G Suite har bytt namn till Google Workspace: allt ditt företag behöver för att få jobbet gjort.

Felsöka problem

Här är en lista över de vanligaste problemen som användare stöter på med Taggstyrning-konfigurationer. Tänk på dessa när du felsöker dina behållare. Använd alltid förhandsgranskningar och felsökningar när du identifierar problem.

  • Opublicerade ändringar: Se till att du har publicerat din behållare. Det kan ta en stund att publicera en behållare, så kontrollera att Taggstyrning har slutfört publiceringsprocessen innan du testar. Läs in sidan igen eller rensa webbläsarens cacheminne för att se till att de senaste ändringarna har lästs in.
  • Fel utlösarkonfiguration: Kontrollera en extra gång att villkoren för det förväntade utlösarbeteendet verkligen är uppfyllda.
  • Utlösarna är för specifika: Kontrollera att utlösaren inte är onödigt specifik.
    Exempel: En webbläsarutlösare som aktiverar på http://www.example.com aktiverar inte om webbadressen är https://www.example.com eller http://example.com. Använd ett vanligt fragment för utlösarkriterierna, till exempel ”example.com”.
  • Oväntade ändringar av webbplatsen eller appen: Ändringar av webbplatsens eller appens kod kan oavsiktligt påverka utlösarfunktionen. Detta gäller i synnerhet utlösare för webbsidor som är beroende av förekomsten av HTML-id:n och klassattribut. Du kan undvika detta problem genom att konfigurera din behållare att använda ett datalager.
  • För många HTTP-begäranden: Taggstyrning kan endast aktivera taggar inom webbläsarens begränsningar. De flesta webbläsare har stöd för högst sex till åtta HTTP-begäranden för en enda domän samtidigt. Om du har många taggar på en och samma domän som aktiveras under samma förhållanden, aktiveras taggarna endast i den utsträckning som webbläsaren tillåter det.
  • Problem med behållarkodavsnittet: Det kan hända att behållarkodavsnittet i Google Taggstyrning är installerat på fel sätt på din webbplats. Verifiera installationen med hjälp av Tag Assistant. Om ett problem uppstår är den bästa lösningen ofta att installera om kodavsnittet.
  • Användare lämnar sidan innan en tagg aktiveras: Om en användare lämnar sidan innan en tagg aktiveras kan data för den taggen inte registreras. Korrekt installation av Taggstyrning-kodavsnittet gör risken för dataförlust mindre. Följ installationsanvisningarna för att säkerställa att dina taggar aktiveras optimalt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
102259
false
false