Tổng quan về Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là hệ thống quản lý thẻ cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng cập nhật các thẻ và đoạn mã trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Khi đoạn mã Trình quản lý thẻ đã được thêm vào trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, bạn có thể định cấu hình các thẻ thông qua giao diện người dùng dựa trên web mà không phải thay đổi và triển khai mã bổ sung. Điều này sẽ giảm lỗi và giúp bạn không phải nhờ đến nhà phát triển bất cứ khi nào bạn cần thực hiện thay đổi.

Trình quản lý thẻ dành cho web hoạt động thông qua đoạn mã của riêng nó và bạn sẽ thêm đoạn mã này vào trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Mã này kết nối trang web hoặc ứng dụng của bạn với máy chủ Trình quản lý thẻ. Sau đó, bạn sử dụng giao diện người dùng dựa trên web để thiết lập thẻ theo dõi, thiết lập trình kích hoạt khiến thẻ của bạn kích hoạt khi các sự kiện nhất định xảy ra và tạo các biến có thể được sử dụng để đơn giản hóa và tự động hóa cấu hình thẻ của bạn.

Bộ sưu tập thẻ, trình kích hoạt, biến và cấu hình có liên quan được cài đặt trên một trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động cụ thể được gọi là vùng chứa. Một vùng chứa thay thế tất cả các thẻ được mã hóa theo cách thủ công khác trên trang web hoặc ứng dụng, bao gồm các thẻ từ AdWords, Google Analytics, Floodlight và thẻ của bên thứ ba

Khi bạn nâng cấp trang web hoặc ứng dụng của mình lên Trình quản lý thẻ, cách tốt nhất là di chuyển tất cả các thẻ của bạn cùng một lúc. Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Trình quản lý thẻ có thể kích hoạt các thẻ được di chuyển của bạn cùng với bất kỳ thẻ nào không được quản lý thông qua Trình quản lý thẻ.

Tài khoản Trình quản lý thẻ cho phép bạn quản lý các thẻ của một hoặc nhiều trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Mặc dù bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản Trình quản lý thẻ từ một tài khoản Google, thông thường bạn chỉ cần một tài khoản Trình quản lý thẻ cho một công ty hoặc tổ chức. Tìm hiểu thêm.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?