การแจ้งเตือน

ขณะนี้ G Suite เป็น Google Workspace แล้ว ทุกอย่างที่ธุรกิจของคุณต้องใช้ในการทํางาน

ตั้งค่าและติดตั้ง Tag Manager

บทความนี้มีไว้สําหรับผู้ที่ต้องการตั้งค่า Google Tag Manager เป็นครั้งแรกและจัดการแท็กในเว็บไซต์

Install the Google Tag Manager container snippet

Google Tag Manager ให้คุณกําหนดค่าและใช้แท็กจากผลิตภัณฑ์ Google และบุคคลที่สามได้

แท็กคืออะไร

แท็กเป็นส่วนของโค้ดที่ได้มาจากผู้ให้บริการสนับสนุน การตลาด และการวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้คุณผสานผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการไว้ในเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่อใช้ Google Tag Manager คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มแท็กเหล่านี้ลงในโปรเจ็กต์โดยตรงอีก แต่จะการกำหนดค่าและนำแท็กไปใช้จริงแทน รวมถึงกำหนดวิธีที่แท็กจะเริ่มทำงานจากภายในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ Tag Manager

บัญชีคืออะไร

บัญชี Tag Manager แสดงถึงระดับสูงสุดของโครงสร้าง โดยปกติแล้ว หนึ่งบริษัทมีได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น บัญชี Tag Manager มีคอนเทนเนอร์อย่างน้อย 1 รายการ

คอนเทนเนอร์คืออะไร

คอนเทนเนอร์ประกอบด้วยแท็กและกฎหลายรายการที่ใช้ควบคุม มีคอนเทนเนอร์บางประเภทที่อาจใช้ในกรณีต่อไปนี้

 • เว็บไซต์
 • หน้าเว็บ AMP
 • แอป Android
 • แอป iOS
 • การเรียกใช้ Tag Manager ในเซิร์ฟเวอร์

1. สร้างบัญชีและคอนเทนเนอร์ใหม่

เมื่อสร้างบัญชีใหม่ คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนในการตั้งค่าคอนเทนเนอร์ใหม่

 1. ใน Tag Manager ให้คลิกแท็บบัญชี > สร้างบัญชี
 2. ป้อนชื่อบัญชีแล้วเลือกประเทศของบัญชี
 3. ป้อนชื่อคอนเทนเนอร์ที่สื่อความหมาย แล้วเลือกประเภทคอนเทนเนอร์
 4. หากต้องการสร้างคอนเทนเนอร์ ให้คลิกสร้างและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ

ผลลัพธ์

เมื่อคอนเทนเนอร์ใหม่โหลดเป็นครั้งแรก คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับประเภทของคอนเทนเนอร์

 • เว็บและ AMP: คุณจะได้รับข้อมูลโค้ดการติดตั้งสําหรับเว็บไซต์
 • iOS และ Android: คุณจะได้รับลิงก์ไปยังเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เซิร์ฟเวอร์: คุณเลือกได้ว่าจะจัดสรรเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

คุณสามารถติดตั้งคอนเทนเนอร์ตอนนี้ หรือล้างกล่องโต้ตอบได้โดยการคลิกตกลง แล้วดำเนินการติดตั้งอีกครั้งในภายหลัง

หากต้องการรวบรวมเมตริกจากแหล่งที่มาหลายแห่ง เช่น เว็บและแอป คุณต้องสร้างคอนเทนเนอร์เพิ่มเติมสําหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

ไม่บังคับ: เพิ่มคอนเทนเนอร์ลงในบัญชี

 1. เปิด Tag Manager
 2. ในแท็บบัญชีถัดจากชื่อบัญชี ให้คลิกการดําเนินการเพิ่มเติม เพิ่มเติม > สร้างคอนเทนเนอร์
 3. ป้อนชื่อคอนเทนเนอร์ที่สื่อความหมาย แล้วเลือกประเภทคอนเทนเนอร์
 4. หากต้องการสร้างคอนเทนเนอร์ ให้คลิกสร้างและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ

2. ติดตั้งคอนเทนเนอร์

วิธีการต่อไปนี้มีไว้สําหรับการตั้งค่าคอนเทนเนอร์เว็บเพื่อติดตามแท็กในเว็บไซต์ หากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโค้ดหรือไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโค้ดเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในขั้นตอนนี้

หากต้องการตั้งค่าคอนเทนเนอร์ประเภทอื่น โปรดดูเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 1. ใน Tag Manager ให้คลิกพื้นที่ทำงาน
 2. ค้นหารหัสคอนเทนเนอร์ซึ่งมีรูปแบบ "GTM-XXXXXX" โดยจะอยู่ใกล้กับด้านบนของหน้าต่าง
 3. คลิกรหัสคอนเทนเนอร์เพื่อเปิดใช้ช่องติดตั้ง Tag Manager
 4. คัดลอกและวางข้อมูลโค้ดลงในเว็บไซต์ตามวิธีการในช่องติดตั้ง Tag Manager
  1. วางข้อมูลโค้ด <script> ใน <head> ของเอาต์พุต HTML ของหน้าเว็บให้ใกล้กับแท็กเปิด <head> มากที่สุด แต่ให้อยู่ใต้การประกาศ dataLayer
  2. วางข้อมูลโค้ด <noscript> ตามหลังแท็ก <body> ทันทีในเอาต์พุต HTML

หากคุณใช้แท็กในเว็บไซต์อยู่แล้ว ให้ย้ายข้อมูลไปยังคอนเทนเนอร์ของ Tag Manager โปรดดูที่ 3. เพิ่มแท็ก ดูแลไม่ให้แท็กเริ่มทํางาน 2 ครั้งโดยนําแท็กแบบฮาร์ดโค้ดออกจากโค้ด

ข้อมูลโค้ดหน้าเว็บของ Tag Manager จะใช้ HTTPS โดยค่าเริ่มต้นเพื่อช่วยปกป้องคอนเทนเนอร์ของคุณจากการสอดแนมโดยบุคคลที่สาม

หากมีเหตุให้ใช้คอนเทนเนอร์ของ Tag Manager ในลักษณะที่เป็นการรองรับหน้าเว็บที่ไม่ปลอดภัย คุณจะทำได้โดยการปรับโปรโตคอล URL แหล่งที่มาในข้อมูลโค้ดคอนเทนเนอร์ให้เป็น // แทนที่จะเป็น https:// ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ URL ที่ขึ้นอยู่กับโปรโตคอล

3. เพิ่มแท็ก

เมื่อติดตั้งคอนเทนเนอร์บนเว็บไซต์ คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มแท็กใหม่แล้ว Google Tag Manager รองรับแท็กสําหรับผลิตภัณฑ์ของ Google และแท็กจากบุคคลที่สาม หากต้องการรับเมตริกจากผลิตภัณฑ์ของ Google ให้ตั้งค่าแท็ก Google

 1. ในพื้นที่ทํางาน ให้คลิก แท็ก
 2. วิธีเพิ่มแท็ก ให้คลิกใหม่
 3. ตั้งชื่อแท็กและกําหนดค่า:
  • การกําหนดค่าแท็ก: เลือกประเภทแท็กที่ต้องการจัดการ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าแท็กจากผลิตภัณฑ์ของ Google โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับ Google Tag Manager
   หากไม่มีประเภทแท็กที่ตรงกัน คุณสามารถสร้างแท็ก HTML หรือแท็กรูปภาพที่กําหนดเองได้
  • การทริกเกอร์: การทริกเกอร์จะควบคุมว่าแท็กหน้าเว็บจะเริ่มทํางานหรือถูกบล็อกหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทริกเกอร์
 4. ไม่บังคับ: เพิ่มโน้ตลงในการกําหนดค่าเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง หากต้องการเพิ่มโน้ต ให้คลิกเมนูการดำเนินการเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้วเลือกแสดงโน้ต
 5. คลิกบันทึกและสร้างแท็กเพิ่มเติมตามต้องการ

4. ยืนยันว่าแท็กใช้งานได้

หลังจากที่เพิ่มแท็กแล้ว ให้ตรวจสอบว่าแท็กทํางานตามที่ต้องการ วิธียืนยันการตั้งค่าแท็ก:

 1. คลิกปุ่มแสดงตัวอย่าง เปิดผู้ช่วยแท็กของ Google ในแท็บใหม่
 2. ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่ติดตั้งคอนเทนเนอร์ Tag Manager หากมีข้อผิดพลาด ให้เริ่มการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยผู้ช่วยแท็ก
 3. หากต้องการแก้ไขแท็ก ให้คลิกชื่อแท็กเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น เมื่อแท็กเริ่มทํางานหลังจากที่โหลดหน้าเว็บแล้ว แต่คุณต้องการให้แท็กเริ่มทํางานเมื่อมีคนคลิกปุ่ม ให้อัปเดตทริกเกอร์
 4. บันทึกแท็กที่คุณเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วโดยการเปิดโหมดแสดงตัวอย่างอีกครั้ง

5. นำแท็กไปใช้จริง

เมื่อแท็กทํางานตามที่ต้องการ ให้นำแท็กไปใช้จริง

วิธีนำพื้นที่ทำงานปัจจุบันไปใช้จริง

 1. คลิกส่งที่ด้านขวาบนของหน้าจอ หน้าจอส่งการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้น พร้อมด้วยตัวเลือกสำหรับนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงและบันทึกเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์
 2. เลือกนำไปใช้จริงและสร้างเวอร์ชันหากระบบไม่ได้เลือกไว้อยู่แล้ว
 3. ตรวจสอบส่วนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานเพื่อดูว่าการกำหนดค่าปรากฏตามที่คาดไว้หรือไม่
 4. ป้อนชื่อเวอร์ชันและคำอธิบายเวอร์ชัน
 5. คลิกนำไปใช้จริง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
16741361311031969289
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
102259