Niestandardowe tagi

Jeśli chcesz zastosować tag, który nie jest bezpośrednio obsługiwany przez szablon, możesz użyć niestandardowego tagu graficznego, niestandardowego tagu HTML lub niestandardowego tagu wywołania funkcji. Niestandardowe tagi umożliwią Ci wdrażanie za pomocą Menedżera tagów Google praktycznie dowolnego tagu.

Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów z wydajnością i złośliwym oprogramowaniem jest używanie szablonów tagów wbudowanych w Menedżera tagów. Menedżer tagów obsługuje wiele platform tagów innych firm. Jeśli tag, który chcesz zaimplementować, nie jest jeszcze wbudowany w Menedżera tagów, możesz zaproponować dostawcy tagu dołączenie do Programu dla dostawców tagów Menedżera tagów Google.

Niestandardowy tag graficzny

Niestandardowy tag graficzny służy do tworzenia tagów pikselowych, które nie są jeszcze obsługiwane bezpośrednio przez Menedżera tagów. Aby utworzyć nowy niestandardowy tag graficzny:

  1. Kliknij kolejno Tagi a następnie Nowy.
  2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguNiestandardowy obraz.
  3. Podaj URL obrazu. Używaj znaków „//”, jeśli dostępne są wersje obrazu zależne od protokołu. Jeśli dostępna jest tylko bezpieczna wersja, używaj przedrostka „https://”. Używanie przedrostka „http://” nie jest zalecane.
  4. Aby upewnić się, że działania są rejestrowane nawet w przypadku przeglądarek zawierających wersje piksela w pamięci podręcznej, zaznacz pole wyboru Włącz wymuszone pomijanie pamięci podręcznej. Spowoduje to dołączanie zapytania gtmcb=<liczba losowa> do adresu URL. Aby zmienić domyślny parametr zapytania, wpisz inną wartość niż gtmcb w polu Parametr zapytania pomijania pamięci podręcznej.

Niestandardowy tag HTML

Niestandardowy tag HTML pozwala zarządzać tagiem nieobsługiwanym bezpośrednio przez Menedżera tagów Google, np. tagiem innej firmy, który nie został jeszcze zintegrowany z Menedżerem tagów jako szablon tagu. Zazwyczaj ten kod jest dostarczany przez dostawcę tagu.

Aby utworzyć nowy niestandardowy tag HTML:

  1. Kliknij kolejno Tagi a następnie Nowy.
  2. Kliknij kolejno Konfiguracja taguNiestandardowy kod HTML.
  3. Skopiuj kod podany przez dostawcę tagu i wklej go w polu HTML albo wpisz własny niestandardowy kod HTML lub JavaScript. Uwaga: kod JavaScript należy zawsze umieszczać pomiędzy tagami HTML <script></script>.

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Obsługuj instrukcję document.write, by umożliwić wywołania instrukcji document.write() w kodzie JavaScript.

Aby używać zmiennej Menedżera tagów w niestandardowym kodzie HTML, umieść jej nazwę w podwójnych nawiasach klamrowych:

<script>
  var foo = {{bar}};
</script>

Tag wywołania funkcji

W kontenerach aplikacji mobilnych tag wywołania funkcji umożliwia uruchamianie zarejestrowanych wcześniej funkcji. Wskazując klasę, jaką chcesz wywoływać w tagu wywołania funkcji, możesz skonfigurować regułę, która będzie uruchamiać tę funkcję oraz przekazywać jej argumenty jako pary klucz/wartość. Tag wywołania funkcji umożliwia zwiększanie funkcjonalności zarządzania tagami za pomocą pakietów SDK innych firm.  

Więcej możesz się dowiedzieć z podręczników dla deweloperów aplikacji na iOSAndroida.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?