Kolumna Błędy (historia zmian reguły automatycznej)

Wyświetla liczbę błędów, które wystąpiły podczas stosowania reguły automatycznej.

Więcej informacji o wyświetlaniu historii zmian reguły automatycznej.

Jeśli reguła została zmieniona, każda jej wersja ma własną historię zmian. Możesz wyświetlić historię zmian starszych wersji reguły.

Wyświetlanie tej kolumny
  1. Przejdź do reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij Reguły w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
    Search Ads 360 wyświetli do 2000 istniejących reguł.

  3. Kliknij nazwę reguły w tabeli raportowania.
    Kolumna pojawi się w dzienniku zmian reguły.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?