
transactionShipping (İsteğe bağlı) İşlemin gönderi ücreti rakam
transactionTax (İsteğe bağlı) İşlemin vergi tutarı rakam
transactionProducts (İsteğe bağlı) İşlem sırasında satın alınan öğelerin listesi bir dizi ürün nesnesi

Ürün Verileri

Değişken Adı Açıklama Tür
name (Zorunlu) Ürün adı dize
sku (Zorunlu) Ürün SKU dize
category (İsteğe bağlı) Ürün kategorisi dize
price (Zorunlu) Birim fiyat rakam
quantity (Zorunlu) Öğe sayısı rakam

Aşağıda veri katmanı kodunun JavaScript'e nasıl uygulanabileceğine ilişkin bir örnek verilmiştir:

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || []
dataLayer.push({
  'transactionId': '1234',
  'transactionAffiliation': 'Acme Clothing',
  'transactionTotal': 38.26,
  'transactionTax': 1.29,
  'transactionShipping': 5,
  'transactionProducts': [{
    'sku': 'DD44',
    'name': 'T-Shirt',
    'category': 'Apparel',
    'price': 11.99,
    'quantity': 1
  },{
    'sku': 'AA1243544',
    'name': 'Socks',
    'category': 'Apparel',
    'price': 9.99,
    'quantity': 2
  }]
});
</script>
	

Etiket Yöneticisi, Google Analytics etiketini tetiklediğinde veri katmanının hazır olması için bu kodu Google Etiket Yöneticisi kapsayıcı snippet'inin üstüne yerleştirin.

Bir sebeple e-ticaret verilerini Etiket Yöneticisi kapsayıcı snippet'inin üstüne yerleştiremiyorsanız şu çözümlerden birini deneyebilirsiniz:

 • Etiketin, sayfanın aşağısındaki özel bir etkinliğe dayalı olarak tetiklenmesini sağlayın (ör. veri ve etkinlik aktarımını geliştirici dokümanlarında açıklandığı şekilde birleştirmek).
 • Tetikleyici türünü “DOM Hazır” olarak ayarlayın.

Google Analytics e-ticaret hakkında daha fazla bilgi

Geliştirilmiş E-ticaret

Etiket Yöneticisini kullanarak Geliştirilmiş e-ticaret uygulamak için iki yöntem bulunur:

 • Veri katmanı: Tercih edilen yöntem; e-ticaret verilerini, kodunuzdan veri katmanına aktarın.
 • Özel JavaScript: Etiket Yöneticisi'nde Özel JavaScript değişkeni oluşturun. Bu değişken, diğer durumda veri katmanına aktaracağınız bilgiler içeren bir nesne döndürmelidir.

Önemli: Geliştirilmiş e-ticaret olanağını uygularken çalışmak için uygun olan birkaç belirli bilgi türü mevcuttur. Desteklenen veri türlerinin tam bir listesi için lütfen geliştirici belgelerine bakın.

Veri katmanı uygulaması

 1. Kodunuzda, e-ticaret bilgilerini "e-ticaret" adlı bir veri katmanı nesnesine ekleyin. Veri katmanının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar için Etiket Yöneticisi geliştirici dokümanlarına bakın.
 2. Etiket Yöneticisi'nde bir Universal Analytics etiketi oluşturun ve İzleme Türü'nü Sayfa Görüntüleme veya Etkinlik olarak ayarlayın.
 3. Diğer Ayarlar ve sonra Reklamcılık altında, Geliştirilmiş E-Ticaret Özelliklerini Etkinleştir seçeneğini True olarak ayarlayın. 
 4. Veri Katmanı Kullan'ı seçin.

Bir Değişken Kullanma

 1. Bir Özel JavaScript değişkeni oluşturun. Bu değişken, aşağıdaki kod örneğine benzer şekilde, ecommerce nesnesini içeren bir nesne döndürmelidir:
   
  function() {
   var ecommerceData = {
    'ecommerce' : {
     currencyCode : 'EUR',
     // gerekirse başka parametreler ekleyin...
    }
   };
   return ecommerceData;
  }
  			
  Bu değişkende, bu verileri veri katmanına aktarmak için kullanılacak sözdiziminin aynısını kullanın. Daha fazla bilgi için geliştirici belgelerine göz atın.
 2. Bir Universal Analytics etiketi oluşturun ve İzleme Türü'nü Sayfa Görüntüleme veya Etkinlik olarak ayarlayın.
 3. Diğer Ayarlar ve sonra Reklamcılık altında, Geliştirilmiş E-Ticaret Özelliklerini Etkinleştir seçeneğini True olarak ayarlayın. 
 4. Veri Katmanı Kullan'ı seçin.

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?