Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Prehľad Správcu značiek

Správca značiek Google je systém na správu značiek, ktorý umožňuje rýchlo a jednoducho aktualizovať kódy sledovania a súvisiace fragmenty kódu, spoločne známe ako značky, na webe alebo v mobilnej aplikácii. Po pridaní malého segmentu kódu Správcu značiek do svojho projektu môžete bezpečne a jednoducho nasadzovať konfigurácie značiek analytiky a merania z webového používateľského rozhrania.

Google Tag Manager Overview

Keď máte nainštalovaného Správcu značiek, web alebo aplikácia dokáže komunikovať so servermi Správcu značiek. Následne môžete pomocou webového používateľského rozhrania Správcu značiek vytvoriť značky sledovania, nastaviť spúšťače, na základe ktorých sa vaša značka spúšťa pri výskyte určitých udalostí, a vytvoriť premenné, ktoré umožňujú uľahčiť a automatizovať konfigurácie vašich značiek.

Zbierka značiek, spúšťačov, premenných a súvisiacich konfigurácií nainštalovaná na konkrétnom webe alebo v mobilnej aplikácii sa nazýva kontajner. Kontajner Správcu značiek môže nahradiť všetky ostatné manuálne kódované značky na webe alebo v aplikácii vrátane značiek zo služieb Google Ads, Google Analytics, Floodlightznačiek tretích strán

Naučte sa používať Správcu značiek v Akadémii Analytics:kurze Základy Správcu značiek Google sa môžete naučiť rôzne stratégie a techniky, ktoré vám pomôžu ovládať Správcu značiek na základnej úrovni, a maximalizovať výhody plynúce z implementácií značky.
Migrujte do Správcu značiek: Keď začnete na webe alebo v aplikácii používať Správcu značiek, odporúčame migrovať všetky značky naraz. Nie je to však povinné. Správca značiek spustí migrované značky spolu so značkami, ktoré sú spravované mimo Správcu značiek.
Jeden účet pre celú organizáciu: Účet Správcu značiek umožňuje spravovať značky pre viacero webov alebo mobilných aplikácií. Hoci v rámci jedného účtu Google môžete vytvoriť viacero účtov Správcu značiek, firma alebo organizácia zvyčajne potrebuje iba jeden. Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
17873239987321052362
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
102259