Nastavenie a inštalácia Správcu značiek

Install the Google Tag Manager container snippet

Nainštalujte Správcu značiek Google, ktorý vám umožní konfigurovať a nasadiť značky vrátane značiek Google Ads, Google Analytics, Floodlight a značiek tretích strán. Na vysokej úrovni je postup takýto:

 1. Vytvorte účet alebo použite existujúci účet na tagmanager.google.com. (Predvolene sa vytvorí nový kontajner a v každom účte môžete vytvárať ďalšie kontajnery.)
 2. Nainštalujte kontajner na svojom webe alebo v mobilnej aplikácii.
  1. Webové stránky a stránky vo formáte AMP: pridajte hromadný útržok podľa pokynov v Správcovi značiek a odstráňte všetky existujúce značky.
  2. Mobilné aplikácie: použite súpravu Firebase SDK pre Android alebo iOS.
 3. Pridajte a zverejnite svoje značky.

Účet Správcu značiek predstavuje najvyššiu úroveň organizácie. Jedna spoločnosť zvyčajne potrebuje iba jeden účet. Účet Správcu značiek zvyčajne obsahuje jeden alebo viaceré kontajnery a existujú špecifické typy kontajnerov, ktoré môžu byť použité pre weby, stránky vo formáte AMP, aplikácie pre Android a aplikácie pre iOS.

Vytvorenie nového účtu a kontajnera

 1. V Správcovi značiek kliknite na položku Účty a potom Vytvoriť účet.
 2. Zadajte názov účtu a v prípade záujmu uveďte, či chcete anonymne zdieľať údaje s Googlom a ďalšími službami.
 3. Kliknite na položku Pokračovať.
 4. Zadajte popisný názov kontajnera a vyberte typ obsahu: web, AMP, Android alebo iOS. Ak nastavujete mobilný kontajner, vyberte, či používate súpravu Firebase SDK, prípadne niektorú zo starých súprav SDK.
 5. Kliknite na možnosť Vytvoriť.
 6. Prečítajte si zmluvné podmienky a kliknite na tlačidlo Áno, ak s nimi súhlasíte.

Pri prvom načítaní nového kontajnera sa zobrazí výzva na pridanie útržku inštalačného kódu webového kontajnera alebo na použitie Správcu značiek zo súpravy SDK pre vašu zvolenú mobilnú platformu. Môžete inštalovať útržky kódu alebo zatvoriť toto dialógové okno kliknutím na tlačidlo OK. Kontajner si môžete vždy najprv nastaviť a hromadný útržok alebo súpravu SDK inštalovať neskôr.

Pridanie nového kontajnera do existujúceho účtu

 1. V Správcovi značiek kliknite na položku Účty a potom Viac vedľa príslušného názvu účtu.
 2. Vyberte položku Vytvoriť kontajner.
 3. Opakujte 4. až 6. krok vyššie.

Inštalácia kontajnera

Ak s kódom nemáte skúsenosti alebo nemáte prístup k svojmu kódu webu či mobilnej aplikácie, môže byť pre tento krok potrebné zabezpečiť si pomoc vývojára. Vývojári nájdu ďalšie informácie v stručnom sprievodcovi k Správcovi značiek pre vývojárov.
 1. V správcovi značiek kliknite na možnosť Pracovný priestor.
 2. V hornej časti okna pohľadajte identifikátor svojho kontajnera, ktorý sa zobrazuje vo formáte GTM-XXXXXX.
 3. Kliknutím na identifikátor kontajnera otvorte okno Inštalácia Správcu značiek.
 4. Podľa pokynov v poli Inštalácia Správcu značiek skopírujte a prilepte útržky kódu na svoj web alebo stiahnite a nainštalujte príslušnú súpravu SDK pre mobilné aplikácie. Tipy týkajúce sa inštalácie pre webové stránky, stránky AMPmobilné aplikácie nájdete nižšie.
Webové stránky
 • Umiestnite útržok kódu <script> medzi značky <head> vo výstupe HTML svojej webovej stránky, podľa možnosti čo najbližšie k úvodnej značke <head>, ale pod všetky deklarácie dataLayer.
 • Umiestnite útržok kódu <noscript> bezprostredne za značku <body> vo svojom výstupe HTML.

Ak sa chcete ubezpečiť, že vaše značky sa nespustia dvakrát, odstráňte svoj kód zo všetkých pevne naprogramovaných značiek, ktoré boli migrované do kontajnera Správcu značiek.

Útržok Správcu značiek pre webovú stránku používa predvolene protokol HTTPS na ochranu vášho kontajnera pred neoprávneným získavaním informácií tretími stranami.

Ak máte dôvod na nasadenie kontajnerov Správcu značiek spôsobom, ktorý podporuje nezabezpečené stránky, môžete to urobiť tak, že prispôsobíte protokol zdrojovej webovej adresy v hromadnom útržku, aby namiesto reťazca https:// pozostával zo znakov //. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní webových adries závislých od protokolu.

Stránky AMP
 • Umiestnite časť <script> útržku kódu JavaScript priamo nad koncovú značku </head>.
 • Umiestnite sekciu <amp-analytics> bezprostredne za úvodný prvok <body>.

Ďalšie informácie si môžete prečítať v sprievodcovi nastavením platformy AMP a Správcu značiek.

Mobilné aplikácie
Implementácia Správcu značiek pre mobilné aplikácie prebieha v spojení so súpravou Firebase SDK. Ďalšie informácie o tom, ako začať, nájdete v dokumentácii Správcu značiek pre vývojárov pre AndroidiOS.

Overte inštaláciu alebo riešte problémy s inštaláciou pomocou režimu ukážky Správcu značiek a rozšírenia Tag Assistant pre Chrome.

Pridanie, aktualizovanie a zverejnenie značiek

Po inštalácii kontajnera môžete začať pridávať nové značky.

 1. V navigačnej ponuke kliknite na položku Značky.
  • Pridanie značky: Kliknite na tlačidlo Nová. Vyberte typ značky a zadajte spúšťače definujúce, kedy sa má značka spustiť.
  • Úprava značky: Kliknite na značku v zozname a vykonajte zmeny na stránke Úprava značky. Môžete napríklad aktualizovať spúšťače na spustenie značky.
  • Odstránenie značky: Kliknite na značku v zozname. Na stránke Úprava značky kliknite na ponuku Viac v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte položku Odstrániť.
 2. Režim ukážky poskytuje príležitosť skontrolovať konfiguráciu Správcu značiek na vašom webe alebo v aplikácii a ubezpečiť sa, že funguje podľa očakávaní. Na webe môžete pomocou možnosti ladenia zistiť, ktoré značky sa spúšťajú pri prehliadaní webu a interakciách s ním.
  • Na ľubovoľnej webovej stránke v pracovnom priestore s nezverejnenými zmenami kliknite na možnosť Zobraziť ukážku. Ďalšie informácie
  • V prípade mobilných aplikácií si prečítajte dokumentáciu pre vývojárov pre AndroidiOS.
 3. Keď skončíte, kliknutím na položku Odoslať v pravom hornom rohu spustite zverejňovanie svojich zmien. Pridajte podrobnosti, ako sú názov verziepopis verzie a potom kliknite na možnosť Zverejniť.
Väčšina implementácií Správcu značiek začína s nasadením značky zobrazenia stránky Google Analytics. Prečítajte si podrobné pokyny na nasadenie značky Google Analytics.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory