Åtgärda problem med din beställning från Google Store

På den här sidan finns information om problem med Google Store-beställningar, till exempel frakt- och betalningsproblem.

Åtgärda leveransproblem

Med hjälp av dessa tips kan du lösa problem med beställningens frakt.

Försenade beställningar

Hitta det nya leveransdatumet

 1. Öppna beställningshistoriken i Google Store.
 2. Kontrollera det nya leveransdatumet.

Spåra den försenade beställningen

Viktigt! Om leveransspårning är tillgängligt i ditt område kan du spåra beställningen.

 1. Öppna antingen
 2. Följ spårningslänken från fraktbolaget.

Därför kan beställningar bli försenade

 • Betalningsproblem
 • Felaktig eller ofullständig leveransadress
 • Svåra väderförhållanden
 • Lagerproblem
 • Förseningar hos speditören

Tips! Om du har betalat för expressleverans men får din beställning sent återbetalas fraktkostnaderna för de försenade delarna av beställningen. Om flera leveranser ingår i beställningen delas den totala fraktkostnaden upp över alla leveranserna. Om en leverans blir försenad får du tillbaka fraktkostnaden för den delen av beställningen.

Annullera din beställning

 1. Öppna beställningshistoriken i Google Store.
 2. Leta reda på beställningen som du vill annullera.
 3. Välj Annullera beställning. Om knappen Annullera beställning inte visas går det inte längre att annullera beställningen.
Annullerade beställningar

Åtgärda en annullerad beställning

Om du fått problem med betalningen eller adressen åtgärdar du det och försöker att beställa igen.

Tips! Om du har gjort en beställning som gäst utan att vara inloggad på ditt Google-konto och beställningen misslyckades på grund av ett betalningsproblem annulleras den. Då kan du försöka göra köpet igen.

Därför annulleras beställningar

 • Betalningsproblem
 • Det går inte att leverera till leveransadressen. Det kan till exempel bero på att
  • landet eller regionen inte stöds
  • det är en militär adress, till exempel APO (adress till någon i amerikanska armén) eller FPO (adress till någon i amerikanska flottan)
  • det är en adress som inte är en bostad, till exempel postboxar
  • det är en adress för vidarebefordran av post
 • det är långa förseningar
 • varan har fasats ut eller inte finns till försäljning längre.

Tips! När en beställning annulleras får du en återbetalning om du har debiterats eller hade auktoriserade belopp.

Åtgärda problem med att leverera till leveransadressen

Så här uppdaterar du en leveransadress:

 • Uppdatera den på sidan Beställningsuppgifter i upp till en timme efter att du gjort beställningen.
 • Kontakta Googles support om du behöver hjälp med att annullera beställningen och göra en ny. Du kan även kontakta fraktbolaget om upphämtning av försändelsen.

Om dessa alternativ inte fungerar kan fraktbolaget returnera paketet till vårt lager. Kontakta Googles support om du vill få en återbetalning.

Skadade varor vid leverans eller andra problem

Gör så här om varorna i beställningen är skadade eller du fått andra problem:

 1. Fotografera varan eller emballaget.
 2. Kontakta Googles support.
 3. Var redo att dela fotona.
Mitt paket kom inte fram

Gör så här om du får ett e-postmeddelande med en bekräftelse av leveransen men paketet inte levereras:

 • Kontrollera att det står att varan är levererad på spårningssidan på fraktbolagets webbplats. Spårningsnumret hittar du i bekräftelsemeddelandet för försändelsen eller i beställningshistoriken i Google Store.
 • Kontrollera att leveransadressen är korrekt i bekräftelsemeddelandet för försändelsen eller i beställningshistoriken i Google Store.
 • Kontrollera platser i närheten och hör med grannar om paketet hamnat hos dem.
 • Vänta upp till 48 timmar ifall oväntade förseningar har uppstått. Kontakta fraktbolaget direkt för att kontrollera statusen för leveransen.

Om du misstänker att beställningen har kommit bort eller blivit stulen:

Du kan kontakta supporten för Google Store inom 14 kalenderdagar från det senaste beräknade leveransdatumet.

Om beställningen kommer bort efter att speditören har rapporterat leveransen som slutförd:

När paketet har levererats till platsen som anges i beställningen är transaktionen klar. Om det har gått mer än 24 timmar sedan paketet markerades som levererat kontaktar du vårt supportteam. Paketet kommer vanligtvis fram inom 24 timmar från markeringen.

Kontrollera om det saknade paketet finns på den leveransadress du angett. Om du fortfarande inte hittar paketet kontaktar du supporten för Google Store inom 14 kalenderdagar efter leveransen.

Om paketet fortfarande saknas och du behöver hjälp med beställningen från Google kan du kontakta Googles support.

Returnerad till lagret

Paketen returneras till vårt lager när fraktbolaget inte kan leverera dem. Detta kan inträffa om

 • du avvisar en leverans
 • ingen har skrivit under för en leverans som behöver en underskrift
 • leveransadressen är felaktig eller ofullständig
 • du begär att paketet ska hämtas för upphämtning hos ett fraktbolag men du inte hämtar det i tid
 • din begäran om annullering har behandlats efter att paketet har skickats.

Kontakta supporten om du får ett e-postmeddelande om att paketet har returnerats till vårt lager. Du får en återbetalning som inkluderar fraktkostnader och moms.

Det går inte att leverera till leveransadressen eller så är den ofullständig

Det går inte att leverera till adressen

Om det inte går att leverera till leveransadressen annulleras beställningen. Du får ett e-postmeddelande om att dina uppgifter är ogiltiga.

Ofullständig leveransadress

Om leveransadressen är ofullständig kan du göra följande:

 • Uppdatera adressen på sidan Beställningsuppgifter: Uppdatera högst en timme efter att du gjort beställningen.
 • Ändra din adress med Googles support: Om det är för sent att uppdatera din adress kan du få hjälp med att annullera beställningen och göra en ny genom att kontakta Googles support. Du kan även kontakta fraktbolaget om upphämtning av försändelsen.

Om dessa alternativ inte fungerar kan fraktbolaget returnera försändelsen. Kontakta Googles support om du vill få en återbetalning.

Åtgärda betalningsproblem

Om ditt kort avvisas, kan du uppdatera betalningsuppgifterna inom sju dagar. Med hjälp av dessa tips kan du lösa problem med beställningens betalningsmetod.

Uppdatera dina uppgifter via e-post

Välj Korrigera betalningsmetod i aviseringsmeddelandet. Om ett felmeddelande visas kontrollerar du att du är inloggad på samma e-postkonto.

Om du fortfarande får ett felmeddelande och du inte kan ändra betalningsmetod avbryter du beställningen och skapar en ny.

Uppdatera dina uppgifter med Google Pay
 1. Logga in på Google Pay.
  • Se till att använda samma e-postkonto .
 2. Välj Aktivitet.
 3. Leta upp beställnings-id:t.
 4. Välj Korrigera betalningsmetod.
 5. Ändra uppgifterna under i det nya fönstret.

Läs mer om vad du kan göra om du avslutat betalningsprofilen permanent.

Kontrollera om kortet accepteras

Så här kontrollerar du om uppdateringen lyckades:

 1. Vänta i en eller två timmar.
 2. Logga in på Google Pay.
 3. Om knappen Korrigera betalningsmetod visas kan du försöka uppdatera betalningsuppgifterna igen.

Gör så här om du försöker uppdatera igen och det inte fungerar:

Viktigt! Om du inte lyckas betala annulleras beställningen efter sju dagar. Gör i så fall en ny beställning.

Därför avvisas kort

Ditt kort kan avvisas av flera anledningar.

 • Fel kortnummer: Ange ditt kortnummer igen.
 • Kreditkortet har upphört att gälla: Om kortet inte har upphört att gälla anger du rätt datum.
 • Fel säkerhetskod: Kontrollera koden och ange den igen.

Om du upptäcker att kortuppgifterna inte stämmer kan du redigera betalningsmetoden.

Om faktureringsadressen inte stämmer överens med den din bank har kontrollerar du att faktureringsadressen i Google Pay stämmer överens med den registrerade. Läs mer om hur du ändrar faktureringsadressen.

Kontakta kortutgivaren om det fortfarande inte fungerar.

Åtgärda felmeddelanden

Om det inte går att genomföra köpet på grund av ett felmeddelande testar du de här stegen innan du kontaktar oss.

Transaktionen kan inte slutföras

Om du uppmanas att lämna mer information efter att du fått det här meddelandet följer du anvisningarna på skärmen. Testa annars följande steg:

 • Använd en annan betalningsmetod.
 • Kontrollera om faktureringsadressen för din betalningsmetod stämmer överens med adressen i inställningarna för Google Pay. Om de inte stämmer överens måste du uppdatera din adress på Google Pay.
 • Om du handlar som gäst loggar du in på ditt Google-konto. Om du inte har ett konto kan du skapa ett först.
 • Om du betalar med kreditkort kontaktar du banken eller finansinstitutet om transaktionen.
Det går inte att slutföra transaktionen: kortet är inte giltigt

Kontrollera att betalningsmetoden är aktuell. Om den inte är det kan du redigera betalningsmetoden.

Det gick inte att slutföra transaktionen. Använd en annan betalningsmetod.

Viktigt! Följ de här stegen om du får felmeddelandet ”Din betalning genomfördes inte. Försök med en annan betalningsmetod eller försök igen senare”.

Steg 1: Kontrollera att kortet gäller

 1. Om det inte gör det uppdaterar du betalningsmetoden.
 2. Testa att göra beställningen igen.

Steg 2: Kontrollera betalningskontot

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med pengar på kontot.
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du banken om kontot.
 3. Testa att göra beställningen igen med en annan betalningsmetod.
Din betalning avvisades på grund av ett problem med kontot

Om din betalningsmetod avvisades och du har fått det här meddelandet har Google identifierat ett misstänkt köp i ditt konto. Meddelandet kan även visas om vi behöver fler uppgifter för att

 • skydda kontot mot bedrägerier
 • följa EU-lagstiftning (endast för bosatta i EU).

Så här löser du problemet:

 1. Öppna Google Pay.
 2. Agera på alla varningar eller begäranden.
 3. Verifiera din identitet innan du beställer.
 4. Kontrollera att namn, adress och betalningsuppgifter är aktuella.
Det gick inte att bearbeta betalningen: saldot på kortet är för lågt

Kontrollera ditt saldo eller kontakta din bank.

Det gick inte att slutföra transaktionen. Kontakta Google Workspace-administratören för att åtgärda detta.

Om det här felmeddelandet visas har kontot konfigurerats av ditt företag eller din skola. Åtgärda problemet genom att kontakta Google Workspace-administratören.

Tips! Om du är administratör kan du läsa om hur du åtgärdar faktureringsproblemet.

Hitta din administratör

Administratören kan vara

 • någon på IT- eller supportavdelningen på en skola eller ett företag
 • personen som har hand om din e-post eller webbplats
 • personen som gav dig användarnamnet.
Kontokortet stöds inte eller är inte tillgängligt

Kortet är inte tillgängligt och måste verifieras

Om ditt kort inte är tillgängligt och meddelandet Verifiera på pay.google.com eller Verifiera med betalningsmetoderna på ditt Google-konto visas har kortet rapporterats som stulet. Innan du använder kortet igen måste du verifiera det.

 1. Öppna Google Pay.
 2. Logga in på ditt konto:
  • Om du har flera konton: Logga in på kontot med det otillgängliga kortet.
  • Om du inte använder Google Pay: Öppna sidan Betalningsmetoder i kontot.
 3. Välj Betalningsmetoder.
 4. Välj Verifiera bredvid kortet Verifiering krävs följt av Hämta kod.
 5. Hitta verifieringskoden.
  • Koden består av de sista sex siffrorna i det tillfälliga reserverade beloppet märkt GOOGLE på kontoutdraget.
  • Det reserverade beloppet är lägre än 1,95 USD.
  • Det kan hända att du får koden direkt, men ibland kan det ta upp till sju dagar.
 6. Återgå till kontot.
 7. Ange verifieringskoden.

Kortet är inte tillgängligt och stöds inte

Om kortet inte är tillgängligt och ett meddelande om att kortet inte stöds visas kan du testa att göra beställningen med ett annat kort.

Om kortet du vill använda inte finns med i listan följer du anvisningarna på skärmen och lägger till ett nytt kort.

Ett problem uppstod när vi skulle uppdatera din betalningsmetod

Avbryt beställningen och skapa en ny.

Verifiering misslyckades

När du har gått igenom kassan i Google Store och valt Bekräfta köp visas aviseringen Verifiera din identitet. Om du misslyckas med en verifieringsutmaning avvisas transaktionen med felmeddelandet Verifieringen misslyckades.

 1. Se till att den registrerade telefonen finns i närheten och att den är ansluten till internet.
  • En registrerad telefon är den som har registrerats i e-postkontot som du försöker genomföra köpet med.
  • Kontrollera att webbläsaren tillåter popup-fönster i Google Store.
 2. Vänta på aviseringen på den registrerade telefonen.
 3. Ha kontokortet till hands.
 4. Om meddelandet Testa ett annat sätt visas i webbläsaren väljer du ett annat sätt att verifiera kontot.
 5. Om du sparar adress och betalningsuppgifter i Google Store-kontot kan du betala framtida köp i snabbkassan.
 6. Testa att handla som gäst eller surfa privat.

Du kan läsa mer i artikeln Verifiera din identitet.

Relaterade resurser

Om ditt köp:

Mer från Google Store:

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
99952
false