Niestandardowe tagi

Jeśli chcesz zaimplementować tag, który nie jest jeszcze natywnie obsługiwany w Menedżerze tagów, możesz utworzyć niestandardowy tag graficzny, HTML lub funkcji.

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z wydajnością i złośliwym oprogramowaniem jest używanie szablonów tagów wbudowanych w Menedżera tagów. Menedżer tagów obsługuje wiele platform tagów. Jeśli tag, który chcesz zaimplementować, nie jest jeszcze wbudowany w Menedżera tagów, możesz zaproponować dostawcy tagu dołączenie do Programu dla dostawców tagów.

Niestandardowy tag graficzny

Niestandardowy tag graficzny służy do wdrażania tagu pikselowego. Aby utworzyć nowy niestandardowy tag graficzny:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguNiestandardowy obraz.
 3. Podaj URL obrazu przekazany przez dostawcę. Użyj przedrostka „//”, jeśli dostępne są wersje obrazu zależne od protokołu. Jeśli dostępna jest tylko bezpieczna wersja, użyj przedrostka „https://”. (Nie zaleca się stosowania przedrostka „http://”).
 4. Aby upewnić się, że działania są rejestrowane nawet w przypadku przeglądarek zawierających wersje piksela w pamięci podręcznej, zaznacz pole wyboru Włącz wymuszone pomijanie pamięci podręcznej. Spowoduje to dołączanie zapytania gtmcb=<random number> do adresu URL. Aby zmienić domyślny parametr zapytania, wpisz wartość inną niż gtmcb w polu Cache Busting Query Parameter (Parametr zapytania pomijania pamięci podręcznej).

Niestandardowy tag HTML

Niestandardowy tag HTML umożliwia wdrożenie tagu, którego Menedżer tagów jeszcze nie obsługuje. Ten kod jest dostarczany przez dostawcę tagu.

Aby utworzyć nowy niestandardowy tag HTML:

 1. Kliknij Tagi a potem Nowy.
 2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguNiestandardowy kod HTML.
 3. Skopiuj kod podany przez dostawcę tagu i wklej go w polu HTML albo wpisz własny niestandardowy kod HTML lub JavaScript. Uwaga: kod JavaScript należy zawsze umieszczać pomiędzy tagami HTML <script></script>.

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Obsługuj instrukcję document.write, by umożliwić wywołania instrukcji document.write() w kodzie JavaScript.

Aby dodać zmienną Menedżera tagów do niestandardowego kodu HTML, ujmij jej nazwę w podwójne nawiasy klamrowe:

<script>
  var foo = {{bar}};
</script>

Aby sprawdzić różnice między wersjami niestandardowych tagów HTML:

 1. Kliknij Wersje.
 2. Kliknij pozycję zawierającą wersję niestandardowego tagu HTML, który chcesz sprawdzić.
 3. Na karcie Zmiany wersji kliknij nazwę niestandardowego tagu HTML, by wyświetlić zmiany konfiguracji.
 4. Kliknij View details Wyświetl szczegóły, by rozwinąć kod z zaznaczonymi różnicami.

Tag wywołania funkcji

W kontenerach aplikacji mobilnych tag wywołania funkcji umożliwia uruchamianie zarejestrowanych wcześniej funkcji. Wskazując klasę, jaką chcesz wywoływać w tagu wywołania funkcji, możesz skonfigurować regułę, która będzie uruchamiać tę funkcję oraz przekazywać jej argumenty jako pary klucz/wartość. Tag wywołania funkcji umożliwia zwiększanie funkcjonalności zarządzania tagami za pomocą pakietów SDK innych firm.

Więcej informacji znajdziesz w podręcznikach dla deweloperów aplikacji na iOSAndroida.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?