Bütçe teklif stratejileriyle bütçe yönetimi

Planda bütçeyi ayarlama

Bütçe yönetimi

Bir bütçe planının zaman aralığı boyunca reklamlar için ne kadar harcama yapmak istediğinizi belirtin. 

Bir YG (dönüşüm veya gelir) hedefi seçerseniz, bütçeye karar vermeden önce farklı bütçe ve teklif ayarlama seçenekleriyle (manuel veya bütçe teklif stratejisiyle otomatik) tahminleri keşfedip karşılaştırabilirsiniz. Bu makalede, tahmin keşfetme ve karşılaştırma grafikleri açıklanmaktadır. Plan sona erdikten sonra grafiklerin kullanılamayacağını unutmayın.
 
Hedef harcamayı keşfedin ve tahminleri karşılaştırın adımını görmüyor musunuz?
Bir tıklama hedefi seçerseniz, plan keşfetme ve karşılaştırma grafiklerini atlar ve doğrudan Bütçe ilerleme hızı grafiğini ve tahsis tablosunu görüntüleyin adımına gider.

 Harcanacak tutarı belirtme

 1. Bütçe planı oluşturmaya başlayın ve planda tarih aralığını ve hedefi ayarlayın.
 2.  Hedef harcamayı keşfetme sekmesini tıklayın, harcamak istediğiniz tutarı girin.
  Alternatif olarak, grafiği tıklayıp ardından kaydırma çubuğunu tutara sürükleyebilirsiniz.
 3. İsteğe bağlı. Bir performans karşılaştırması ekleyin
  Gösterilen seçenekler seçilen hedefe dayalıdır. Hedef olarak dönüşümler seçilirse EBM ve dönüşümler seçenekleri gösterilir. Hedef olarak gelir seçilirse ERS veya ROAS ve gelir seçenekleri gösterilir.
  • EBM veya dönüşümler 
  • ERS veya gelir 
  • ROAS veya gelir 
 4. "Değer türü"nün yanında, sizin için önemli olan bir metrik seçin ve ardından bir sayı girin.
  Search Ads 360, bütçe denklemindeki kalan değişkeni sizin için hesaplar. 
   
  • Hedef harcama = EBM x dönüşüm sayısı
  • Hedef harcama = ERS x Gelir
  • Hedef harcama = Gelir / ROAS
 5. İsteğe bağlı. Tahmini harcama, hacim ve verimliliğin seçili teklif seçeneklerine dayalı yan yana karşılaştırmasını sunan grafikleri görüntülemek için Tahmin seçeneklerini karşılaştırma sekmesini tıklayın. 
  Varsayılan olarak, bir bütçe teklif stratejisinin veya manuel teklif vermenin tahmini performansı gösterilir.

 6. Kartın en altına yakın bir yerde, "Karşılaştır" seçeneğinin yanındaki oku ▼ tıklayın ve teklif ayarlama seçeneklerinden birini belirleyin.

  • Bütçe teklif stratejisi
  • Manuel teklif
  • Değişiklik yapılmayan tahmin
 7. Sonraki satırda, oku tıklayın ve farklı bir teklif ayarlama seçeneği belirleyin.

 8. İsteğe bağlı. Kampanya bütçelerini ve tekliflerini yönetecek bir bütçe teklif stratejisi oluşturmak için Bütçe teklif stratejisi onay kutusunu işaretleyin. 

 9. Devam'ı tıklayın.  
  Bütçe planı düzenleyicisindeki bir sonraki adım, planda bir bütçe teklifi stratejisini etkinleştirip etkinleştirmemenize bağlıdır:

Önceki bir adıma dönmek için soldaki gezinme panelinde ilgili adımı tıklayın. 

Hedef harcamayı keşfetme

Hedef harcama

Harcamak istediğiniz tutarı belirtmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Tutarı girin. Tutar, geçmişteki bir harcama aralığı dahilindeyse, grafiğin üzerinde tahmini performansı gösteren sayılarla birlikte bir kaydırma çubuğu görünür. Tutar, grafikte gösterilen aralığın dışındaysa, tahminler boş olur ve kaydırma çubuğu görünmez.
 • Grafiğin herhangi bir yerini tıklayarak kaydırma çubuğunun görünmesini sağlayın ve "Hedef harcama" ekseninde gösterilen tutar aralığı dahilinde bir bütçe seçin. 

Kaydırma çubuğu

Farklı bütçelerin performansı nasıl belirleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaydırma çubuğunu "Hedef harcama" ekseni boyunca farklı tutarlara taşıyın.

"Hedef harcama" alanına harcamak istediğiniz tutarı girerseniz, kaydırma çubuğu belirtilen tutarı yansıtacak şekilde hareket eder. Tutar geçmişteki harcamaya benzerse Search Ads 360 performansı tahmin eder. Search Ads 360 tahmin sağlayamazsa çizgi karakteri gösterilir.

Hedef harcama geçmiş bütçelerden çok farklıysa kaydırma çubuğu gösterilmez. Search Ads 360, hacim ve verimliliği de tahmin edemez.
"Hedef harcama" ekseninde gösterilen aralık dahilinde bir hedef harcama ayarlamak isterseniz grafiği tıklayın. Kaydırma çubuğu, tutarı vurgulamak için görünür.

Grafik

Grafikte, manuel olarak ayarlanmış bütçeler ve tekliflerle (manuel teklif verme olarak adlandırılır) gelir veya dönüşümleri (hacim) tahmin eden bir eğri ve bir bütçe teklif stratejisi bütçeleri ve teklifleri otomatik olarak ayarlıyorsa hacmi tahmin eden bir başka eğri olmak üzere iki tane renk kodlu eğri bulunur.

"Hedef harcama" ekseninde gösterilen her tutar için bütçe aralığı ve tahminler, geçmiş performans ile hedefin dönüşüm kaynağından elde edilir.

Eğriler, çeşitli tutarlarda harcamadan kaynaklanabilecek tahmini hacmi (dönüşüm veya gelir) gösterir. Diğer bir deyişle, Search Ads 360 belirli bir tutarın harcanmasıyla elde edilebilecek dönüşüm sayısını veya gelir miktarını tahmin eder.

Manuel teklif verme ve bir bütçe stratejisi için dönüşüm sayısı veya gelirle birlikte EBM, ROAS ya da ERS ile ilgili sayısal tahminleri görüntülemek üzere grafiğin fareyle üzerine gelin.

Örneğin, bir gelir hedefi için "Hedef harcama" ekseninin gösterdiği tutar aralığı 950 bin TL ila 3 milyon TL ise grafik, 1 milyon TL harcadığınızda tahminen 2 milyon TL gelir ve %200 ROAS elde edeceğinizi gösterebilir. 2 milyon TL harcarsanız 3,5 milyon TL gelir ve %175 ROAS elde edebilirsiniz. 

Geçmiş harcamalarınızdan önemli ölçüde farklı bir hedef harcama belirlerseniz bütçe ilerleme hızı grafiğinde, "Hedef harcamanız tahminlerimizin dışında" mesajı görünür. Buna ek olarak Search Ads 360, bütçe ilerleme hızı grafiğinde tahmini gelire veya tahmini YG hedeflerine ait değerleri göstermez.

Eğrilerdeki farklılık neyi gösterir?

Örtüşen eğriler, geçerli tekliflerinizin harcamayı ve dönüşümleri veya geliri optimize ettiğini gösterebilir. Bir bütçe teklif stratejisinin bütçeleri, teklifleri ve teklif ayarlamalarını otomatik olarak ayarlayarak harcamalarınızı yönetmesine izin verirseniz benzer bir performans elde edebileceğinizi gösterebilir. Benzerlik, Search Ads 360 teklif stratejisinin (veya farklı bir otomatik teklif verme sisteminin) teklifleri yönetmekte olduğunu da gösterebilir.

Bütçe teklif stratejisi eğrisinin manuel teklif verme eğrisinden daha yüksek olduğu eğriler arasındaki fark, bir bütçe teklif stratejisinin manuel teklif vermeden daha iyi performans gösterebileceğini tahmin eder.

Bu grafiklerde "manuel teklif verme" terimi, manuel olarak ayarlanmış kampanya bütçelerini, teklifleri ve teklif ayarlamalarını veya Search Ads 360 teklif stratejisi tarafından otomatik olarak ayarlanmış teklifleri belirtebilir. 

Teklifleri bir teklif stratejisi ayarlıyorsa manuel teklif verme eğrisi, otomatik olarak ayarlanan tekliflerin hacmini yansıtır. 

Eğrileri görmüyor musunuz?

Yeterli dönüşüm verisi yoksa grafik boş olur. Bu durum, bütçe grubu veya hedef yeni veya dönüşüm hacmi düşük olduğunda ortaya çıkabilir.

Eğri güncellemesi 

Plan boyunca, "Hedef harcama" ekseni aralığı, planda kalan süreyi, tahmini ve gerçek harcamayı, tahmini ve gerçek hacmi (dönüşüm veya gelir) gösterecek şekilde güncellenir. Örneğin, plan başlamadan önce harcama aralığı 50.000 TL ila 150.000 TL olabilir. Planın ortasına gelindiğinde, harcama aralığı 90.000 TL ila 150.000 TL olabilir.

Grafikte bulunan diğer bilgiler

Grafik aşağıdaki bilgileri de gösterir.

 • Bütçe grubunun kampanyalarındaki bütçeler, teklifler ve teklif ayarlamaları değişmediyse tahmini bütçe ve hacmi tanımlayan renk kodlu bir nokta. Bütçe tahmini; bütçeler, teklifler ve teklif ayarlamaları için mevcut ayarlardan hesaplanır.  Grafikte "Değişiklik yapılmayan tahmin" noktasına bakın.
  Bir plan yürütülürken tekliflerin ve teklif ayarlamalarının önemli ölçüde değişmesi durumunda, "Değişiklik yapılmayan tahmin" noktasının konumunun güncellenebileceğini unutmayın. Güncellemeler, gerçekleştikten yaklaşık 7 gün sonra noktanın pozisyonuna yansıtılır.
 • Bir performans karşılaştırması belirtirseniz, grafiğe karşılaştırmayı temsil eden noktalı bir çizgi eklenir. Çizgi, "[metrik türü] karşılaştırması" şeklinde etiketlenir. Buradaki metrik türü; gelir, ROAS, ERS, dönüşüm sayısı veya EBM'dir.
 • Performans karşılaştırması, manuel teklif verme eğrisiyle kesişiyorsa grafik, performans karşılaştırmasını elde etmek için harcayacağı tahmini tutarı tanımlayan başka bir renk kodlu nokta da ekler. Nokta, "[metrik türü] karşılaştırmasıyla önerilen harcama" şeklinde etiketlenir. Buradaki metrik türü; gelir, ROAS, ERS, dönüşüm sayısı veya EBM'dir.

Tahmin seçeneklerini karşılaştırma

"Tahmin seçeneklerini karşılaştırma" sekmesi, kampanya bütçelerini, teklifleri ve teklif ayarlamalarını yapmak için aşağıdaki yöntemlerden herhangi ikisinin tahmini sonuçlarını gösterir:

 • Bütçe teklif stratejisi - Search Ads 360, algoritmaları kullanıp otomatik olarak kampanyalardaki plan bütçesini ayırır, kampanya bütçelerini ve teklifleri sıfırlar ve isteğe göre teklif ayarlamaları yapar veya önerir.
 • Manuel teklif verme - Search Ads 360, kampanya bütçeleri ve bütçeyi harcamak için teklif ayarlamalarıyla birlikte manuel olarak ayarlamanız gereken geçerli tekliflere göre harcamaları ve performansı (hacim ve verimlilik) tahmin eder. 
 • Değişiklik olmayan tahmin - Search Ads 360, geçerli bütçeleri, teklifleri ve teklif ayarlamalarını kullanarak, kampanyalardaki her şeyin bugün olduğu gibi kalması koşuluyla bütçe denklemindeki her bir faktörü tahmin eder.

Bütçe denkleminin her bir bileşenine ilişkin tahminler (hedef harcama = dönüşüm sayısı x EBM veya hedef harcama = gelir/reklam harcaması getirisi (ROAS)), ayrı grafiklerdeki sayılar ve grafikler biçiminde gösterilir. Diğer bir deyişle, grafikler, bütçe ve teklif ayarlama yöntemlerinin ikisi için tahmini harcama ve tahmini performans metriklerini (dönüşümler ve EBM veya gelir ve ROAS) gösterir. Grafikler, hedef harcama ve isteğe bağlı olarak belirtilen bir performans karşılaştırmasıyla göreli olarak tahminler arasındaki farkı da gösterir.

Karşılaştırmakta olduğunuz kampanya bütçesi ve teklif ayarlama seçenekleri arasındaki sayısal farklar, grafiklerin üst kısmındaki puan kartlarında gösterilir.

Performans karşılaştırması

Performans karşılaştırması aslında iki sayıdır. Bunlardan biri, harcamalarınızda elde etmek istediğiniz belirtilen dönüşüm sayısı, EBM veya gelir tutarı ya da ROAS (ERS) değeridir. Kalan diğer sayı, bütçe denklemini (hedef harcama = dönüşümler x EBM veya hedef harcama = gelir/ROAS) kullanarak hesaplanır.

Plan tamamlandığında (veya yürütülürken), karşılaştırmaları bütçe grubunun "Genel Bakış" sekmesindeki gerçek performansla karşılaştırın.

Belirtilen performans hedefini (EBM, ROAS, gelir veya dönüşüm sayısı) içeren bir Search Ads 360 teklif stratejisinden farklı olarak, planda etkinleştirilen bir bütçe teklif stratejisinin, karşılaştırmayı gerçekleştirmek için kampanya bütçelerini ve teklifleri optimize etmediğini unutmayın. (Sınırlanmamış bir bütçe teklif stratejisi, kampanya bütçelerini ve teklifleri, tam olarak toplam hedef tutara ulaşacak şekilde harcar.) Karşılaştırma, bütçe planındaki tahmini sonuçlarla karşılaştırma yapmak için bir araç görevi görür.

Karşılaştırmanın değer türü için kullanabileceğiniz seçenekler, seçili dönüşüm hedefine bağlıdır.

Metrik veya değer türü seçildikten ve bir sayı belirtildikten sonra, karşılaştırma, noktalı bir çizgi biçiminde, "Hedef harcamayı keşfetme" ve "Tahmin seçeneklerini karşılaştırma" grafiklerine eklenir. 

"Hedef harcamayı keşfetme" grafiğinde, karşılaştırmanın sabit değeri noktalı bir çizgi ile gösterilir. Bir hacim metriği (gelir veya dönüşüm sayısı) belirttiyseniz bu çizgi yatay, verimliliği belirttiyseniz eğimli olur.

"Tahmin seçeneklerini karşılaştırma" sekmesinde, Search Ads 360 farklı teklif ayarlama yöntemlerine ait tahmini performans ile karşılaştırmalı performansı gösterir.

Performans karşılaştırması, bütçe teklif stratejisinin verimliliğini etkilemez.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?