Konfiguracja i instalacja

Zainstaluj Menedżera tagów, by dodawać tagi wyświetlenia strony Analytics, tagi śledzenia konwersji AdWords i inne tagi oraz zarządzać nimi w interfejsie użytkownika.

 1. Utwórz konto lub użyj istniejącego konta na tagmanager.google.com.
 2. Utwórz nowy kontener dla swojej witryny lub aplikacji mobilnej.
 3. Zainstaluj kontener w swojej treści.
  1. Strony internetowe i przyspieszone strony mobilne (AMP): dodaj kod kontenera do kodu strony i usuń wszelkie istniejące już tagi.
  2. Aplikacje mobilne: aby wdrożyć Menedżera tagów, użyj pakietu SDK Firebase. Android | iOS
 4. Dodawaj, aktualizuj i publikuj tagi.

Zarządzanie kontami i kontenerami

Konto to najwyższy poziom struktury w Menedżerze tagów. Zazwyczaj jedna firma potrzebuje tylko jednego konta dla swoich treści, z którego można zarządzać wszystkimi jej tagami.

Każde konto zawiera jeden lub więcej kontenerów – po jednym dla każdego rodzaju usługi na koncie: aplikacji na iOS, aplikacji na Androida i przyspieszonych stron mobilnych (AMP).

Tworzenie nowego konta i kontenera

 1. W Menedżerze tagów Google kliknij Konta a następnie Utwórz konto.
 2. Wpisz nazwę konta i zdecyduj, czy chcesz anonimowo udostępniać dane Google i innym firmom (opcjonalnie).
 3. Kliknij Dalej.
 4. Wpisz opisową nazwę kontenera i wybierz rodzaj treści: Witryna internetowa, AMP, iOS lub Android.Jeśli konfigurujesz kontener do treści mobilnych, wybierz, czy używasz pakietu SDK Firebase czy jednego z pakietów SDK starszego typu.
 5. Kliknij Utwórz.
 6. Zapoznaj się z Warunkami korzystania z usługi, a następnie kliknij Tak, jeśli się z nimi zgadzasz.

Przy pierwszym wczytaniu Twojego nowego kontenera pojawi się okno z fragmentem kodu instalacyjnego kontenera internetowego lub z monitem o użycie Menedżera tagów w połączeniu z pakietem SDK przeznaczonym do wybranej platformy mobilnej. Możesz zainstalować fragmenty kodu od razu lub kliknąć OK, by zamknąć to okno dialogowe. Zawsze możesz też najpierw skonfigurować swój kontener, a później zainstalować kod kontenera lub pakiet SDK.

Dodawanie nowego kontenera do istniejącego konta

 1. W Menedżerze tagów Google kliknij Konta a następnie Więcej przy nazwie danego konta.
 2. Wybierz opcję Utwórz kontener.
 3. Powtórz kroki 4–6 z instrukcji powyżej.
Zarządzanie wieloma kontami Menedżera tagów z jednego konta Google
Po zalogowaniu się w Menedżerze tagów kliknij ikonę swojego profilu, by wyświetlić listę kont Menedżera tagów, do których masz dostęp. 

Instalowanie kontenera

 1. W Menedżerze tagów Google kliknij Obszar roboczy.
 2. W górnej części okna znajdź identyfikator kontenera w formacie „GTM-XXXXXX”.
 3. Kliknij identyfikator kontenera, by uruchomić okno instalacji Menedżera tagów.
 4. Skopiuj fragmenty kodu do witryny zgodnie z instrukcją lub pobierz i zainstaluj odpowiedni pakiet SDK dla treści mobilnych. Poniżej znajdziesz wskazówki dla poszczególnych rodzajów treści.
 5. Zweryfikuj instalację lub rozwiąż ewentualne problemy, korzystając z Trybu podglądu w Menedżerze tagów oraz rozszerzenia Tag Assistant do przeglądarki Chrome.

Strony internetowe

 • Umieść fragment kodu <script> w sekcji <head> w kodzie HTML strony, najlepiej jak najbliżej otwierającego tagu <head>, ale poniżej wszelkich deklaracji dataLayer.
 • Umieść fragment kodu <noscript> bezpośrednio po tagu <body> w kodzie HTML strony.

Zwróć uwagę na fragment kodu GTM-XXXXXX. Jest to niepowtarzalny identyfikator odpowiedniego kontenera. Pamiętaj, by usunąć ze stron witryny wszystkie tagi, które teraz znajdują się w Menedżerze tagów Google (np. tagi Google Analytics, tagi śledzenia konwersji AdWords itd.).

Aby zabezpieczyć kontener przed podglądaniem, fragment kodu strony internetowej Menedżera tagów Google domyślnie korzysta z HTTPS.

Jeśli chcesz wdrożyć kontenery Menedżera tagów Google tak, by działały na niezabezpieczonych stronach, możesz zmienić źródłowy URL protokołu w kodzie kontenera z https:// na //. Więcej informacji o adresach URL zależnych od protokołu

Przyspieszone strony mobilne (AMP)

 • Umieść sekcję <script> kodu JavaScript tuż przed zamykającym tagiem </head>.
 • Umieść sekcję <amp-analytics> bezpośrednio po otwierającym elemencie <body>.

Aplikacje mobilne

Implementację Menedżera tagów w przypadku aplikacji mobilnych przeprowadza się w połączeniu z pakietem SDK Firebase. Więcej dowiesz się z dokumentacji Menedżera tagów dla programistów dotyczącej Androida lub iOS.

Dodawanie, aktualizowanie i publikowanie tagów

Gdy masz już zainstalowany kontener, możesz zacząć dodawać nowe tagi w Menedżerze tagów Google.

 1. W Menedżerze tagów Google kliknij Konta i wybierz konto.
 2. Kliknij Tagi w menu nawigacyjnym. Więcej informacji
  • Aby dodać tag: kliknij Nowy. Wybierz typ tagu (np. Google Analytics) i określ reguły uruchamiające ten tag.
  • Aby edytować tag: kliknij jeden z tagów na liście i wprowadź zmiany na stronie „Edytowanie tagu”. Możesz na przykład zaktualizować reguły, które uruchamiają tag.
  • Aby usunąć tag: kliknij jeden z tagów na liście. Na stronie „Edytowanie tagu” kliknij menu Więcej w prawym górnym rogu ekranu i wybierz opcję Usuń.
 3. Podgląd pozwala na przeprowadzenie kontroli jakości w witrynie lub aplikacji, by sprawdzić, że wszystko wygląda i działa tak, jak powinno. W witrynie możesz użyć opcji debugowania, by sprawdzić, które tagi są uruchamiane podczas przeglądania witryny i wykonywania w niej różnych działań.
  • Na dowolnej stronie internetowej w obszarze roboczym, w którym występują nieopublikowane zmiany, kliknij strzałkę przy przycisku „Opublikuj”, by wyświetlić więcej opcji, a następnie kliknij Podgląd. Więcej informacji o wyświetlaniu podglądu i debugowaniu
  • W przypadku aplikacji mobilnych zapoznaj się z dokumentacją dla Androida i iOS.
 4. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Opublikuj w prawym górnym rogu ekranu, by rozpocząć publikowanie zmian. Wpisz nazwę i opis wersji, by opisać, co się zmieniło, a następnie kliknij Opublikuj.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?