G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Tagi niestandardowe

Jeśli chcesz zaimplementować tag, który nie jest jeszcze natywnie obsługiwany w Menedżerze tagów, możesz utworzyć niestandardowy tag graficzny, HTML lub tag funkcji.

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z wydajnością i złośliwym oprogramowaniem jest używanie szablonów tagów wbudowanych w Menedżerze tagów. Menedżer tagów obsługuje wiele platform tagów. Menedżer tagów obsługuje wiele szablonów tagów innych firm. Dodatkowe szablony znajdziesz w Galerii szablonów.

Niestandardowy tag graficzny

Niestandardowy tag graficzny służy do wdrażania tagu pikselowego. Aby utworzyć nowy niestandardowy tag graficzny:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguObraz niestandardowy.
 3. Podaj URL obrazu przekazany przez dostawcę. Użyj przedrostka „//”, jeśli dostępne są wersje obrazu zależne od protokołu. Jeśli dostępna jest tylko bezpieczna wersja, użyj przedrostka „https://”. (Nie zaleca się stosowania przedrostka „http://”).
 4. Aby mieć pewność, że działania będą rejestrowane nawet w przypadku przeglądarek zawierających wersje piksela w pamięci podręcznej, zaznacz pole wyboru Włącz wymuszone pomijanie pamięci podręcznej. Spowoduje to dodanie zapytania gtmcb=<random number> do adresu URL. Aby zmienić domyślny parametr zapytania, wpisz wartość inną niż gtmcb w polu Cache Busting Query Parameter (Parametr zapytania pomijania pamięci podręcznej).

Niestandardowy tag HTML

Niestandardowy tag HTML umożliwia wdrożenie tagu, którego Menedżer tagów jeszcze nie obsługuje. Ten kod jest dostarczany przez dostawcę tagu.

Do formatowania kodu użyj JavaScriptu w trybie piaskownicy. Więcej informacji o konwertowaniu istniejącego tagu niestandardowego w trybie piaskownicy znajdziesz w artykule dotyczącym konwertowania istniejącego tagu.

Aby utworzyć nowy niestandardowy tag HTML:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguNiestandardowy kod HTML.
 3. Skopiuj kod podany przez dostawcę tagu i wklej go w polu HTML albo wpisz własny niestandardowy kod HTML lub JavaScript. Uwaga: kod JavaScript należy zawsze umieszczać pomiędzy tagami HTML <script></script>.

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Obsługuj instrukcję document.write, by umożliwić wywołania instrukcji document.write() w kodzie JavaScript.

Aby dodać zmienną Menedżera tagów do niestandardowego kodu HTML, ujmij jej nazwę w podwójny nawias klamrowy:

<script>
var foo = {{bar}};
</script>

Aby sprawdzić różnice między wersjami niestandardowych tagów HTML:

 1. Kliknij Wersje.
 2. Kliknij pozycję zawierającą wersję niestandardowego tagu HTML, który chcesz sprawdzić.
 3. Na karcie Zmiany wersji kliknij nazwę niestandardowego tagu HTML, by wyświetlić zmiany konfiguracji.
 4. Kliknij View details Wyświetl szczegóły, aby rozwinąć kod z zaznaczonymi różnicami.
Uwaga: Menedżer tagów minifikuje kod niestandardowych tagów HTML i może zamienić cudzysłów pojedynczy na podwójny.

Tag wywołania funkcji

W kontenerach aplikacji mobilnych tag wywołania funkcji umożliwia uruchamianie zarejestrowanych wcześniej funkcji. Po wskazaniu klasy, jaką chcesz wywoływać w tagu wywołania funkcji, możesz skonfigurować regułę, która będzie uruchamiać tę funkcję oraz przekazywać jej argumenty jako pary klucz/wartość. Tag wywołania funkcji umożliwia zwiększanie funkcjonalności zarządzania tagami za pomocą pakietów SDK innych firm.

Więcej informacji znajdziesz w podręcznikach dla deweloperów aplikacji na iOSAndroida.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
102259