Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

[UA] Elektronický obchod Universal Analytics

Použití Správce značek k implementaci značek elektronického obchodu Google Analytics
Poznámka: Tento článek se týká elektronického obchodu Universal Analytics. Google Analytics 4 je budoucností služby Google Analytics. Doporučujeme implementovat a odesílat události elektronického obchodu GA4, abyste mohli v dlouhodobém horizontu využívat všechny funkce Google Analytics. Informace k implementaci měření elektronického obchodu přes Google Analytics 4 najdete v dokumentaci pro vývojáře. Informace k migraci implementace elektronického obchodu z UA do GA4 najdete v novém průvodci migrací elektronického obchodu GA4.

Elektronický obchod Universal Analytics je možné implementovat dvěma způsoby: jako standardní a rozšířený.

Přehledy standardního elektronického obchodu umožňují měřit transakce a analyzovat, co a jak uživatelé na vašem webu nebo v aplikaci nakupují. Najdete v nich informace o produktech a transakcích, průměrné hodnoty objednávek, konverzní poměry elektronického obchodu, počty dní do objednávky a další údaje.

S rozšířeným elektronickým obchodem se do standardních přehledů elektronického obchodu přidají další funkce. Díky tomuto typu obchodu zjistíte, kdy zákazník přidal položky do košíku, kdy přešel k dokončení nákupu a kdy nákup skutečně dokončil. Dále můžete zjistit, které segmenty zákazníků nákupní trychtýř opouští.

V tomto článku se dozvíte, jak implementovat značky elektronického obchodu Universal Analytics pomocí Správce značek Google.

Standardní elektronický obchod

Postup nastavení značky pro standardní elektronický obchod Universal Analytics:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics a pro požadovaný výběr dat aktivujte elektronický obchod.
 2. Vytvořte značku Universal Analytics a nastavte Typ měření na Transakce.
 3. Nakonfigurujte povinná pole značky.
 4. Přidejte na stránku transakce objekt dataLayer(), který bude shromažďovat a předávat požadované proměnné. Před spuštěním značky zkontrolujte, zda jsou v kódu proměnné dataLayer() vyplněny.
 5. Vytvořte pravidlo, které značku spustí na stránce s potvrzením transakce.

Všechny informace o transakci by měly být předány prostřednictvím datové vrstvy. Názvy proměnných uvádíme zde:

Údaje o transakci

Název proměnné Popis Typ
transactionId (povinné) Jedinečný identifikátor transakce řetězec
transactionAffiliation (volitelné) Partner nebo obchod řetězec
transactionTotal (povinné) Celková hodnota transakce číselná hodnota
transactionShipping (volitelné) Poplatky za dopravu při transakci číselná hodnota
transactionTax (volitelné) Částka daně z transakce číselná hodnota
transactionProducts (volitelné) Seznam položek zakoupených při transakci výčet objektů produktu

Údaje o produktech

Název proměnné Popis Typ
name (povinné) Název produktu řetězec
sku (povinné) Skladová jednotka produktu řetězec
category (volitelné) Kategorie produktu řetězec
price (povinné) Jednotková cena číselná hodnota
quantity (povinné) Počet položek číselná hodnota

Tento kód umístěte nad značku kontejneru Správce značek, aby byla datová vrstva připravena, až Správce značku Google Analytics spustí.

Pokud z nějakého důvodu nelze umístit data elektronického obchodu nad značku kontejneru Správce značek, můžete zkusit některé z těchto řešení:

 • Nechte značku spouštět na základě vlastní události někde dále na stránce (například zkombinujte data a volání API push, které má jako argument danou událost, podle postupu popsaného v dokumentaci pro vývojáře).
 • Nastavte typ pravidla na Model DOM je připraven.

Další informace o elektronickém obchodu Google Analytics

Rozšířený elektronický obchod

Rozšířený elektronický obchod je možné přes Správce značek implementovat dvěma způsoby:

 • Datová vrstva: Tato metoda se používá častěji. Data elektronického obchodu se předávají z kódu stránek do datové vrstvy.
 • Vlastní proměnná JavaScript: Ve Správci značek vytvoříte vlastní proměnnou JavaScriptu. Ta by měla vracet objekt obsahující informace, které byste jinak předali do datové vrstvy.

Než pomocí Správce značek začnete značky rozšířeného elektronického obchodu jedním z těchto způsobů implementovat, měli byste se nejprve seznámit s rozšířeným elektronickým obchodem v Google Analytics. Při implementaci datové vrstvy možná budete muset požádat o pomoc vývojáře.

Důležité upozornění: Existuje několik specifických typů údajů, se kterými lze v implementacích rozšířeného elektronického obchodu pracovat. Seznam všech podporovaných typů dat najdete v dokumentaci pro vývojáře.

Implementace datové vrstvy

 1. Přidejte ve svém kódu informace elektronického obchodu do objektu datové vrstvy zvaného ecommerce. Další informace o implementaci datové vrstvy najdete v dokumentaci Správce značek pro vývojáře.
 2. Ve Správci značek vytvořte značku Universal Analytics s tímto dalším nastavením:
  • Nastavte Typ měření na Zobrazení stránky nebo Událost.
  • V proměnné nastavení Google Analytics v části Další nastavení a pak Elektronický obchod nastavte možnost Povolit funkce rozšířeného elektronického obchodu na hodnotu Pravda.
  • Vyberte možnost Použít datovou vrstvu.

Implementace vlastní proměnné JavaScriptu

 1. Vytvořte vlastní proměnnou JavaScriptu. Tato proměnná musí vracet objekt, který obsahuje objekt elektronického obchodu.
  V proměnné použijte stejnou syntaxi, jakou byste nastavili pro předávání dat do datové vrstvy.
 2. Ve Správci značek vytvořte značku Universal Analytics s tímto dalším nastavením:
  • Nastavte Typ měření na Zobrazení stránky nebo Událost.
  • V proměnné nastavení Google Analytics pod položkou Další nastavení a pak Inzerce nastavte možnost Povolit funkce rozšířeného elektronického obchodu na hodnotu Pravda.
  • Vyberte možnost Použít datovou vrstvu.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka