Powiadomienie

G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Wielokrotne używanie ustawień zdarzenia w Menedżerze tagów Google

Ta strona jest przeznaczona dla użytkowników, którzy zarządzają swoim tagiem Google w Menedżerze tagów Google i chcą określać ustawienia na poziomie zdarzenia.

Czym jest zmienna ustawień zdarzenia?

Korzystając ze zmiennej Tag Google: ustawienia zdarzenia, tych samych ustawień zdarzenia możesz używać wielokrotnie w różnych tagach Google i tagach zdarzeń GA4.
Załóżmy np., że prowadzisz sklep internetowy, w którym masz wyprzedaż. Chcesz śledzić, ile osób używa podanego przez Ciebie kodu zniżkowego. Zamiast ręcznie dodawać parametr discount do każdego tagu, możesz stosować go wielokrotnie za pomocą zmiennej Tag Google: ustawienia zdarzenia.

Jak używać zmiennej ustawień zdarzenia

Aby utworzyć nową zmienną ustawień zdarzenia:

 1. Otwórz Menedżera tagów Google
 2. W obszarze roboczym otwórz po lewej stronie menu Zmienne.
 3. Utwórz nową zmienną zdefiniowaną przez użytkownika.
 4. W sekcji Konfiguracja zmiennej wybierz zmienną Tag Google: ustawienia zdarzenia.
 5. Dodaj parametry, których chcesz używać wielokrotnie. Poniżej znajdziesz tabelę zdefiniowanych wstępnie parametrów. Jeśli żaden z nich nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz zawsze utworzyć parametr niestandardowy. Po prostu wpisz dowolną nazwę w polu Nazwa.
 6. Opcjonalnie: dodaj do zdarzenia właściwości użytkownika w Google Analytics.
  1. W sekcji Właściwości użytkownika Google Analytics kliknij Dodaj właściwość.
  2. Skonfiguruj parę klucz-wartość, którą chcesz wysłać ze zdarzeniem:
   • Ustaw Nazwę właściwości odpowiadającą kategorii, którą chcesz wysłać, np. ulubione_jedzenie.

   • W polu Wartość podaj dane użytkownika, np. jabłko.
 7. Nazwij zmienną i kliknij Zapisz.

Wielokrotne używanie ustawień w tagu Google

Aby wysyłać z każdym zdarzeniem parametry na poziomie zdarzenia, użyj zmiennej ustawień zdarzenia w tagu Google.

 1. W obszarze roboczym otwórz po lewej stronie menu Tagi.
 2. Wybierz tag Google, do którego chcesz zastosować zmienną ustawień.
 3. Wielokrotne używanie ustawień:
  • Aby wielokrotnie używać ustawień konfiguracji, wybierz na liście zmienną Tag Google – ustawienia konfiguracji.
  • Aby wielokrotnie używać wspólnych ustawień zdarzeń, wybierz na liście zmienną Tag Google: ustawienia zdarzenia.
  • Aby zobaczyć, które parametry zostały odziedziczone ze zmiennej ustawień, kliknij Pokaż parametry dziedziczone.
  • Aby edytować dziedziczony parametr tylko w przypadku tagu Google, kliknij Edytuj .
  • Aby przywrócić zmodyfikowany parametr dziedziczony, kliknij Resetuj .
 4. Zapisz tag i opublikuj kontener.

 

Wielokrotne używanie ustawień w tagu Zdarzenie GA4

Aby wysyłać parametry na poziomie zdarzenia tylko dla wybranych zdarzeń GA4, dodaj zmienną ustawień zdarzenia do tagu Zdarzenie GA4.

 1. W obszarze roboczym otwórz po lewej stronie menu Tagi.
 2. Wybierz tag Zdarzenie GA4 , do którego chcesz zastosować zmienną ustawień.
 3. Wielokrotne używanie ustawień:
  • Aby wielokrotnie używać ustawień zdarzeń, wybierz na liście zmienną Tag Google: ustawienia zdarzeń.
  • Aby zobaczyć, które parametry zostały odziedziczone ze zmiennej ustawień, kliknij Pokaż parametry dziedziczone.
  • Aby edytować dziedziczony parametr tylko w przypadku tagu Google, kliknij Edytuj .
  • Aby przywrócić zmodyfikowany parametr dziedziczony, kliknij Resetuj .
 4. Zapisz tag i opublikuj kontener.

Prawidłowe parametry ustawień zdarzenia

W tabeli poniżej znajdziesz zdefiniowane wstępnie parametry oraz usługi, w których przypadku możesz je stosować (oznaczone literą x). Nie są to nazwy zdarzeń. Listę zdefiniowanych wstępnie nazw zdarzeń znajdziesz w przewodniku Zalecane zdarzenia.

Nazwa Typ Wartość domyślna Opis Google Ads GA4 Merchant Center
achievement_id Ciąg znaków nie zdefiniowano Identyfikator odblokowanego osiągnięcia. Wchodzi w skład zdarzenia unlock_achievement, które służy do pomiaru postępów w grze.   x  
aw_feed_country Ciąg znaków nie zdefiniowano Kraj powiązany z plikiem danych, w którym przesyłasz swoje produkty. Używaj kodów ze standardowego repozytorium danych (Common Locale Data Repository, CLDR) związanych z ustawieniami regionalnymi, np. 'PL' (Polska).
Służy do raportowania konwersji z danymi koszyka.
x    
aw_language Ciąg znaków nie zdefiniowano Język powiązany z plikiem danych, w którym przesyłasz swoje produkty. Używaj kodów języków w formacie ISO 639-1. Służy do raportowania konwersji z danymi koszyka. x    
aw_merchant_id Liczba całkowita nie zdefiniowano Identyfikator w Merchant Center. Podaj ten parametr, jeśli produkt jest zapisany na kilku kontach Merchant Center i chcesz kontrolować, z którego z nich należy odczytywać dane produktu, np. koszt własny sprzedaży. Służy do raportowania konwersji z danymi koszyka. x    
content_group Ciąg znaków nie zdefiniowano Grupy treści umożliwiają podział stron i ekranów na kategorie niestandardowe. Więcej informacji   x x
content_id ciąg znaków nie zdefiniowano Identyfikator wybranej treści, np. C_12345. Wchodzi w skład zdarzenia select_content.   x x
content_type Ciąg znaków nie zdefiniowano Rodzaj treści, np. 'image' (obraz). Wchodzi w skład zdarzeń share i select_content.   x  
coupon Ciąg znaków nie zdefiniowano Nazwa lub kod kuponu powiązanego ze zdarzeniem.

Parametry coupon na poziomie zdarzenia i produktu są niezależne od siebie.
  x  
country Ciąg znaków nie zdefiniowano Parametr służący do wykrywania kraju użytkownika. Użyj formatu ISO 3166-1 alfa-2 (np. 'PL' w przypadku Polski). x    
currency Ciąg znaków nie zdefiniowano Waluta produktów powiązanych ze zdarzeniem podana w 3-literowym formacie ISO 4217,
* Jeśli określisz parametr value, do prawidłowego obliczania danych o przychodach niezbędne jest podanie parametru currency.
x x x
delivery_postal_code Liczba nie zdefiniowano Prefiks regionalny lub inaczej część uściślająca kodu pocztowego adresu dostawy zamówienia. Prefiks regionalny służy do sprawdzania terminowości dostaw sprzedawcy.
Przy przesyłaniu tych danych zalecamy podanie tylko 3 pierwszych cyfr kodu pocztowego.
Ten parametr jest jednym z elementów funkcji śledzenia konwersji Google Ads, która umożliwia weryfikowanie danych dostawy.
x   x
discount Liczba nie zdefiniowano Wartość rabatu kwotowego powiązanego z produktem. x x  
estimated_delivery_date Ciąg znaków nie zdefiniowano Najnowsza (lub „maksymalna”) obiecana data dostawy zamówienia zawarta w danych koszyka klienta. W przypadku zamówień produktów, które są objęte szybką i bezpłatną dostawą (nowy lub utrzymywany stan), Google korzysta z tej daty do zweryfikowania szybkości dostawy.
Uwaga: w tym parametrze należy używać międzynarodowego formatu daty (RRRR-MM-DD). Podany tu termin powinien być zgodny z datą i strefą czasową lokalizacji wskazanej w parametrze delivery_postal_code.

Ten parametr jest jednym z elementów funkcji śledzenia konwersji Google Ads, która umożliwia weryfikowanie danych dostawy.
x    
group_id Ciąg znaków nie zdefiniowano Identyfikator grupy, np. G_12345. Wchodzi w skład zdarzenia join_group, które służy do pomiaru popularności określonych grup lub funkcji społecznościowych.   x  
items Tablica nie zdefiniowano Zawiera listę produktów powiązanych ze zdarzeniem. Jest to parametr e-commerce, który zawiera parametry podrzędne. Parametry podrzędne są dostępne w przypadku: x x x
language Ciąg znaków navigator.language Wskazuje ustawienie języka użytkownika. x x x
method Ciąg znaków nie zdefiniowano Metoda wybrana przez użytkownika w celu wykonania jakiejś czynności, np. 'email'. Wchodzi w skład zdarzeń login, share i sign_up.   x  
payment_type Ciąg znaków nie zdefiniowano Wybrana przez klienta forma płatności, np. 'credit card'.   x  
score Liczba nie zdefiniowano Wynik użytkownika. Wchodzi w skład zdarzenia post_score, które służy do pomiaru wyników w grach.   x  
search_term Ciąg znaków nie zdefiniowano Wyszukiwany produkt. Wchodzi w skład zdarzenia search.   x  
send_to Ciąg znaków nie zdefiniowano Wskazuje identyfikator miejsca docelowego tagu Google. Jest używany razem z parametrem konfiguracji groups. x x x
shipping Liczba nie zdefiniowano Koszt dostawy powiązany z transakcją, np. 4.99. x x x
shipping_tier Ciąg znaków nie zdefiniowano Poziom dostawy (np. 'Ground', 'Air', 'Next-day') wybrany w przypadku zakupionego produktu. x x x
tax Liczba nie zdefiniowano Koszty podatkowe powiązane z transakcją, np. 1.11.   x x
transaction_id Ciąg znaków nie zdefiniowano Niepowtarzalny identyfikator transakcji, np. T_12345.

Parametr transaction_id pomaga uniknąć otrzymywania zduplikowanych zdarzeń zakupu.
x x x
user_data Obiekt nie zdefiniowano Parametr umożliwiający rezygnację z automatycznego gromadzenia danych przekazywanych przez użytkowników.
Aby zrezygnować z gromadzenia takich danych w przypadku wybranych stron, ustaw dla parametru user_data wartość null. Aby całkowicie wyłączyć gromadzenie danych przekazywanych przez użytkowników, użyj odpowiedniego ustawienia tagu Google.
x    
user_properties obiekt nie zdefiniowano Parametr służący do wysyłania ze zdarzeniem dodatkowych właściwości użytkownika z Google Analytics. Dowiedz się, jak skonfigurować właściwości użytkownika   x  
value Liczba nie zdefiniowano Wartość pieniężna zdarzenia, np. 12.99.

Parametr value jest niezbędny do efektywnego raportowania oraz do wypełniania listy odbiorców prognozowanych Kupujący.

* Jeśli skonfigurujesz parametr value, musisz też skonfigurować parametr currency.
x x x
virtual_currency_name Ciąg znaków nie zdefiniowano Nazwa waluty wirtualnej. Wchodzi w skład zdarzeń earn_virtual_currency i spend_virtual_currency.
  x  

Przydatne materiały

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne