Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Konfiguracja i instalacja

Aby zarządzać tagami w Menedżerze tagów:

 1. Wejdź na tagmanager.google.com, by utworzyć konto Menedżera tagów (lub zalogować się na istniejące już konto).
 2. Utwórz kontener dla witryny lub aplikacji.
 3. Strony internetowe i AMP: dodaj fragment kodu kontenera do witryny i usuń wszystkie inne tagi.
  Aplikacje mobilne: implementację Menedżera tagów w przypadku aplikacji mobilnych przeprowadza się w połączeniu z pakietem SDK Firebase. Więcej dowiesz się z dokumentacji dotyczącej Androida lub iOS.

Po zainstalowaniu Menedżera tagów możesz dodawać tagi (np. śledzenie konwersji w AdWords lub wyświetlenia strony w Analytics) i zarządzać nimi w interfejsie użytkownika.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie konta i kontenera

Konto to najwyższy poziom organizacji w Menedżerze tagów. Zwykle jedna firma potrzebuje tylko jednego takiego konta. Można na nim zarządzać tagami wszystkich witryn należących do firmy.

Możesz utworzyć wiele kont Menedżera tagów lub zarządzać nimi z poziomu pojedynczego konta Google. Pozwala to wygodnie zarządzać kampaniami i śledzeniem nawet w przypadku kilku firm. Za każdym razem, gdy zalogujesz się w Menedżerze tagów Google, zobaczysz listę kont Menedżera tagów Google, do których ma dostęp Twoje konto Google.

 1. Kliknij Utwórz konto na stronie głównej (Wszystkie konta) w Menedżerze tagów Google. (Możesz w każdej chwili otworzyć ten ekran, klikając ikonę Menedżera tagów w lewym górnym rogu ekranu).
 2. Wpisz nazwę konta, opcjonalnie zaznacz pole włączające anonimowe udostępnianie danych firmie Google i innym użytkownikom oraz kliknij Dalej.
 3. Wpisz nazwę kontenera w odpowiednim polu w oknie Skonfiguruj kontener. Wybierz kontener do stron internetowych, stron AMP, iOS lub Androida. Jeśli konfigurujesz kontener do urządzeń mobilnych wybierz, czy używasz pakietu SDK Firebase, czy też jednego z pakietów SDK starszego typu. Kliknij Utwórz.
 4. Zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi, a następnie kliknij Tak, jeśli się z nimi zgadzasz.
 5. Przy pierwszym wczytaniu Twojego nowego kontenera pojawi się okno z fragmentem kodu instalacyjnego kontenera internetowego lub z monitem o użycie Menedżera tagów w połączeniu z pakietem SDK przeznaczonym do wybranej platformy mobilnej. Kliknij OK, by ukryć to okno (zawsze możesz też najpierw skonfigurować swój kontener, a później zainstalować kod kontenera lub pakiet SDK).

Dodawanie kontenera do stron internetowych

Każdy kontener ma swój kod. Aby zainstalować fragment kodu kontenera:

 1. Niemal na samej górze ekranu głównego obszaru roboczego zobaczysz identyfikator kontenera (w formacie „GTM-XXXXX”). Kliknij go, by uruchomić okno instalacji Menedżera tagów.
 2. Skopiuj fragmenty kodu i wklej je w witrynie zgodnie z instrukcjami. Fragmenty kodu JavaScript ograniczone tagami <script> umieść w części <head> kodu HTML witryny, a fragmenty ograniczone tagami <noscript> – bezpośrednio po tagu otwierającym <body>. Część ograniczoną tagami <script> najlepiej jest wstawić jak najbliżej tagu otwierającego <head>, ale poniżej deklaracji dataLayer. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie dla programistów.
  Zwróć uwagę na fragment kodu GTM-XXXXXX. Jest to niepowtarzalny identyfikator odpowiedniego kontenera. Pamiętaj, aby usunąć ze stron witryny wszystkie tagi, które teraz znajdują się w Menedżerze tagów Google (np. tagi Google Analytics, tagi śledzenia konwersji AdWords itd.).
 3. Aby zweryfikować poprawność instalacji lub rozwiązać pojawiające się problemy, możesz użyć trybu podglądu Menedżera tagów i rozszerzenia Tag Assistant do przeglądarki Chrome.

Więcej informacji znajdziesz w Krótkim przewodniku dla programistów Menedżera tagów Google.

Dodawanie kontenera do stron AMP

Każdy kontener AMP ma swój kod. Aby zainstalować fragment kodu kontenera:

 1. Niemal na samej górze ekranu głównego obszaru roboczego zobaczysz identyfikator kontenera (w formacie „GTM-XXXXX”). Kliknij go, by uruchomić okno instalacji Menedżera tagów.

 2. Skopiuj fragmenty kodu i wklej je w witrynie zgodnie z instrukcjami. Fragmenty kodu JavaScript ograniczone tagami <script> umieść bezpośrednio nad tagiem zamykającym </head>, a fragmenty ograniczone tagami <amp-analytics> – bezpośrednio po tagu otwierającym <body>. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie dla programistów.

 3. Aby zweryfikować poprawność instalacji lub rozwiązać pojawiające się problemy, możesz użyć trybu podglądu Menedżera tagów i rozszerzenia Tag Assistant do przeglądarki Chrome.

Więcej informacji znajdziesz w krótkim przewodniku po Menedżerze tagów.

Dodawanie kontenera do aplikacji mobilnych

Implementację Menedżera tagów w przypadku aplikacji mobilnych przeprowadza się w połączeniu z pakietem SDK Firebase i wymaga ona nowego kontenera.

Więcej informacji o rozpoczęciu korzystania z Menedżera tagów w aplikacjach na Androida lub iOS znajdziesz w dokumentacji dla deweloperów.

Tworzenie dodatkowych kontenerów na istniejących już kontach

Często zdarza się, że trzeba utworzyć na koncie dodatkowe kontenery. Możesz np. dodać kontener nowej witryny lub aplikacji mobilnej. Aby dodać kontener do konta:

 1. Wybierz konto w Menedżerze tagów Google. Pojawi się domyślny obszar roboczy wybranego kontenera.
 2. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Administracja.
 3. Z menu w kolumnie Kontener wybierz Utwórz kontener...
 4. Wpisz nazwę kontenera w odpowiednim polu. Wybierz, do czego będziesz używać kontenera: Internet, iOS czy Android. Wybierz pakiet SDK: Firebase (zalecane) lub Starsza wersja. Kliknij Utwórz.

Dodawanie, aktualizowanie i publikowanie tagów

Do nowego kontenera musisz dodać tagi. W przypadku witryny zacznij od wymiany tagów usuniętych z niej w poprzednim kroku. Jeśli np. usuniesz tag śledzenia konwersji AdWords, dodaj go ponownie w Menedżerze tagów Google. Gdy utworzysz kontener i dodasz do witryny tag w kontenerze, możesz zacząć dodawać i aktualizować wszystkie tagi na stronie Tagi.

 1. Wybierz konto w Menedżerze tagów Google. Pojawi się domyślny obszar roboczy wybranego kontenera.
 2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij Tagi. Pojawi się strona Lista tagów.
  • Aby dodać tag: kliknij Nowy. Wybierz typ tagu (np. Google Analytics) i określ reguły uruchamiające ten tag. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tagi.
  • Aby edytować tag (np. zaktualizować reguły uruchamiające tag): kliknij tag na liście i wprowadź zmiany na stronie Edytuj tag. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tagi.
  • Aby usunąć tag: kliknij go na liście. Na stronie edycji tagu kliknij menu Więcej działań (symbolizowane trzema kropkami) w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Usuń.
 3. Podgląd. Podgląd daje możliwość przeprowadzenia w witrynie lub aplikacji kontroli jakości. Możesz sprawdzić, czy wszystko wygląda i działa zgodnie z oczekiwaniami. W witrynie możesz użyć opcji debugowania, by sprawdzić, które tagi są uruchamiane podczas przeglądania witryny i wykonywania w niej różnych działań.
  • Na dowolnej stronie internetowej w obszarze roboczym, w którym występują nieopublikowane zmiany, kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Podgląd i debugowanie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Podgląd i debugowanie.
  • W witrynie dla deweloperów dowiesz się, jak wyświetlać podgląd i debugować błędy w przypadku Androida i iOS.
 4. Opublikuj zmiany. Gdy uznasz, że wszystko jest już gotowe do opublikowania zmian w witrynie lub aplikacji, kliknij przycisk Opublikuj w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij Opublikuj teraz.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?