Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Zarządzanie budżetem za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu

Ustawianie budżetu w planie

Zarządzanie budżetem

Możesz określić, ile chcesz wydać na reklamy w zakresie czasowym planu budżetu.

Jeśli wybierzesz cel ROI (konwersje lub przychody), to zanim skonfigurujesz budżet, możesz wybrać różne opcje budżetu i ustalania stawek (samodzielnie lub automatycznie przez strategię ustalania stawek pod kątem budżetu), a potem sprawdzićporównać wynikające z tych ustawień wartości szacunkowe. W tym artykule znajdziesz opis wykresów dotyczących badania i porównywania wartości szacunkowych. Pamiętaj, że te wykresy nie będą dostępne po zakończeniu realizacji planu.
 
Nie widzisz kroku „Przeglądaj docelowe wydatki i porównuj wartości szacunkowe”?
Jeśli wybierzesz docelową liczbę kliknięć, plan pominie wykresy przeznaczone do sprawdzania i porównywania wartości i przejdzie bezpośrednio do kroku z wykresem tempa wydawania budżetu i tabelą jego alokacji.

Określanie kwoty wydatków

 1. Zacznij tworzyć plan budżetu i ustaw zakres dat oraz cel planu.
 2. Kliknij kartę Eksperymentalne wydatki docelowe i wpisz kwotę, którą chcesz wydać.
  Możesz też kliknąć wykres i przeciągnąć suwak do tej kwoty.
 3. Opcjonalnie: dodaj test porównawczy skuteczności.
  Dostępne opcje zależą od wybranego celu. Jeśli celem są konwersje, dostępne opcje to CPA i konwersje. Jeśli celem są przychody, dostępne opcje to ERS lub ROAS i przychody.
  • CPA lub konwersje
  • ERS lub przychody
  • ROAS lub przychody
 4. W sekcji „Typ wartości” wybierz dane, które mają dla Ciebie znaczenie, i wpisz odpowiednią liczbę.
  Search Ads 360 obliczy pozostałą zmienną zgodnie z równaniem dotyczącym budżetu: 
   
  • Docelowe wydatki = CPA x liczba konwersji
  • Docelowe wydatki = ERS x przychody
  • Docelowe wydatki = przychody / ROAS
 5. Opcjonalnie: kliknij kartę Porównanie szacunków, by wyświetlić wykresy przedstawiające bezpośrednie porównanie szacowanych wydatków, wartości liczbowych i efektywności na podstawie wybranych opcji określania stawek.
  Domyślnie wyświetla się szacowana skuteczność strategii ustalania stawek pod kątem budżetu i samodzielnego ustawiania stawek.

 6. Na dole karty obok opcji „Porównaj” kliknij strzałkę ▼ i wybierz jedną z opcji ustalania stawek.

  • Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu
  • Samodzielne ustawianie stawek
  • Wartości szacunkowe przy braku zmian
 7. W następnym wierszu kliknij strzałkę i wybierz inną opcję ustalania stawek.

 8. Opcjonalnie: zaznacz pole wyboru Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu, by utworzyć strategię ustalania stawek, która będzie zarządzać budżetami i stawkami kampanii.

 9. Kliknij Dalej.
  Następny krok w edytorze planu budżetu zależy od tego, czy w planie jest włączona strategia ustalania stawek pod kątem budżetu:

Aby wrócić do poprzedniego kroku, kliknij go w panelu użytkownika po lewej stronie.

Eksperymentalne wydatki docelowe

Docelowe wydatki

Aby określić kwotę, którą chcesz wydać, wykonaj jedną z tych czynności:

 • Wpisz kwotę. Jeśli kwota mieści się w historycznym zakresie wydatków, na wykresie pojawi się suwak, a nad wykresem zobaczysz liczby pokazujące szacowaną skuteczność. Jeśli kwota wykracza poza zakres przedstawiony na wykresie, wartości szacunkowe będą puste, a suwak będzie niewidoczny.
 • Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, by wyświetlić suwak i wybrać budżet w zakresie kwot przedstawionych na osi „Docelowe wydatki”.

Suwak

Aby uzyskać bardziej precyzyjne informacje o wpływie różnych budżetów na skuteczność, przesuń suwak do dowolnej kwoty na osi „Docelowe wydatki”.

Jeśli w polu „Docelowe wydatki” wpiszesz kwotę, którą chcesz wydać, suwak przesunie się do niej. Jeśli kwota jest zbliżona do dotychczasowych wydatków, Search Ads 360 oszacuje skuteczność. Jeśli Search Ads 360 nie może podać wartości szacunkowych, wyświetlą się myślniki.

Suwak jest niewidoczny, jeśli docelowe wydatki różnią się znacznie od dotychczasowych budżetów.Search Ads 360 nie może też oszacować wartości liczbowych ani efektywności.
Jeśli chcesz ustawić docelowe wydatki w zakresie pokazywanym na osi „Docelowe wydatki”, kliknij wykres. Wyświetlony suwak wskaże wybraną kwotę.

Wykres

Wykres obejmuje dwie kolorowe krzywe: jedna przedstawia szacunkowe przychody lub konwersje (wartości liczbowe) z ręcznie ustawianymi budżetami i stawkami (samodzielne ustawianie stawek), a druga prezentuje te wartości przy założeniu, że strategia ustalania stawek pod kątem budżetu automatycznie dostosowuje budżety i stawki.

Zakres budżetu i wartości szacunkowe w przypadku poszczególnych kwot pokazane na osi „Docelowe wydatki” zależą od skuteczności historycznej i źródła konwersji celu.

Krzywe przedstawiają szacunkowe wartości liczbowe (liczbę konwersji lub kwotę przychodów), które można uzyskać, określając różne kwoty wydatków.Oznacza to, że Search Ads 360 szacuje liczbę konwersji lub kwotę przychodów, które można osiągnąć po wydaniu określonej kwoty na reklamy.

Najedź kursorem na wykres, by wyświetlić szacunkowe wartości liczbowe związane z CPA, ROAS lub ERS, razem z liczbą konwersji lub kwotą przychodów w przypadku samodzielnego ustawiania stawek i obowiązywania strategii ustalania stawek pod kątem budżetu.

Jeśli np. w przypadku celu w postaci przychodów na osi „Docelowe wydatki” przedstawiony jest zakres kwot od 950 tysięcy USD do 3 milionów USD, z wykresu może wynikać, że jeśli wydasz 1 milion USD, szacunkowa kwota przychodów będzie wynosić 2 miliony USD, a wartość ROAS wyniesie 200%. Jeśli wydasz 2 miliony USD, Twoje przychody mogą sięgnąć 3,5 miliona USD, a ROAS – 175%.

Jeśli ustawisz docelowe wydatki na poziomie znacznie różniącym się od Twoich dotychczasowych wydatków, na wykresie tempa wydawania budżetu wyświetli się komunikat „Twoje docelowe wydatki są poza zakresem naszych szacunków”. Search Ads 360 nie pokazuje na wykresie tempa wydawania budżetu szacowanych przychodów ani szacowanych docelowych wartości ROI.

O czym świadczy różnica między krzywymi

Nakładające się na siebie krzywe mogą wskazywać, że bieżące stawki są ustawione na optymalizowanie wydatków i konwersji lub przychodów. Możesz osiągać podobną skuteczność, jeśli zezwolisz strategii ustalania stawek pod kątem budżetu na zarządzanie wydatkami przez automatyczne określanie budżetów, stawek i dostosowań stawek.Ta zbieżność może też wskazywać, że stawkami zarządza strategia ustalania stawek Search Ads 360 (lub inny system automatycznego określania stawek).

Jeśli krzywa strategii ustalania stawek pod kątem budżetu przebiega powyżej krzywej samodzielnego ustawiania stawek, oznacza to, że strategia ustalania stawek mogłaby zwiększyć skuteczność w stosunku do samodzielnego ustawiania stawek.

Termin „samodzielne ustawianie stawek” na tych wykresach może oznaczać ręczne ustawianie budżetów kampanii, stawek i dostosowań stawek. Może się też odnosić do stawek, które zostały określone automatycznie przez strategię ustalania stawek Search Ads 360.

Jeśli stawki określa strategia ustalania stawek, krzywa samodzielnego ustawiania stawek przedstawia liczbę stawek ustawionych automatycznie.

Nie widzisz krzywych?

Jeśli brakuje danych o konwersjach, wykres będzie pusty. Może się tak zdarzyć, gdy grupa budżetu lub cel są nowe albo gdy liczba konwersji jest mała.

Aktualizacja krzywych

W trakcie realizacji planu zakres na osi „Docelowe wydatki” będzie przedstawiał czas pozostały do końca planu, szacowane i rzeczywiste wydatki oraz szacowane i rzeczywiste wartości liczbowe (liczbę konwersji lub kwotę przychodów). Na przykład przed uruchomieniem planu wydatki mogą pozostawać w zakresie od 50 000 do 150 000 USD. W połowie planu wydatki mogą się mieścić w zakresie od 90 000 USD do 150 000 USD.

Inne informacje uwzględnione na wykresie

Wykres będzie też zawierać te informacje.

 • Kolorowy punkt, który oznacza szacunkowy budżet i wartości liczbowe, jeśli budżety, stawki i dostosowania stawek nie zmieniają się w kampaniach grupy budżetu. Szacunkowa wartość budżetu jest obliczana na podstawie bieżących ustawień budżetu, stawek i dostosowań stawek.Zobacz punkt „Wartości szacunkowe przy braku zmian” na wykresie.
  Pamiętaj, że podczas realizacji planu pozycja punktu „Wartości szacunkowe przy braku zmian” może zostać zaktualizowana, jeśli stawki i dostosowania stawek zmienią się w znaczący sposób. Pozycja punktu zmienia się po około siedmiu dniach od momentu aktualizacji.
 • Jeśli określisz wartość testu porównawczego skuteczności, na wykresie pojawi się związana z nim linia kropkowana. Linia jest oznaczona etykietą „Test porównawczy: [rodzaj danych]”, gdzie rodzaj danych to przychody, ROAS, ERS, konwersje lub CPA.
 • Jeśli wartość porównawcza testu skuteczności przecina krzywą przedstawiającą samodzielne ustawianie stawek, na wykresie pojawi się też inny kolorowy punkt oznaczający szacunkową kwotę, którą trzeba wydać, by osiągnąć wartość testu porównawczego.Punkt jest oznaczony etykietą „Sugerowane wydatki na podstawie testu porównawczego [rodzaj danych]”, gdzie rodzaj danych to przychody, ROAS, ERS, konwersje lub CPA.

Porównanie wartości szacunkowych

Karta „Porównanie szacunków” podaje szacunkowe wyniki, jakie można uzyskać po wybraniu dwóch poniższych metod wyznaczania stawek, dostosowań stawek i budżetów kampanii:

 • Strategia ustalania stawek pod kątem budżetu – wykorzystując odpowiednie algorytmy, Search Ads 360 automatycznie przydziela środki poszczególnym kampaniom, resetuje stawki i budżety kampanii oraz opcjonalnie ustawia lub zaleca dostosowania stawek.
 • Samodzielne ustawianie stawek – aby wydać środki z budżetu, Search Ads 360 szacuje wydatki i skuteczność (wartości liczbowe i efektywność) na podstawie bieżących stawek, które musisz dostosować ręcznie, a także budżetów kampanii oraz dostosowań stawek.
 • Wartości szacunkowe przy braku zmian – jeśli wszystkie ustawienia kampanii pozostają bez zmian, Search Ads 360 szacuje poszczególne czynniki w równaniu dotyczącym budżetu na podstawie bieżących budżetów, stawek i dostosowań stawek.

Wartości szacunkowe poszczególnych składników równania dotyczącego budżetu (docelowe wydatki = konwersje x CPA lub docelowe wydatki = przychody/ROAS) są przedstawione w postaci liczb i linii na osobnych wykresach. Wykresy przedstawiają szacunkowe wydatki oraz szacunkowe dane dotyczące skuteczności (konwersje i CPA lub przychody i ROAS) dla dwóch metod określania budżetu i ustawiania stawek. Na wykresach widać też różnicę między wartościami szacunkowymi w odniesieniu do docelowych wydatków i uwzględnionego opcjonalnie testu porównawczego skuteczności.

Różnice między wartościami liczbowymi związanymi z budżetem kampanii i opcjami ustalania stawek, które porównujesz, są widoczne w statystykach nad wykresami.

Test porównawczy skuteczności

Test porównawczy skuteczności polega na porównaniu dwóch wartości liczbowych. Jedna oznacza określoną liczbę konwersji, wartość CPA lub kwotę przychodów albo wartość ROAS (ERS), którą chcesz osiągnąć w ramach swoich wydatków. Druga wartość jest obliczana z równania dotyczącego budżetu (docelowe wydatki = konwersje x CPA lub wydatki docelowe = przychody/ROAS).

Po zakończeniu planu (lub podczas jego realizacji) możesz sprawdzić stosunek wartości porównawczych do rzeczywistej skuteczności na karcie „Ogółem” grupy budżetu.

Pamiętaj, że w przeciwieństwie do strategii ustalania stawek Search Ads 360, która uwzględnia określony cel skuteczności (CPA, ROAS, przychody lub konwersje), strategia ustalania stawek pod kątem budżetu (o ile włączysz ją w planie) nie optymalizuje stawek ani budżetów kampanii pod kątem wartości porównawczych. (Nieobjęta żadnymi ograniczeniami strategia ustalania stawek pod kątem budżetu będzie zarządzać stawkami i budżetami kampanii tak, by prawie cała łączna kwota docelowa została wydana). Test porównawczy służy za narzędzie do porównywania określonych wartości z wartościami szacunkowymi w planie budżetu.

Opcje dostępne dla typu wartości testu porównawczego zależą od wybranego celu konwersji.

Gdy wybierzesz typ danych lub wartości i podasz wartość liczbową, test porównawczy pojawi się jako linia kropkowana na wykresach z sekcji „Eksperymentalne wydatki docelowe” i „Porównanie szacunków”.

Linia kropkowana na wykresie „Eksperymentalne wydatki docelowe” przedstawia wartość stałą testu porównawczego. Jeśli określisz dane liczbowe (kwotę przychodów lub liczbę konwersji), będzie to linia pozioma, a jeśli wybierzesz efektywność – linia ukośna.

Na karcie „Porównanie szacunków” Search Ads 360 pokazuje test porównawczy z uwzględnieniem szacowanej skuteczności dla różnych metod ustalania stawek.

Test porównawczy skuteczności nie wpływa na efektywność strategii ustalania stawek pod kątem budżetu.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18334572811529903600
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
263