Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Nastavení a instalace Správce značek

Install the Google Tag Manager container snippet

Nainstalujte si Správce značek Google, který umožňuje konfigurovat a implementovat značky včetně těch z Google Ads, Google Analytics, Floodlight a od třetích stran. Obecně postup instalace vypadá takto:

 1. Vytvořte nový účet a kontejner nebo přidejte kontejner do stávajícího účtu.
 2. Nainstalujte si kontejner na web nebo do mobilní aplikace.
  1. Web a stránky AMP: Přidejte na web značku kontejneru podle pokynů ve Správci značek a odstraňte všechny stávající značky.
  2. Mobilní aplikace: Použijte sadu Firebase SDK pro Android nebo iOS.
 3. Přidejte a publikujte značky.

Účet Správce značek představuje nejvyšší úroveň uspořádání. Obvykle je pro jednu společnost potřeba jen jeden účet. Účet Správce značek obsahuje jeden nebo více kontejnerů. Existují specifické typy kontejnerů, které lze použít na webech, stránkách AMP, v aplikacích pro Android a v aplikacích pro iOS.

Vytvoření nového účtu a kontejneru

Ve výchozím nastavení se při vytváření nového účtu vytvoří nový kontejner.

 1. Ve Správci značek klikněte na Účty a potom Vytvořit účet.
 2. Zadejte Název účtu a pokud chcete, dejte souhlas k anonymnímu sdílení údajů se společností Google a dalšími subjekty.
 3. Zadejte popisný název kontejneru a vyberte typ obsahu: Web, AMP, Android nebo iOS. Pokud nastavujete kontejner pro mobilní aplikace, vyberte, zda používáte sadu Firebase SDK nebo některou ze starších sad SDK.
 4. Klikněte na Vytvořit.
 5. Přečtěte si Smluvní podmínky, a pokud s nimi souhlasíte, klikněte na Ano.

Přidání nového kontejneru do stávajícího účtu

 1. Ve Správci značek klikněte vedle názvu příslušného účtu na Účty a potom Další možnosti.
 2. Vyberte Vytvořit kontejner.
 3. Zadejte popisný název kontejneru a vyberte typ obsahu: Web, AMP, Android nebo iOS. Pokud nastavujete kontejner pro mobilní aplikace, vyberte, zda používáte sadu Firebase SDK nebo některou ze starších sad SDK.
 4. Klikněte na Vytvořit.
 5. Přečtěte si Smluvní podmínky, a pokud s nimi souhlasíte, klikněte na Ano.

Až se nový kontejner poprvé načte, zobrazí se výzva s fragmentem kódu k instalaci webového kontejneru nebo výzva, abyste začali se Správcem značek jako součástí sady SDK pro zvolenou mobilní platformu. Nyní můžete nainstalovat fragmenty kódu, nebo lze kliknutím na tlačítko OK toto dialogové okno vymazat. Vždy můžete nejprve nastavit kontejner a značku kontejneru nebo sadu SDK instalovat později.

Instalace kontejneru

Pokud nemáte zkušenosti s psaním kódu nebo nemáte přístup ke kódu webu či mobilní aplikace, může být v tomto kroku třeba požádat o pomoc vývojáře. Vývojáři se mohou podívat na další informace v rychlém průvodci Správcem značek pro vývojáře.
 1. Ve Správci značek klikněte na Pracovní prostor.
 2. V horní části okna vyhledejte příslušné ID kontejneru ve formátu „GTM-XXXXXX‟.
 3. Kliknutím na ID kontejneru zobrazíte okno instalace Správce značek.
 4. Podle pokynů v okně Instalace Správce značek zkopírujte a vložte jednotlivé fragmenty kódu na webové stránky nebo stáhněte a nainstalujte příslušnou sadu SDK pro mobilní aplikace. Níže jsou uvedeny tipy k instalaci na webu, stránkách AMP a v mobilních aplikacích.
Webové stránky
 • Do sekce <head> výstupního kódu HTML vaší webové stránky, pokud možno co nejblíže k počáteční značce <head>, ale až za všechny případné deklarace datové vrstvy, umístěte fragment kódu <script>.
 • Ihned za značku <body> ve výstupním kódu HTML umístěte fragment kódu <noscript>.

Abyste zajistili, že značky se nebudou spouštět dvakrát, odstraňte z kódu všechny napevno kódované značky, které byly přesunuty do kontejneru Správce značek.

Aby byl kontejner chráněn před cizími slídily, používá fragment kódu Správce značek pro webové stránky ve výchozím nastavení protokol HTTPS.

Pokud z nějakého důvodu chcete kontejnery Správce značek implementovat tak, aby podporovaly nezabezpečené stránky, můžete změnit protokol zdrojové adresy URL ve značce kontejneru z https:// na //. Další informace o používání adres URL relativních vzhledem k protokolu

Stránky AMP
 • Těsně před konečnou značku </head> umístěte část <script> fragmentu kódu JavaScript.
 • Těsně za počáteční značku <body> umístěte část <amp-analytics>.

Další informace najdete v instalační příručce ke stránkám AMP a Správci značek.

Mobilní aplikace
Správce značek pro mobilní aplikace se implementuje společně se sadou Firebase SDK. Informace, jak v systémech AndroidiOS začít, najdete v dokumentaci Správce značek pro vývojáře.

Instalaci můžete ověřit a případné problémy odstranit pomocí režimu náhledu Správce značek a rozšíření Tag Assistant pro Chrome.

Přidávání, aktualizace a publikování značek

Když máte kontejner nainstalovaný, můžete přidávat nové značky.

 1. V navigační nabídce klikněte na Značky.
  • Přidání značky: Klikněte na tlačítko Nová. Vyberte typ značky a pravidla určující, kdy má být značka spuštěna.
  • Úprava značky: Klikněte na značku v seznamu a na stránce Úprava značky proveďte požadované změny. Můžete například aktualizovat pravidla určující, kdy má být značka spuštěna.
  • Smazání značky: Klikněte na značku v seznamu. Na stránce Úprava značky klikněte na nabídku Další možnosti v pravém horním rohu obrazovky a vyberte možnost Smazat.
 2. Režim náhledu umožňuje zkontrolovat konfiguraci Správce značek na webu nebo v mobilní aplikaci a přesvědčit se, zda všechno funguje tak, jak má. Na webu můžete využít možnost ladění a podívat se, které značky se spouštějí při procházení webu a interakci s ním.
  • Na kterékoli webové stránce v pracovním prostoru s nepublikovanými změnami klikněte na Náhled. Další informace
  • Informace k mobilním aplikacím najdete v dokumentaci pro vývojáře pro AndroidiOS.
 3. Když jste připraveni, klikněte na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu obrazovky. Zahájí se publikování změn. Přidejte podrobnosti jako například Název verzePopis verze a klikněte na Publikovat.
Většina implementací Správce značek začíná nasazením značky Google Analytics pro zobrazení stránky. Přečtěte si podrobné pokyny k nasazení značky služby Google Analytics.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
102259
false