Konfigurering og installering av Tag Manager

Install the Google Tag Manager container snippet

Installer Google Tag Manager for å konfigurere og implementere tagger, innbefattet tagger fra Google Ads, Google Analytics, Floodlight og tredjeparter. Fremgangsmåten er som følger på et høyt nivå:

 1. Opprett en konto, eller bruk en eksisterende konto, på tagmanager.google.com. (Det opprettes som standard en ny beholder, og du kan opprette flere beholdere i hver konto.)
 2. Installer beholderen på nettstedet ditt eller i mobilappen din.
  1. For nettsider og AMP-sider: Legg til beholderkodebiten i henhold til veiledningen fra Tag Manager, og fjern eventuelle eksisterende tagger.
  2. For mobilapper: Bruk SDK-en for Firebase tilpasset enten Android eller iOS.
 3. Legg til og publiser taggene dine.

En Tag Manager-konto representerer det øverste organisasjonsnivået. Du trenger vanligvis bare én konto per bedrift. En Tag Manager-konto inneholder én eller flere beholdere, og det finnes spesifikke beholdertyper som kan brukes for nettsteder, AMP-sider, Android-apper og iOS-apper.

Opprett en ny konto og beholder

 1. I Tag Manager klikker du på Kontoer og så Opprett en konto.
 2. Skriv inn et kontonavn, og angi hvorvidt du vil dele data anonymt med Google og andre.
 3. Klikk på Fortsett.
 4. Skriv inn et beskrivende beholdernavn og velg innholdstype: nett, AMP, Android eller iOS. Hvis du konfigurerer en mobilbeholder, må du angi om du bruker SDK-en for Firebase eller en eldre SDK.
 5. Klikk på Opprett.
 6. Gå gjennom vilkårene for bruk, og klikk på Ja hvis du samtykker i vilkårene.

Når den nye beholderen lastes inn for første gang, får du spørsmål om du ønsker å installere beholderkodebiten for nett eller bruke Tag Manager som en del av SDK-en for mobilplattformen du har angitt. Du kan installere kodebitene dine nå eller klikke på OK for å fjerne denne dialogboksen. Du kan alltid konfigurere beholderen først og vente med å installere kodebiten eller SDK-en.

Legg til en ny beholder i en eksisterende konto

 1. Klikk på Kontoer og så Mer ved siden av det relevante kontonavnet i Tag Manager.
 2. Velg Opprett beholder.
 3. Skriv inn et beskrivende beholdernavn og velg innholdstype: nett, AMP, Android eller iOS. Hvis du konfigurerer en mobilbeholder, må du angi om du bruker SDK-en for Firebase eller en eldre SDK.
 4. Klikk på Opprett.
 5. Gå gjennom vilkårene for bruk, og klikk på Ja hvis du samtykker i vilkårene.

Installer beholderen

Hvis du ikke har tidligere erfaring med kode, eller du ikke har tilgang til koden for nettstedet eller mobilappen, må du kanskje få hjelp av en utvikler til dette trinnet. Utviklere kan finne mer informasjon i hurtigstartveiledningen for Tag Manager-utviklere.
 1. Gå til Tag Manager og klikk på Arbeidsområde.
 2. Øverst i vinduet finner du beholder-ID-en din i formatet «GTM-XXXXXX».
 3. Klikk på beholder-ID-en for å åpne «Installer Google Tag Manager»-feltet.
 4. Følg veiledningen i Installer Tag Manager-feltet for å kopiere og lime inn kodebitene på nettstedet ditt, eller last ned og installer riktig mobil-SDK. Du finner tips om nett-, AMP- og mobil-installasjon nedenfor.
Nettsider
 • Sett inn <script>-kodebiten i <head>-delen av HTML-koden på nettsiden din. Kodebiten bør plasseres så nær den første <head>-taggen som mulig, men under eventuelle dataLayer-deklarasjoner.
 • Sett inn <noscript>-kodebiten rett etter <body>-taggen i HTML-koden din.

Du kan sørge for at taggene ikke blir utløst to ganger ved å fjerne koden din fra eventuelle hardkodede tagger som er overført til Tag Manager-beholderen din.

HTTPS brukes som standard i nettsidekodebiten for Tag Manager, for å bidra til å beskytte beholderen din mot spionering fra tredjeparter.

Hvis du har grunn til å implementere Tag Manager-beholderne dine på en måte som har støtte for usikre sider, kan du gjøre det ved å endre protokollen for kildenettadresser i beholderkodebiten din til // i stedet for https://. Finn ut mer om bruk av protokoll-relative nettadresser.

AMP-sider
 • Sett inn <script>-delen av JavaScript-kodebiten rett over den siste </head>-taggen.
 • Sett inn <amp-analytics>-delen rett etter det første <body>-elementet.

Du finner mer informasjon i konfigurasjonsveiledningen for AMP og Tag Manager.

Mobilapper
Du kan implementere Tag Manager for mobilapper i forbindelse med SDK-en for Firebase. I utviklerdokumentasjonen for Tag Manager kan du finne ut hvordan du kommer i gang med Android og iOS.

Bekreft eller feilsøk installasjonen din med modusen for forhåndsvisning i Tag Manager samt Chrome-utvidelsen Tag-assistent.

Legg til, oppdater og publiser tagger

Når du har installert en beholder, kan du legge til nye tagger.

 1. Klikk på Tagger i navigasjonsmenyen.
  • For å legge til tagger: Klikk på Ny. Velg tagtype, og angi hva som skal føre til at taggen utløses.
  • For å redigere tagger: Klikk på en tag i listen, og gjør endringer på «Rediger taggen»-siden. Du kan for eksempel oppdatere hva som skal føre til at taggen utløses.
  • For å slette tagger: Klikk på den aktuelle taggen i listen. Klikk på Mer-menyen øverst til høyre på «Endre taggen»-siden, og velg Slett.
 2. I modusen for forhåndsvisning kan du vurdere Tag Manager-konfigurasjonen på nettstedet ditt eller i appen din for å sikre at alt fungerer som forventet. På nettet kan du bruke alternativet for feilsøking for å se hvilke tagger som utløses når du blar gjennom og gjør ulike handlinger på nettstedet.
  • Åpne en hvilken som helst nettside i et arbeidsområde med endringer som ikke er publisert, og klikk på Forhåndsvisning. Finn ut mer.
  • Hvis du jobber med mobilapper, kan du lese gjennom utviklerdokumentasjonen for Android og iOS.
 3. Når du er ferdig, klikker du på Send øverst til høyre for å publisere endringene dine. Legg til mer informasjon, for eksempel Versjonsnavn og Versjonsbeskrivelse, og klikk deretter på Publiser.
De fleste Tag Manager-implementeringer starter med at taggen for Google Analytics-sidevisninger implementeres. Her er en trinnvis veiledning i hvordan du implementerer Google Analytics-tagger.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?