Remarketinglijsten targeten in Surveys 360

Opmerking

Als de maker van de enquête toegang heeft tot het Ads-account waarin de lijst is opgeslagen, wordt de lijst automatisch ingevuld in de UI van Surveys 360. De maker van de enquête moet wel een gebruiker zijn in het onderliggende account (afzonderlijke account) waarin de remarketinglijst zich bevindt. Kijk hieronder voor meer informatie over welke lijsten kunnen worden gebruikt in Surveys 360. Neem voor meer informatie contact op met Team Google Ads of bekijk het artikel Toegang tot uw Google Ads-account beheren in het Helpcentrum van Google Ads.

Stap 1. Selecteer uw doelgroep

Selecteer Remarketinglijst als doelgroep. Als u geen Google Ads-account heeft, wordt u gevraagd of u wilt zien hoe u toegang kunt krijgen tot remarketinglijsten.

Selecteer uw doelgroep

Stap 2: Selecteer uw land

Selecteer uw land. Opmerking: De taal wordt bepaald door het land.

Selecteer uw land

Stap 3: Zoek naar een lijst

Klik op Zoeken naar een lijst en voer enkele zoekwoorden in, bijvoorbeeld 'bezoekers'. In een automatisch aangevuld veld worden de beschikbare remarketinglijsten weergegeven die overeenkomen met de zoektermen. Selecteer een lijst.

Zoek naar een lijst

Stap 4: Ga door en bevestig

Nadat u een remarketinglijst heeft geselecteerd, controleert u de metadata die rechts worden weergegeven en klikt u op DOORGAAN om de enquête te maken.

Bevestigen en doorgaan

Welke typen remarketinglijsten kunt u gebruiken?

U kunt alle doelgroeplijsten (behalve CRM en vergelijkbare gebruikerslijsten) gebruiken voor remarketing als u over de volledige rechten beschikt om de lijst te gebruiken.

Scenario Hoe de lijst wordt gemaakt Gebruik voor remarketing
Scenario 1: Normale doelgroeplijsten Doelgroeplijsten die zijn gemaakt op basis van klikken/engagements/sitebezoeken. Ja
Scenario 2: Doelgroeplijsten waarvoor de adverteerder de volledige rechten heeft Doelgroeplijst die is gemaakt op basis van vertoningen met uitgeversrechten en met alle benodigde goedkeuringen/machtigingen zoals vereist door het Google Ads- of platformbeleid. Ja
Scenario 3: Doelgroeplijsten waarvoor de adverteerder geen eigenaar is van de lijsten Doelgroeplijst die is gemaakt op basis van vertoningen zonder toestemming van de uitgever en/of niet voldoet aan het beleid van het Google Ads- en platformbeleid. Nee
Scenario 4: Lijsten van cookies van derden De doelgroeplijst of het segment wordt gemaakt met behulp van cookies van derden en gekocht of geleased door een klant. Nee
Scenario 5: Doelgroeplijsten die afkomstig zijn van YouTube-videoweergaven Google Ads- en YouTube-accounts zijn gekoppeld om lijsten te maken van gebruikers die een YouTube-video hebben gezien of er interactie mee hebben gehad. Nee

Veelgestelde vragen over targeting op basis van remarketinglijsten

Wat is targeting op remarketinglijst/doelgroeplijst/gebruikerslijst/cookielijst?

 • Remarketinglijsten worden, vanuit een advertentieperspectief, gebruikt om gebruikers te vinden die een website hebben bezocht of een advertentie hebben gezien. Het doel van deze lijsten is gebruikers een gepersonaliseerde of zeer getargete advertentie te tonen op basis van hun geschiedenis. Met de remarketinglijst die target met Surveys 360 kunnen onderzoekers enquêtes targeten op gebruikerslijsten/cookies van een bestaande doelgroeplijst

Hoe werkt remarketing?

 • Een remarketinglijst is een lijst van DoubleClick-cookies, waarbij de gebruiker wordt getagd of gepixeld wanneer hij een site of advertentie laadt. 'Gepixeld' houdt in dat een gebruiker een site of advertentie laadt en er een transparante pixel van 1 x 1 wordt geladen vanuit een ander domein. Het domein legt de cookie van de gebruiker vast of geeft de browser van de gebruiker een nieuwe cookie.

Hoe kan iemand een cookielijst maken?

 • De technologie Smart Pixel van Google plaatst een DoubleClick-cookie en slaat dat op om een lijst te maken. Andere bedrijven kunnen hun eigen cookielijsten maken en vervolgens via een gegevensbeheerplatform hun cookies aan DoubleClick-cookies koppelen.

Meer informatie over hoe u een remarketinglijst maakt.

Vier scenario's voor doelgroeplijsten

Scenario Hoe een lijst wordt gemaakt Gebruik voor

Remarketing

Gebruik voor

Surveys 360

normale doelgroeplijsten Doelgroeplijsten die zijn gemaakt op basis van klikken/engagements/sitebezoeken. Ja Ja
doelgroeplijsten waarvoor de adverteerder alle rechten heeft Doelgroeplijsten die zijn gemaakt op basis van vertoningen met uitgeversrechten en met alle benodigde goedkeuringen of machtigingen zoals vereist door het Google Ads- of platformbeleid. Ja Ja
doelgroeplijsten waarvoor de adverteerder geen eigenaar is van de lijsten Doelgroeplijst die is gemaakt op basis van vertoningen zonder toestemming van de uitgever en/of voldoet niet aan het beleid van het Google Ads- of platformbeleid. Nee Nee
lijsten van cookies van derden De doelgroeplijsten of segmenten worden gemaakt met behulp van cookies van derden en gekocht of geleased door een klant. Nee Nee

Waarom gebruiken bedrijven remarketinglijsten?

 • Mensen bereiken wanneer de kans het grootst is dat ze iets kopen
 • Lijsten zijn afgestemd op uw reclamedoelen
 • Groot bereik
 • Efficiënte prijsmodellen
 • Eenvoudig advertenties maken
 • Zichtbaarheid waar uw advertenties worden weergegeven

Wat is het nut voor een marktonderzoeker van een enquête die is getarget op een remarketinglijst?

 • Om bestaande klantsegmenten te onderzoeken.
 • Om klanttevredenheid bij te houden.
 • Om niet-afgeronde aankopen op te volgen (verlaten winkelwagentjes).

Hoe voert Surveys 360 in grote lijnen een enquête voor remarketinglijsten uit?

 1. De klant uploadt een gebruikerslijst of doelgroep-ID naar Google Ads.
 2. De klant target de enquête op de remarketinglijst en lanceert de enquête via de zelfservice-UI voor makers.
 3. Als gebruikers een site in ons uitgeversnetwerk bezoeken en een cookie op die lijst hebben, krijgen ze de enquête.

Waar vind ik meer informatie over remarketing?

Waarmee moet u rekening houden bij de targeting van remarketinglijsten?

 • Voor elke cookielijst kunnen we gemiddeld 0,25% van de gebruikers vinden (1000 cookies leveren ongeveer 2,5 gebruikers op). Dat komt omdat de gebruiker naar een van de sites in ons uitgeversnetwerk moet komen.
 • Gemiddeld zien we een voltooiingspercentage van 30% (antwoorden/vertoningen) voor alle enquêtes (ongeveer 1 antwoord voor elke 1000 cookies gedurende een periode van 7 dagen). De veiligste ratio is 1 gebruiker op 1000 cookies.
 • De cookielijsten moeten in Google Ads of DoubleClick staan om te kunnen worden gebruikt.

Wat zijn de beperkingen van remarketing in Surveys 360?

 • Remarketinglijsten die zijn gericht op gebruikers op mobiele apparaten en meerdere remarketinglijsten, worden niet ondersteund.
 • Demografische targeting zoals leeftijd, geslacht en geografie (provincie/regio) kan niet worden gebruikt.
 • Gebruikers die meer dan 365 dagen geleden op de lijst zijn gezet, worden verwijderd.
 • Ga naar onze pagina met het programmabeleid op 'Op interesses gebaseerde enquêtes (inclusief remarketing)' voor een lijst van beleidsregels voor wat er niet kan worden gebruikt in remarketingenquêtes.

Waarom kunnen makers de remarketinglijsten niet zien in Surveys 360?

 • Het is mogelijk dat sommige makers die onderzoek doen, niet de directe eigenaar zijn van de Google Ads-accounts waarnaar de remarketinglijsten worden geüpload.
 • Het is ook mogelijk dat we de remarketinglijsten niet ondersteunen. U kunt hierbij denken aan doelgroeplijsten die zijn gemaakt op basis van vertoningen zonder toestemming van de uitgever en/of lijsten die niet voldoen aan het Google Ads- of platformbeleid, maar ook aan doelgroeplijsten of segmenten die zijn gemaakt met cookies van derden en die zijn gekocht of geleased.

Welke remarketinglijsten kan ik maken?

 • U kunt de volgende remarketinglijsten maken:
  • Remarketingdoelgroepen rond gebruikersgedrag. Meer informatie
  • Remarketinglijsten voor zoekadvertenties met Analytics. Meer informatie
  • Opmerking: Cookielijsten moeten in Google Ads of DoubleClick staan om te kunnen worden gebruikt.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: