Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Tổng quan về Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là hệ thống quản lý thẻ cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng cập nhật thẻ và đoạn mã trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình, chẳng hạn như các thẻ và đoạn mã dùng cho phân tích lưu lượng truy cập và tối ưu hóa tiếp thị. Bạn có thể thêm và cập nhật AdWords, Google Analytics, Firebase Analytics, Floodlight và thẻ của bên thứ 3 hoặc thẻ tùy chỉnh từ giao diện người dùng của Trình quản lý thẻ thay vì chỉnh sửa mã trang web. Việc này sẽ giảm lỗi và giúp bạn không phải nhờ đến nhà phát triển khi định cấu hình thẻ.

Trong bài viết này:

Thẻ là gì?

Thẻ là đoạn mã gửi thông tin cho bên thứ ba, chẳng hạn như Google. Nếu không sử dụng giải pháp quản lý thẻ như Trình quản lý thẻ, bạn cần thêm đoạn mã trực tiếp vào tệp trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình. Với Trình quản lý thẻ, bạn không còn cần duy trì mỗi đoạn mã này trong tệp nguồn. Thay vào đó, bạn chỉ định thẻ muốn kích hoạt và khi bạn muốn chúng kích hoạt, từ trong giao diện người dùng của Trình quản lý thẻ.

Cách hoạt động

Trình quản lý thẻ dành cho web hoạt động thông qua thẻ trong trình chứa riêng mà bạn đặt trên tất cả các trang trong trang web. Đối với thiết bị di động, Trình quản lý thẻ được triển khai cùng với SDK Firebase, hỗ trợ cho AndroidiOS. Vùng chứa sẽ thay thế tất cả thẻ được mã hóa theo cách thủ công khác trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, bao gồm cả các thẻ từ AdWords, Google Analytics, Floodlight và thẻ của bên thứ ba. (Xem danh sách các thẻ được hỗ trợ.) Khi thẻ trong trình chứa của Trình quản lý thẻ đã được thêm vào trang web hoặc ứng dụng của bạn, bạn có thể cập nhật, thêm và quản lý thẻ bổ sung ngay từ ứng dụng web Trình quản lý thẻ.

Đối với vùng chứa trên thiết bị di động, vùng chứa mặc định được sử dụng để đặt cấu hình thẻ ban đầu cho đến khi vùng chứa được tải xuống lần đầu tiên. Khi ứng dụng đã kết nối internet và tải xuống vùng chứa, ứng dụng sẽ không bao giờ sử dụng lại vùng chứa mặc định. Ứng dụng kiểm tra các bản cập nhật vùng chứa theo định kỳ, thường mỗi 12 giờ.

Tài khoản Trình quản lý thẻ cho phép bạn quản lý các thẻ của một hoặc nhiều trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Mặc dù bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản Trình quản lý thẻ từ một tài khoản Google, thông thường bạn chỉ cần một tài khoản Trình quản lý thẻ cho một công ty hoặc tổ chức. Đọc Thiết lập và quy trình làm việc để tìm hiểu thêm.

Xem video này để tìm hiểu thêm về những điều cơ bản:

Thiết lập cho web

Để quản lý thẻ sử dụng Trình quản lý thẻ:

  • Truy cập vào tagmanager.google.com để tạo tài khoản (hoặc truy cập vào tài khoản hiện có).
  • Tạo vùng chứa cho trang web của bạn trong tài khoản đó.
  • Thêm đoạn mã chứa vào trang web.
  • Chuyển bất kỳ thẻ được mã cứng nào (chẳng hạn như thẻ AdWords hoặc DoubleClick) từ mã nguồn trang web của bạn vào Trình quản lý thẻ.

Tôi có cần chuyển tất cả các thẻ của mình cùng lúc không?

Chúng tôi khuyên bạn nên chuyển tất cả các thẻ của mình vì đây là phương pháp hay nhất. Tuy nhiên, nếu bạn cần tạm ngừng chuyển một vài thẻ, Trình quản lý thẻ sẽ kích hoạt các thẻ của nó cùng với mọi thẻ được mã cứng một cách bình thường.

Sau đó bạn sẽ sẵn sàng thực hiện tất cả công việc quản lý thẻ trong tương lai cho trang web của mình thông qua giao diện người dùng của Trình quản lý thẻ. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Thiết lập và quy trình làm việc cũng như xem video sau:

Thiết lập cho ứng dụng dành cho thiết bị di động

Trình quản lý thẻ của Google cho ứng dụng dành cho thiết bị di động được tích hợp với Firebase. Firebase là nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google, cung cấp các công cụ phát triển và phân tích toàn diện.

Bằng cách thêm Trình quản lý thẻ vào ứng dụng, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với thiết lập đo lường của mình mà không cần phải trải qua quá trình cập nhật ứng dụng.

Để thiết lập Trình quản lý thẻ cho ứng dụng dành cho thiết bị di động:

  • Truy cập vào tagmanager.google.com để tạo tài khoản Trình quản lý thẻ (hoặc truy cập vào tài khoản hiện có).
  • Tạo vùng chứa cho ứng dụng của bạn trong tài khoản (chọn tùy chọn "Ứng dụng dành cho thiết bị di động").
  • Chọn loại vùng chứa (Android, iOS) và phiên bản SDK (Firebase, SDK cũ) phù hợp

Vui lòng truy cập vào tài liệu dành cho nhà phát triển Trình quản lý thẻ để tìm hiểu thêm.

Các bước tiếp theo

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false