Google Analytics İçerik Grupları

Etiket Yöneticisi yapılandırmalarınızda içerik gruplarını kullanma

Google Analytics İçerik Grupları, Google Analytics raporlarınızdaki içeriği mantıksal yapılar halinde düzenleme olanağı sağlar. Örnek: E-ticaret sitenize ait verileri farklı sayfalara göre görüntülemek yerine, "Bisikletler"e ait verileri görüntüleyebilir ve "Yol Bisikletleri", "Dağ Bisikletleri" ile "Bisiklet Aksesuarları" için ek alt gruplar oluşturabilirsiniz. Etiket Yöneticisi'ni İçerik Grubu verilerini Google Analytics’e gönderecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Üst düzey içerik grupları Google Analytics'te tanımlanır:

 1. Bir üst düzey içerik grubu oluşturun. Google Analytics'te Yönetici ve sonra Görünüm ve sonra İçerik Gruplama'ya gidin.
 2. Yeni İçerik Gruplama Oluştur'u tıklayın.
 3. İçerik Grubuna bir ad (ör. "Yol Bisikletleri") verin ve İzleme Kodunu Etkinleştir'i tıklayın.
 4. Bir dizin numarası (1-5) seçin. Bu numara, verdiğiniz adla ilişkilendirilir. Google Etiket Yöneticisi'nde etiketinizi oluştururken bu numarayı kullanırsınız.
 5. Bitti'yi ve Kaydet'i tıklayın.

Ardından, Etiket Yöneticisi'ne gidin ve İçerik Gruplarını mevcut Universal Analytics sayfa görüntüleme izleme etiketinize ekleyin.

 1. Diğer Ayarlar'ın altında İçerik Grupları'nı genişletin.
 2. Yeni satır eklemek için İçerik Grubu Ekle düğmesini tıklayın.
 3. Dizin alanına, daha önce kaydettiğiniz üst düzey İçerik Grubunun dizin numarasını girin.
 4. İçerik Grubu altında bir alt grup adı (ör. "Dağ Bisikletleri" veya bir değişken adı) girin.

İçerik Grubu alanına bir dize (örneğin, "Dağ Bisikletleri") girerseniz tetikleyicilerde, etiketin yalnızca "Dağ Bisikletleri" İçerik Grubuna ait olan sayfalarda tetiklenmesini sağlayacak değişiklikler yapın. Bu durumda, her İçerik Grubu için bir sayfa görüntüleme izleme etiketi oluşturun.

İçerik gruplarını tek bir etiketle izlemek için, bir Arama Tablosu değişkeni oluşturun ve bu değişkenin adını İçerik Grubu alanına girin.

Bu örnek Arama Tablosu değişkeni, öğelerin İçerik Gruplarına yerleştirilmesine yardımcı olmak için URL’deki bilgilerden yararlanmaktadır:

 1. Değişkenler ve sonra Kullanıcı Tanımlı Değişkenler'e gidin.
 2. Yeni'yi tıklayın.
 3. Değişken Yapılandırması'nı tıklayın ve Arama Tablosu'nu seçin.
 4. Giriş Değişkeni'ni {{url path}} olarak ayarlayın.
 5. Arama koşullarınızı ekleyin: + Satır Ekle'yi tıklayıp giriş ve çıkış değerlerini girin. Örnek:
  Giriş Çıkış
  /yol Yol Bisikletleri
  /mtb Dağ Bisikletleri
  /kasklar Aksesuarlar
  /eldivenler Aksesuarlar
 6. Değişken Oluştur'u tıklayın.

Bu değişken artık tüm sayfalarda tetiklenen tek bir Google Analytics sayfa görüntüleme etiketi içerisindeki bir İçerik Grubuna uygulanabilir. Bu değişkeni mevcut Google Analytics sayfa görüntüleme etiketinize uygulamak için:

 1. Düzenlemek için etiketi açın ve Diğer Ayarlar ve sonra İçerik Grupları'na gidin.
 2. İçerik Grubu alanına, daha önce oluşturduğunuz Arama Tablosu değişkeninin adını girin:
Dizin İçerik Grubu
1 {{İçerik Grubu}}

Kapsayıcı yayınlandıktan sonra, Google Analytics raporlarınızda İçerik Grubu verileri görünmeye başlayacaktır.

Etiket Yöneticisi değişken verileri üzerinde daha hassas bir kontrole sahip olmak istiyorsanız, veri katmanı uygulamak için bir geliştiriciyle çalışın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın