Konfigurer og installer Tag Manager

Install the Google Tag Manager container snippet

Installer Google Tag Manager for at konfigurere og implementere tags, heriblandt tags fra Google Ads, Google Analytics, Floodlight og tredjeparter. Overordnet set består processen af følgende trin:

 1. Opret en kontotagmanager.google.com, eller brug en allerede oprettet konto. Der oprettes som standard en ny container, og du kan oprette yderligere containere på hver konto.
 2. Installer containeren på dit website eller i din mobilapp.
  1. Web- og AMP-sider: Tilføj containerkodestykket i henhold til Tag Manager-vejledningen, og fjern allerede implementerede tags.
  2. Mobilapps: Brug Firebase-SDK'et til Android eller iOS.
 3. Tilføj og offentliggør dine tags.

En Tag Managerkonto er det øverste organisationsniveau. Du har som regel kun brug for én konto pr. virksomhed. En Tag Manager-konto indeholder én eller flere containere, og der er specifikke containertyper, der skal bruges til hhv. websites, AMP-sider, Android-apps og iOS-apps.

Opret en ny konto og container

 1. Klik på Konti og så Opret konto i Tag Manager.
 2. Angiv et kontonavn, og angiv eventuelt, om du er indforstået med at dele data anonymt med Google og andre.
 3. Klik på Fortsæt.
 4. Angiv et beskrivende containernavn, og vælg typen af indhold: Web, AMP, Android eller iOS. Hvis du opretter en mobilcontainer, skal du vælge, om du vil bruge Firebase-SDK'et eller et af de forældede SDK'er.
 5. Klik på Opret.
 6. Læs servicevilkårene, og klik på Ja, hvis du accepterer dem.

Når din nye container indlæses første gang, bliver du bedt om enten at installere kodestykket til webcontainerinstallation eller starte Tag Manager som en del af SDK'et til den valgte mobilplatform. Du kan installere kodestykkerne med det samme eller klikke på OK for at fjerne denne dialogboks. Du kan med andre ord vælge at opsætte din container først og installere containerkodestykket eller SDK'et senere.

Føj en ny container til en allerede oprettet konto

 1. Klik på Konti og så Mere ud for det relevante kontonavn i Tag Manager.
 2. Vælg Opret container.
 3. Gentag trin 4-6 fra ovenstående fremgangsmåde.

Installer containeren

Hvis du ikke har erfaring med kode eller ikke har adgang til koden til dit website eller din mobilapp, skal du muligvis spørge en udvikler om hjælp til dette trin. Udviklere kan få flere oplysninger i Startguide til Tag Manager-udviklere.
 1. Klik på Arbejdsområde i Tag Manager.
 2. Find dit container-id (i formatet "GTM-XXXXXX") øverst i vinduet.
 3. Klik på container-id'et for at åbne feltet Installer Tag Manager.
 4. Kopiér kodestykkerne, og indsæt dem på dit website ifølge vejledningen i feltet Installer Tag Manager, eller download og installer det relevante mobil-SDK. Nedenfor kan du se tips vedrørende webinstallation, AMP-installation og mobilinstallation.
Websider
 • Placer <script>-kodestykket efter <head>-tagget i din websides HTML-kode – helst så tæt på det indledende <head>-tag som muligt, men under eventuelle dataLayer-erklæringer.
 • Placer <noscript>-kodestykket umiddelbart efter <body>-tagget i HTML-koden.

For at sikre, at tags ikke aktiveres to gange, skal du fjern alle "hardcodede" tags, der er blevet migreret til din Tag Manager-container, fra din kode.

Der bruges som standard HTTPS til Tag Manager-kodestykket til websider for at beskytte din container mod "udspionering" fra tredjeparter.

Hvis du har behov for at implementere dine Tag Manager-containere på en måde, som understøtter sider, der ikke er sikre, kan du gøre det ved at ændre protokollen for kildewebadressen i containerkodestykket til // i stedet for https://. Få flere oplysninger om brug af protokolrelaterede webadresser.

AMP-sider
 • Placer <script>-delen af JavaScript-kodestykket lige oven for det afsluttende </head>-tag.
 • Placer <amp-analytics>-sektionen lige efter det indledende <body>-element.

Læs konfigurationsvejledningen til AMP og Tag Manager for at få flere oplysninger.

Mobilapps
Implementeringen af Tag Manager til mobilapps udføres i forbindelse med implementeringen af Firebase-SDK'et. Gå til Tag Manager-udviklerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du kommer godt i gang med hhv. Android og iOS.

Bekræft din installation, eller find og ret eventuelle fejl, ved hjælp af Forhåndsvisning i Tag Manager og Chrome-udvidelsen Tag Assistant.

Tilføj, opdater og offentliggør tags

Nu, hvor du har installeret en container, er du klar til at tilføje nye tags.

 1. Klik på Tags i navigationsmenuen.
  • Sådan tilføjer du et tag: Klik på Nyt. Vælg tagtypen, og angiv udløsere for udløsning af tagget.
  • Sådan redigerer du et tag: Klik på et tag på listen, og foretag de relevante ændringer på siden "Rediger tag". Du kan f.eks. opdatere de udløsere, der skal udløse tagget.
  • Sådan sletter du et tag: Klik på et tag på listen. Klik på menuen Mere øverst til højre på siden "Rediger tag", og vælg Slet.
 2. Forhåndsvisning giver dig mulighed for at kvalitetssikre din Tag Manager-konfiguration på dit website eller i din app, så du ved, at alting fungerer efter hensigten. På nettet kan du bruge fejlretningsfunktionen til at se, hvilke tags der udløses, når du browser på og interagerer med websitet.
  • Klik på Forhåndsvisning på en hvilken som helst webside i et arbejdsområde med ændringer, der ikke er offentliggjort. Få flere oplysninger
  • Læs udviklerdokumentationen til Android og iOS, hvis der er tale om mobilapps.
 3. Klik på Indsend øverst til højre på skærmen, når du er klar til at offentliggøre dine ændringer. Tilføj detaljer såsom versionsnavn og versionsbeskrivelse, og klik derefter på Offentliggør.
De fleste Tag Manager-implementeringer starter med implementering af af Google Analytics-sidevisningstag. Få en trinvis vejledning i, hvordan du implementerer et Google Analytics-tag.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet