Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Wyświetlanie dziennika zmian wprowadzonych w grupach i planach budżetu

Przeglądanie historii zmian

Korzystając z historii zmian, możesz przejrzeć informacje o zmianach wprowadzonych w ustawieniach grupy i planu budżetu dotyczące takich kwestii jak:

 • data utworzenia elementów;
 • czy grupa budżetowa zawiera kampanie, czy jest pusta;
 • czy strategia ustalania stawek pod kątem budżetu została włączona do planu;
 • zmiany w zakresie dat planu budżetu.

Wyświetlanie historii zmian grupy lub planu budżetu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Historia zmian.

  Raport zawiera każdą zmianę, która wystąpiła na poziomie reklamodawcy i niższych poziomach.

 3. W prawym górnym rogu wybierz zakres czasowy.
 4. Przefiltruj kolumnę Jednostka zmieniona, by wyświetlić zmiany w grupach i planach budżetu.

  1. Nad tabelą raportowania kliknij Filtruj.

  2. Kliknij +Atrybut ▼, by wyświetlić listę, a potem kliknij Jednostka zmieniona.

  3. Obok pozycji „Wybrano 34” kliknij kolejno strzałkę  i Wyczyść.

  4. Zaznacz pole wyboru Grupa budżetu lub Plan budżetu albo oba te pola.

  5. Kliknij OK.

 5. Kliknij Zastosuj filtry.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?