Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Nastavení a instalace Správce značek

Tento článek je určen všem, kteří poprvé nastavují Správce značek Google a chtějí spravovat značky na webu.

Install the Google Tag Manager container snippet

Správce značek Google umožňuje konfigurovat a implementovat značky služeb Google a třetích stran.

Co je značka?

Značky jsou segmenty kódu od poskytovatelů analytiky, marketingu a podpory. Pomohou vám integrovat jejich produkty do webů a mobilních aplikací. Díky Správci značek Google již nemusíte značky přidávat přímo do projektů. Místo toho můžete značky konfigurovat, publikovat a určovat, kdy se mají spouštět, v uživatelském rozhraní Správce značek.

Co je účet?

Účet Správce značek představuje nejvyšší úroveň uspořádání. Obvykle je pro jednu společnost potřeba jen jeden účet. Tento účet obsahuje jeden nebo více kontejnerů.

Co je kontejner?

Kontejner se skládá z několika značek a pravidel, jak je spravovat. Existují specifické typy kontejnerů, které lze použít pro:

 • weby,
 • stránky AMP,
 • aplikace pro Android,
 • aplikace pro iOS,
 • Spuštění Správce značek na serveru

1. Vytvoření nového účtu a kontejneru

Při vytváření nového účtu budete postupovat podle pokynů k nastavení nového kontejneru.

 1. Ve Správci značek klikněte na Účty > Vytvořit účet.
 2. Zadejte Název účtu a zvolte zemi pro účet.
 3. Zadejte popisný Název kontejneru a vyberte typ kontejneru.
 4. Kontejner vytvoříte kliknutím na Vytvořit a odsouhlasením smluvních podmínek.

Výsledek

Dialogové okno, které se zobrazí při prvním načtení nového kontejneru, závisí na jeho typu.

 • Web a AMP: Obdržíte fragment instalačního kódu pro svůj web.
 • iOS a Android: Obdržíte odkaz na dokumentaci pro vývojáře.
 • Server: Můžete si vybrat, zda chcete server konfigurovat automaticky, nebo ručně.

Kontejner můžete nainstalovat hned, nebo dialogové okno vymazat kliknutím na OK a pokračovat v instalaci později.

Pokud chcete shromažďovat metriky z různých zdrojů, například z webu a aplikace, musíte pro každou platformu vytvořit další kontejner.

Volitelné: Přidání dalších kontejnerů do účtu

 1. Otevřete Správce značek.
 2. Na kartě Účty klikněte vedle názvu účtu na Další akce Možnosti > Vytvořit kontejner.
 3. Zadejte popisný Název kontejneru a vyberte typ kontejneru.
 4. Kontejner vytvoříte kliknutím na Vytvořit a odsouhlasením smluvních podmínek.

2. Instalace kontejneru

Následující pokyny popisují nastavení webových kontejnerů k měření značek na webech. Pokud nemáte zkušenosti s psaním kódu nebo nemáte přístup ke kódu webu či mobilní aplikace, požádejte v tomto kroku o pomoc vývojáře.

Jestliže chcete nastavit jiný typ kontejneru, postupujte podle dokumentace pro vývojáře:

 1. Ve Správci značek klikněte na Pracovní prostor.
 2. V horní části okna vyhledejte příslušné ID kontejneru ve formátu „GTM-XXXXXX‟.
 3. Kliknutím na ID kontejneru zobrazíte okno instalace Správce značek.
 4. Podle pokynů v něm zkopírujte a vložte jednotlivé fragmenty kódu na svůj web.
  1. Do sekce <head> výstupního kódu HTML vaší webové stránky, pokud možno co nejblíže k počáteční značce <head>, ale až za všechny případné deklarace datové vrstvy, umístěte fragment kódu <script>.
  2. Ihned za značku <body> ve výstupním kódu HTML umístěte fragment kódu <noscript>.

Pokud již na webu značky používáte, přeneste je do kontejneru Správce značek, viz 3. Přidání značek. Ujistěte se, že se značky nespouštějí dvakrát – odstraňte z kódu značky kódované napevno.

Aby byl kontejner chráněn před cizími slídily, používá fragment kódu Správce značek pro webové stránky ve výchozím nastavení protokol HTTPS.

Pokud z nějakého důvodu chcete kontejnery Správce značek implementovat tak, aby podporovaly nezabezpečené stránky, můžete změnit protokol zdrojové adresy URL ve značce kontejneru z https:// na //. Další informace o používání adres URL relativních vzhledem k protokolu

3. Přidání značek

Když máte kontejner na webu nainstalovaný, můžete přidávat nové značky. Správce značek Google podporuje značky služeb Google i třetích stran. Pokud chcete dostávat metriky ze služeb Google, nastavte značku Google.

 1. V pracovním prostoru klikněte na Značky.
 2. Značku přidáte kliknutím na tlačítko Nová.
 3. Pojmenujte ji a nakonfigurujte:
  • Konfigurace značky: Vyberte typ značky, kterou chcete spravovat. Pokud potřebujete pomoc s nastavením značky služby Google, přečtěte si Průvodce Správcem značek Google.
   Pokud se vám žádný typ značky nehodí, můžete vytvořit vlastní značku HTML nebo značku obrázku.
  • Spouštění: Zda se značka stránky spustí nebo zablokuje, určují pravidla. Další informace o pravidlech
 4. Nepovinné: Přidejte do konfigurace poznámku (pro pozdější použití). Stačí kliknout na nabídku dalších akcí Možnosti a vybrat možnost Zobrazit poznámky.
 5. Klikněte na Uložit a podle potřeby vytvořte další značky.

4. Ověření správného fungování značek

Po přidání značek zkontrolujte, že se chovají tak, jak mají. Ověření nastavení značky:

 1. Klikněte na tlačítko Náhled. Na nové kartě se otevře rozšíření Google Tag Assistant.
 2. Zadejte adresu URL webu, na kterém jste nainstalovali kontejner Správce značek. Pokud dojde k chybě, začněte ladit pomocí nástroje Tag Assistant.
 3. Jestliže chcete značku upravit, klikněte na její název a změňte nastavení. Pokud se například značka spouští po načtení stránky, ale chcete, aby se spouštěla, když někdo klikne na tlačítko, pravidlo aktualizujte.
 4. Změněnou značku uložte a znovu spusťte režim náhledu pro kontrolu, zda byl problém vyřešen.

5. Publikování značek

Jestliže značky fungují podle očekávání, můžete je publikovat.

Jak publikovat aktuální pracovní prostor:

 1. Klikněte na tlačítko Odeslat v pravé horní části obrazovky. Zobrazí se obrazovka Odeslat změny, na které můžete kontejner publikovat a uložit verzi kontejneru.
 2. Pokud ještě není vybrána, vyberte možnost Publikovat a vytvořit verzi.
 3. Podívejte se do části Změny v pracovním prostoru a zkontrolujte konfiguraci.
 4. Zadejte Název verze a Popis verze.
 5. Klikněte na Publikovat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
3078078333681846698
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
102259