G Suite вече е Google Workspace: Всичко, от което бизнесът Ви се нуждае, за да изпълнявате работата си.

Настройване и инсталиране на Мениджър на маркери

Тази статия е предназначена за всеки, който иска да настрои Мениджър на маркери на Google за първи път и да управлява маркери на уебсайт.

Install the Google Tag Manager container snippet

Мениджър на маркери на Google Ви дава възможност да конфигурирате и внедрявате маркери от продукти на Google и трети страни.

Какво представлява маркерът?

Маркерите представляват сегменти от код, предоставени от доставчици на услуги за анализ, маркетинг и поддръжка, за да Ви помогнат да интегрирате продуктите им в уебсайтовете или мобилните си приложения. С Мениджър на маркери на Google вече не е необходимо да добавяте тези маркери директно към проектите си. Вместо това конфигурирате и публикувате маркерите и начина, по който те се задействат в потребителския интерфейс на Мениджър на маркери.

Какво представлява профилът?

Профилът в Мениджър на маркери представлява най-горното ниво на организация. Обикновено е нужен само по един на фирма. Профилът в Мениджър на маркери съдържа един или повече контейнери.

Какво представлява контейнерът?

Контейнерът се състои от няколко маркера и правила, които ги управляват. Има конкретни типове контейнери, които могат да се използват за:

 • уебсайтове;
 • AMP страници;
 • приложения за Android;
 • приложения за iOS;
 • използване на Мениджър на маркери на сървър.

1. Създаване на нов профил и контейнер

Когато създавате нов профил, ще преминете през стъпките за настройване на нов контейнер.

 1. В Мениджър на маркери кликнете върху раздела Профили > Създаване на профил.
 2. Въведете Име на профила и изберете държавата за профила.
 3. Въведете описателно име на контейнера и изберете типа му.
 4. За да създадете контейнера си, кликнете върху Създаване и приемете Общите условия.

Резултат

Когато новият Ви контейнер се зареди за първи път, ще видите различен диалогов прозорец в зависимост от типа му.

 • Мрежата и AMP: Получавате фрагмента от кода за инсталиране за уебсайта си.
 • iOS и Android: Получавате връзка към документацията за програмисти.
 • Сървър: Можете да изберете от автоматично или ръчно обезпечаване на сървър.

Можете да инсталирате контейнера сега или да изчистите диалоговия прозорец, като кликнете върху ОК и възобновите инсталирането по-късно.

Ако искате да събирате показатели от няколко източника, например мрежата и приложение, трябва да създадете допълнителни контейнери за всяка платформа.

По избор: добавете още контейнери към профила си

 1. Отворете Мениджър на маркери.
 2. В раздела Профили до името на профила кликнете върху Още действия Още > Създаване на контейнер.
 3. Въведете описателно име на контейнера и изберете типа му.
 4. За да създадете контейнера си, кликнете върху Създаване и приемете Общите условия.

2. Инсталиране на контейнера

Следните инструкции са за настройване на контейнери за мрежата за проследяване на маркери на уебсайтове. Ако нямате опит с програмен код или нямате достъп до кода на уебсайта или мобилното си приложение, за тази стъпка може да Ви е нужна помощ от програмист.

Ако искате да настроите друг тип контейнер, прегледайте документацията за програмисти:

 1. В Мениджър на маркери кликнете върху Работно пространство.
 2. В горната част на прозореца намерете идентификационния номер на контейнера си във формат GTM-XXXXXX.
 3. Кликнете върху идентификатора на контейнера, за да стартирате прозореца „Инсталиране на Мениджър на маркери“.
 4. Копирайте и поставете фрагментите от код в уебсайта си, както е указано в полето „Инсталиране на Мениджър на маркери“.
  1. Поставете фрагмента от код <script> в <head> на получения за уеб страницата Ви HTML код възможно най-близо до отварящия маркер <head>, но след всички декларации на dataLayer.
  2. Поставете фрагмента от код <noscript> непосредствено след маркера <body> на получения HTML код.

Ако вече използвате маркери на уебсайта си, мигрирайте ги към контейнера на Мениджър на маркери, вижте 3. Добавяне на маркери. Уверете се, че маркерите не се задействат два пъти, като премахнете всички твърдо кодирани маркери от кода си.

За да Ви помогне да защитите контейнера си от следене на лични данни от трети страни, фрагментът за уеб страници на Мениджър на маркери използва HTTPS по подразбиране.

Ако имате причина да внедрите контейнерите си в Мениджър на маркери по начин, който поддържа незащитени страници, може да го направите, като коригирате изходния протокол на URL адреса във фрагмента на контейнера на // вместо https://. Научете повече за използването на свързани с протокола URL адреси.

3. Добавяне на маркери

След като инсталирахте контейнера на уебсайта си, вече сте готови да добавите нови маркери. Мениджър на маркери на Google поддържа маркери за продуктите на Google и маркери на трети страни. За да получавате показатели от продукти на Google, настройте маркера на Google.

 1. В работното си пространство кликнете върху Маркери.
 2. За да добавите маркер, кликнете върху Нов.
 3. Задайте име на маркера си и го конфигурирайте:
  • Конфигуриране на маркера: Изберете типа маркер, който искате да управлявате. Ако се нуждаете от още помощ за настройването на маркер от продукт на Google, вижте Вашето ръководство за Мениджър на маркери на Google.
   Ако няма съответстващ тип на маркера, можете да създадете персонализиран HTML или графичен маркер.
  • Задействане: Задействанията управляват дали маркерът на страницата се активира, или блокира. Научете повече за задействанията
 4. По избор: добавете бележка към конфигурирането си за справка по-късно. За да добавите бележка, кликнете върху менюто с още действия Още и изберете Показване на бележките
 5. Кликнете върху Запазване и създайте още маркери, ако е необходимо.

4. Проверка дали маркерите Ви работят

След като добавите маркери, проверете дали поведението им е според очакванията. За да проверите настройката на маркерите си:

 1. Кликнете върху бутона Визуализация. Помощник за маркери на Google стартира в нов раздел.
 2. Въведете URL адреса на уебсайта, на който сте инсталирали контейнера на Мениджър на маркери. Ако има грешки, започнете да ги отстранявате чрез Помощник за маркери.
 3. За да редактирате маркер, кликнете върху името му, за да промените настройките му. Например когато маркер се задейства след зареждането на страница, но искате да се задейства, ако някой кликне върху бутон, актуализирайте задействането.
 4. Запазете променения маркер и потвърдете, че проблемът е разрешен, като стартирате отново режима Визуализация.

5. Публикуване на маркери

Когато маркерите работят според очакванията, ги публикувайте.

За да публикувате настоящото си работно пространство:

 1. Кликнете върху Изпращане горе вдясно на екрана. Ще се покаже екранът Изпращане на промените с опции контейнерът да се публикува и да се запази негова версия.
 2. Изберете Публикуване и създаване на версия, ако не е избрано.
 3. Прегледайте секцията Промени в работното пространство, за да видите дали конфигурацията Ви изглежда според очакванията.
 4. Въведете Име на версията и Описание на версията.
 5. Кликнете върху Публикуване.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
18381553462375416614
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
102259