Betalningar som inte går igenom därför att kortet avvisas

Om kortet som du skulle betala med avvisas när du försöker beställa något måste du uppdatera betalningsuppgifterna i Google:

  • Om du uppdaterar betalningsuppgifterna inom sju dagar bör beställningen gå igenom automatiskt. Du kan kontrollera om den har gjort det genom att logga in på ditt konto på pay.google.com när du har uppdaterat betalningsuppgifterna och kontrollera väntande beställningar. Om du hittar beställningen där betyder det att den har gått igenom. Du behöver inte göra om beställningen.
  • Om du uppdaterar betalningsuppgifterna efter sju dagar måste du göra om beställningen.
 

Vanliga orsaker till att ett kort avvisas

Kortet kan ha avvisats av något av följande skäl:

  • Felskrivet kortnummer. Testa att ange kortnumret på nytt.
  • Kreditkortet har upphört att gälla. Om kortet inte har upphört att gälla kollar du att du har skrivit rätt datum.
  • Felskriven verifieringskod (CVC). Dubbelkolla koden och ange den på nytt.
  • Faktureringsadressen stämmer inte överens med den som din bank har. Kontrollera att faktureringsadressen i Google Pay stämmer överens med den som kortutfärdaren har.
  • Kreditgränsen har uppnåtts. Kontakta kortutfärdaren om du vill veta mer.

Om du har testat allt detta och det ändå inte går att betala med kortet kontaktar du kortutfärdaren.