Hantera prenumerationer

Den som ska hantera prenumerationer på Nest Aware måste vara hemmets ägare i Nest-appen.

Byta till nya Nest Aware

Om du har en prenumeration på första generationens Nest Aware kan du byta till nya Nest Aware. När du byter får du en proportionerlig återbetalning för outnyttjad tid i din tidigare prenumeration.

 1. Öppna dina prenumerationer.
 2. Välj Kom igång för den prenumeration du vill uppdatera.
 3. Välj prenumeration följt av välj Nästa
 4. Välj faktureringsperiod följt av välj Nästa
 5. När du har granskat kassasidan väljer du Bekräfta köp.

Ändra prenumeration

Så här byter du från Nest Aware till Nest Aware Plus:

 1. Öppna dina prenumerationer.
 2. Välj meny More följt av Ändra prenumeration.
 3. Välj prenumeration följt av välj Nästa
 4. Välj faktureringsperiod följt av välj Nästa
 5. När du har granskat kassasidan väljer du Bekräfta köp.

När du har migrerat Nest-kontot till Google kan du inte längre köpa nya prenumerationer på första generationens Nest Aware.

Ändra betalningsmetod

Du kan ändra vilket kort eller vilken betalningsmetod som ska användas när du betalar för Nest Aware:

 1. Öppna dina prenumerationer.
 2. Välj Ändra betalningsmetod för den prenumeration du vill uppdatera.
 3. Välj en betalningsmetod följt av och välj Uppdatera.

Säga upp en prenumeration

När du säger upp Nest Aware försvinner alla ljuddetekteringsklipp och all video som inte har sparats som klipp. Glöm inte att spara alla viktiga klipp innan du säger upp prenumerationen.

 1. Öppna dina prenumerationer.
 2. Välj Avsluta prenumerationen för den prenumeration du vill avsluta.

Om du byter från första generationens Nest Aware till nya Nest Aware får du en proportionerlig återbetalning för outnyttjad tid i din tidigare Nest Aware-prenumeration. 

Tips!

 • Du får ingen återbetalning om du köpte ett kamerapaket som ingick i en förbetald prenumeration på Nest Aware.
 • Om du har köpt prenumerationen på första generationens Nest Aware via någon av våra partner kontaktar du partnern och säger upp prenumerationen. Du hittar mer information i Vanliga frågor om partner för Nest Aware.
 • När du har bytt till nya Nest Aware kan du inte få tillbaka första generationens Nest Aware.

Du har kvar tjänsten fram till faktureringstidens slut om du säger upp prenumerationen. Du kan när som helst stänga av specifika funktioner i Nest Aware genom att ändra inställningarna i Home-appen. När prenumerationen är slut raderas Video History och ljudklipp raderas över tid.

Uppsägningspolicy för Nest Aware

Kunder med nya Nest Aware

Om du har köpt en prenumeration på nya Nest Aware kan du avbryta automatisk förnyelse. Då förnyas prenumerationen inte längre automatiskt vid slutet av faktureringsperioden. Detta gör du på sidan för prenumerationer i Google Store-kontot. Du har kvar tjänsten Nest Aware fram till faktureringsperiodens slut, men du kan när som helst välja att stänga av specifika funktioner i Nest Aware genom att ändra inställningarna i Google Home-appen. 

Nya Nest Aware återbetalas inte. Det innebär att du inte får någon återbetalning även om du slutar att använda tjänsten eller stänger av funktioner i Nest Aware.

Kunder med Nest Aware (första generationen)

Om du har köpt en prenumeration på Nest Aware (första generationen) kan du när som helst säga upp den genom att logga in på ditt Google-konto och välja Avsluta prenumerationen. Observera att det inte räcker att koppla från en Google Nest-enhet från Nest Aware för att säga upp prenumerationen på Nest Aware. 

Om du avslutar tjänsten Nest Aware (första generationen) får du en proportionerlig återbetalning från dagen efter det att du säger upp prenumerationen fram till slutet av faktureringsperioden. Detta gäller med undantag för förbetalda prenumerationer. 

Uppsägnings- och återbetalningspolicy för Nest Aware – Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Denna policy gäller bara för användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kunder med nya Nest Aware

Avsluta prenumerationen

Om du har köpt den nya Nest Aware-tjänsten kan du avbryta automatisk förnyelse av prenumerationen. Då förnyas inte din prenumeration längre automatiskt vid slutet av faktureringsperioden. Om du till exempel köper en månadsprenumeration kan du avbryta den automatiska förnyelsen när du vill under vilken månad som helst under prenumerationen. Prenumerationen avslutas då vid slutet av den aktuella månadsvisa faktureringsperioden. Detta gör du genom att avbryta automatisk förnyelse i Google Store-kontot på sidan för prenumerationer i Google Store. Du har kvar tjänsten Nest Aware fram till faktureringsperiodens slut, men du kan när som helst välja att stänga av specifika funktioner i Nest Aware genom att ändra inställningarna i Google Home-appen. Du får ingen återbetalning även om du slutar att använda tjänsten eller stänger av funktioner i Nest Aware.

Ångerrätt för prenumerationstjänster

Kunder har enligt lag en automatisk, lagstadgad rätt att ångra avtal om  köp av tjänster (och prenumerationer på tjänster) i 14 dagar efter köpet. Det enklaste sättet att utöva ångerrätten är att kontakta kundsupporten för Nest Aware och begära återbetalning. Du kan även skriva ett brev till oss via det här annulleringsformuläret. Efter de första 14 dagarna har du inte rätt till återbetalning (eller en alternativ gottgörelse) förutom om tjänsten är defekt i enlighet med vad som anges nedan.

Otillfredställande tjänster

Google beviljar inte återbetalningar för den nya Nest Aware-tjänsten förutom om den är defekt, eller inte överensstämmer med beskrivningen, inte är tillgänglig eller om lag kräver att vi beviljar en återbetalning. Om du vill säga upp din prenumeration och begära en återbetalning på grund av något av skälen ovan kontaktar du supporten för Google Nest.

Kunder med första generationens Nest Aware

Avsluta prenumerationen

Om du har köpt första generationens Nest Aware-tjänst kan du när som helst säga upp prenumerationen på Nest Aware genom att logga in på ditt Google-konto och välja Säg upp prenumerationen. Notera att det inte räcker att koppla ifrån en Google Nest-enhet från Nest Aware för att säga upp prenumerationen på Nest Aware. 
 
Om du avslutar första generationens Nest Aware-tjänst får du en proportionerlig återbetalning från dagen efter det att du säger upp prenumerationen och fram till slutet av faktureringsperioden. Detta gäller med undantag för förbetalda prenumerationer. 
 

Otillfredställande tjänster

Om första generationens Nest Aware-tjänst  är defekt kan du när som helst begära en återbetalning. Om tjänsten inte fungerar kontaktar du supporten för Google Nest.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt