Grupy treści w Google Analytics

Korzystanie z grup treści w konfiguracjach Menedżera tagów

Grupy treści Google Analytics umożliwiają organizowanie treści raportów Google w struktury logiczne. Na przykład zamiast wyświetlać dane swojej witryny e-commerce według strony, możesz wyświetlić dane dla hasła „Rowery” oraz utworzyć dodatkowe podgrupy „Rowery szosowe”, „Rowery górskie” i „Akcesoria rowerowe”. Możesz skonfigurować Menedżera tagów do wysyłania danych grupy treści do Google Analytics.

Grupy treści najwyższego poziomu definiuje się w Google Analytics:

 1. Utwórz grupę treści najwyższego poziomu. W Google Analytics kliknij kolejno Administracja a potem Widok danych a potem Grupowanie treści.
 2. Kliknij Utwórz nowe grupowanie treści.
 3. Nadaj nazwę grupie treści (np. „Rowery szosowe”) i kliknij Włącz kod śledzenia.
 4. Wybierz numer indeksu (1–5). Ten numer zostanie powiązany z wybraną przez Ciebie nazwą. Będzie Ci on służył do tworzenia tagów w Menedżerze tagów Google.
 5. Kliknij kolejno GotoweZapisz.

Następnie otwórz Menedżera tagów i dodaj grupy treści do istniejącego już tagu śledzenia wyświetleń stron Universal Analytics.

 1. W sekcji Więcej ustawień rozwiń Grupy treści.
 2. Kliknij przycisk Dodaj grupę treści, by dodać nowy wiersz.
 3. W polu Indeks wpisz numer indeksu grupowania treści najwyższego poziomu, które zarejestrowano wcześniej.
 4. W sekcji Grupa treści wpisz nazwę podgrupy (np. „Rowery górskie”) lub nazwę zmiennej.

Jeśli w polu Grupa treści wpiszesz ciąg znaków (np. „Rowery górskie”), zmodyfikuj reguły tagu w taki sposób, by uruchamiał się on wyłącznie na stronach, które należą do grupy treści „Rowery górskie”. W tym przypadku skonfiguruj tag śledzenia wyświetleń stron dla każdej grupy treści.

Aby śledzić grupy treści za pomocą jednego tagu, utwórz zmienną typu Tabela przeglądowa i wpisz jej nazwę w polu Grupa treści.

Ta przykładowa zmienna typu Tabela przeglądowa wykorzystuje informacje z adresu URL do umieszczania elementów w grupach treści:

 1. Kliknij kolejno Zmienne a potem Zmienne zdefiniowane przez użytkownika.
 2. Kliknij Nowa.
 3. Kliknij kolejno Konfiguracja zmiennejTabela przeglądowa.
 4. Ustaw Zmienną wejściową na {{url path}}.
 5. Dodaj warunki kwalifikacyjne: kliknij + Dodaj wiersz i wpisz wartości wejściowe i wyjściowe, np.:
  Wartość wejściowa Wartość wyjściowa
  /szosa Rowery szosowe
  /gory Rowery górskie
  /kaski Akcesoria
  /rekawice Akcesoria
 6. Kliknij Utwórz zmienną.

Tę zmienną można teraz stosować w grupie treści, korzystając z pojedynczego tagu Google Analytics Wyświetlenie strony, który uruchamia się na wszystkich stronach. Aby zastosować tę zmienną do istniejącego już tagu Google Analytics Wyświetlenie strony:

 1. Otwórz tag do edycji i kliknij kolejno Więcej ustawień a potem Grupy treści.
 2. W polu Grupa treści wpisz nazwę utworzonej przez Ciebie wcześniej zmiennej typu Tabela przeglądowa:
Indeks Grupa treści
1 {{Grupa treści}}

Po opublikowaniu kontenera dane grupy treści zaczną się pojawiać w raportach Google Analytics.

Aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę nad danymi zmiennych Menedżera tagów, we współpracy z programistą zaimplementuj warstwę danych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?