Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

[UA] E-commerce w Universal Analytics

Używanie Menedżera tagów do wdrażania tagów e-commerce Google Analytics
Uwaga: ten artykuł dotyczy e-commerce w Universal Analytics. Google Analytics 4 to przyszłość Google Analytics. Dlatego zalecamy zaimplementowanie i wysyłanie zdarzeń e-commerce w GA4. Umożliwi Ci to w dłuższej perspektywie korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Google Analytics. Instrukcje implementowania pomiarów e-commerce za pomocą Google Analytics 4 znajdziesz w dokumentacji dla programistów. Aby dowiedzieć się, jak przenieść implementację e-commerce z UA do GA4, przeczytaj nowy przewodnik po migracji e-commerce do GA4.

Są 2 główne metody implementacji e-commerce w Universal Analytics: standardowy e-commerce i Ulepszony e-commerce.

Standardowe raporty e-commerce umożliwiają zliczanie transakcji i analizowanie aktywności związanej z zakupami w Twojej witrynie lub aplikacji. W raportach znajdziesz informacje o produktach i transakcjach, średnią wartość zamówienia, współczynnik konwersji e-commerce, czas do zakupu i inne dane.

Ulepszone e-commerce udostępnia funkcje wykraczające poza standardowe raporty e-commerce. Dzięki Ulepszonemu e-commerce możesz zobaczyć, kiedy klient dodał produkty do koszyka, kiedy rozpoczął proces płatności i kiedy dokonał zakupu. Z Ulepszonego e-commerce możesz też skorzystać, aby wykryć segmenty klientów, którzy wypadają ze ścieżki zakupów.

Poniżej opisano, jak używać Menedżera tagów Google do implementowania tagów e-commerce w Universal Analytics.

Standardowe e-commerce

Aby skonfigurować standardowy tag e-commerce Universal Analytics:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics i włącz e-commerce w wybranym widoku danych.
 2. Utwórz tag Universal Analytics i dla opcji Typ śledzenia wybierz ustawienie Transakcja.
 3. Skonfiguruj wymagane pola tagu.
 4. Dodaj do strony transakcji obiekt dataLayer(), by zbierać i przekazywać wymagane zmienne. Dopilnuj, by przed uruchomieniem tagu znalazły się w jego kodzie zmienne dataLayer().
 5. Utwórz regułę uruchamiającą tag na stronie potwierdzenia transakcji.

Wszystkie informacje o transakcji powinny przechodzić przez warstwę danych z podanymi poniżej nazwami zmiennych:

Dane transakcji

Nazwa zmiennej Opis Typ
transactionId (wymagana) Unikalny identyfikator transakcji ciąg znaków
transactionAffiliation (opcjonalna) Partner lub sklep ciąg znaków
transactionTotal (wymagana) Łączna wartość transakcji liczbowa
transactionShipping (opcjonalna) Opłata za dostawę przedmiotu transakcji liczbowa
transactionTax (opcjonalna) Wysokość podatku od transakcji liczbowa
transactionProducts (opcjonalna) Lista przedmiotów zakupionych w ramach transakcji tablica obiektów produktów

Dane produktów

Nazwa zmiennej Opis Typ
name (wymagana) Nazwa produktu ciąg znaków
sku (wymagana) Kod SKU produktu ciąg znaków
category (opcjonalna) Kategoria produktów ciąg znaków
price (wymagana) Cena za sztukę liczbowa
quantity (wymagana) Liczba towarów liczbowa

Umieść ten kod nad fragmentem kodu kontenera Menedżera tagów Google, aby warstwa danych była już gotowa, gdy Menedżer tagów uruchomi tag Google Analytics.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz umieścić danych e-commerce nad fragmentem kodu kontenera Menedżera tagów, możesz wykonać 1 z tych czynności:

 • Uruchom tag na podstawie zdarzenia niestandardowego u dołu strony (np. połącz dane i przekazanie zdarzenia zgodnie z opisem w dokumentacji dla programistów).
 • Jako regułę wybierz „Element DOM dostępny”.

Dowiedz się więcej o e-commerce w Google Analytics.

Ulepszone e-commerce

Są 2 metody implementacji Ulepszonego e-commerce za pomocą Menedżera tagów:

 • Warstwa danych: preferowana metoda – przekazywanie danych e-commerce na warstwę danych w kodzie.
 • Niestandardowa zmienna JavaScript: utworzenie niestandardowej zmiennej JavaScript w Menedżerze tagów. Taka zmienna powinna zwracać obiekt z informacjami, które w przeciwnym razie musiałyby zostać przekazane na warstwę danych.

W obu przypadkach musisz się najpierw zapoznać z Ulepszonym e-commerce w usłudze Google Analytics, zanim wdrożysz jego tagi za pomocą Menedżera tagów. Konieczne może być zapoznanie się z zasobami pomocy dla programistów dotyczącymi implementacji warstwy danych.

Ważne: istnieje kilka określonych typów informacji, które można wykorzystać podczas implementowania Ulepszonego e-commerce. Pełną listę typów obsługiwanych danych znajdziesz w dokumentacji dla programistów.

Implementacja z użyciem warstwy danych

 1. W swoim kodzie dodaj informacje e-commerce do obiektu warstwy danych o nazwie „ecommerce”. Szczegółowe informacje o implementacji warstwy danych znajdziesz w dokumentacji dla programistów korzystających z Menedżera tagów.
 2. W Menedżerze tagów utwórz tag Universal Analytics z tymi dodatkowymi ustawieniami:
  • Ustaw Typ śledzenia na Wyświetlenie strony lub Zdarzenie.
  • W zmiennej „Ustawienia Google Analytics”, w sekcji Więcej ustawień a potem E-commerce ustaw Włącz funkcje ulepszonego e-commerce na Prawda.
  • Zaznacz pole wyboru Użyj warstwy danych.

Implementacja z użyciem niestandardowej zmiennej JavaScript

 1. Utwórz niestandardową zmienną JavaScript. Musi ona zwracać obiekt zawierający obiekt „ecommerce”.
  W tej zmiennej użyj takiej samej składni, jakiej należałoby użyć do przekazania danych na warstwę danych.
 2. W Menedżerze tagów utwórz tag Universal Analytics z tymi dodatkowymi ustawieniami:
  • Ustaw Typ śledzenia na Wyświetlenie strony lub Zdarzenie.
  • W zmiennej „Ustawienia Google Analytics”, w sekcji Więcej ustawień a potem Reklama ustaw Włącz funkcje ulepszonego e-commerce na Prawda.
  • Zaznacz pole wyboru Użyj warstwy danych.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne