Search Ads 360 teklif stratejisi performansını değerlendirme

Bir Search Ads 360 teklif stratejisinin sağlığına ve performansına genel bakış hakkında

Search Ads 360 teklif stratejisini bir öğe portföyüne uyguladıktan veya bütçe planında bir bütçe teklif stratejisi oluşturduktan yaklaşık bir hafta sonra, teklif stratejisinin Genel bakış sekmesinden teklif stratejisinin sağlığını ve performansını kontrol edebilirsiniz.

Teklif stratejisinin Genel Bakış sekmesi, birlikte, bir teklif stratejisinin verimliliğinin bir bakışta görünümünü sağlayan farklı bölümler içerir. Genel Bakış şunları içerir:

  • Bir teklif stratejisinin verimli çalışıp çalışmadığını belirten bir sağlık paneli.
  • Teklif stratejisinin belirtilen bir dönem boyunca performansını gösteren bir performans özeti grafiği.
  • Bir teklif stratejisinin sağlığını etkileyen bir sorunun ne zaman başladığını ve sona erdiğini gösteren renk kodlu bir zaman çizelgesi. Sorunun bir özetini görüntülemek için fareyi zaman çizelgesi üzerine getirin.
  • Teklif stratejisinin ortalama konum, işlemler, maliyet ve portföydeki toplam teklif verilebilir öğe sayısı gibi metriklerini görüntüleyen bir puan kartı.

Bid strategy overview page with labels that identify the bid strategy

Sağlık paneli

Sağlık panelinde veya sağlık kartında, teklif stratejisinin performansını etkileyen sorunlarla ilgili genel ve özel bilgiler görüntülenir, bir sorunun düzeltilmesiyle ilgili öneride bulunulur, belirli sorun türlerinin çözümü için teklif ve bütçelerde ayarlamalar yapılır veya soruna çözüm sağlayabilecek ayarlar önerilir. 

Başlangıçta, sağlık panelinde Küçük sorunlar algılandı veya Şu anda öğreniyor gibi genel bir mesaj olur. Mesajla birlikte sorunun önem düzeyini belirten bir simge gösterilir. Panel, Search Ads 360’ın, teklif stratejisinin performansını etkileyen sorunları bulduğu en son tarih ve saati de içerir.

Bulunan her sorunla ilgili ayrı, ayrıntılı bir mesaj görüntülemek için sağlık paneli mesajındaki Ayrıntıları Görüntüle düğmesini tıklayın. İkinci mesajda sorun, Search Ads 360'ın sorunu bulduğu tarih ve saat ile sorunun düzeltilmesine yönelik öneriler listelenir. Bazı durumlarda, mesajda bir Uygula ve bir Görüntüle düğmesi bulunabilir. Teklif stratejisinin sorunu otomatik olarak düzeltmesine izin vermek için Uygula düğmesini seçin. Sorunla ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için Görüntüle düğmesini tıklayın.

Örneğin, yeniden pazarlama hedefi teklif ayarlamalarınızı manuel olarak yapıyorsanız ve Search Ads 360, manuel olarak yapılan teklif ayarlamalarının tutarlı bir şekilde teklif stratejisinin önerilerine uygun olmadığını belirlerse bir sağlık paneli mesajında, teklif ayarlamalarını otomatik olarak yapması için teklif stratejisine izin vermenizi önerebilir. Search Ads 360'ın, ayarlamalar öner durumundaki teklif stratejisi ayarını yeniden pazarlama hedefi teklif ayarlamaları yap olarak değiştirmesine izin vermek için Uygula düğmesini tıklayın. Teklif stratejisinin ayarlarına gidip bu seçeneği manuel olarak da değiştirebileceğinizi unutmayın.

Sağlık paneli şu durumlarda görüntülenir: 

Sağlık panelini görmüyor musunuz? Sağlık paneli yalnızca bir YG teklif stratejisi veya bütçe teklif stratejisi, verimliliğini olumsuz yönde etkileyen belirli sorunlarla karşılaşıyorsa gösterilir. Sağlık panelinin gösterilmeme nedeniyle ilgili daha fazla bilgi edinin. Sağlık paneli yalnızca belirli sorunları gösterdiğinden, teklif stratejisinin verimliliğini etkiliyor olabilecek sorunlar için Teklif stratejisi sağlık sütununu da kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Sağlık paneli mesaj türleri ve simgeleri

Aşağıdaki tabloda, sağlık paneli mesajlarında ve zaman çizelgelerinde görüntülenen simgeler listelenmiştir.  

Simgeler Açıklama
 --- Hiçbir sorun tespit edilmemiştir. Teklif stratejisi verimli bir şekilde çalışmaktadır.
Learning icon Teklif stratejisi yeni olduğu veya teklif stratejisinde, çok sayıda yeni anahtar kelimenin eklenmesi gibi önemli bir değişiklik yapıldığı için teklif stratejisi öğrenme veya ayar modundadır. Teklif stratejisinin öğrenmeyi bitirmesini beklemeniz önerilir.  
Bir teklif stratejisi yakın zamanda eklenen bir dönüşüm kaynağı kullanıyorsa öğrenme modu simgesi hemen gösterilmeyebilir.
Bid strategy minor issue icon Bütçenin çok düşük olması gibi küçük bir sorun, teklif stratejisinin maksimum verimlilikte çalışmasını engellemektedir.
Bid strategy health: Minor issue fix is in progress Küçük bir soruna ilişkin düzeltme işlemi devam etmektedir.
Bid strategy health- critical issue Maksimum teklif sınırı gibi kritik bir sorun, teklif stratejisinin teklifleri yönetmesini engellemektedir.
Bid strategy health: Critical issue fix is in progress Kritik bir soruna ilişkin düzeltme işlemi devam etmektedir.

Sağlık paneli durum sütunu

İndirilen raporlarda "Teklif stratejisi sağlık durumu" başlıklı bir sütun bulunur. Sütun, karşılık gelen satırın teklif stratejisinin durumuyla ilişkili sayıları içerir. Bu sayılar normalde 0 ile 5 arasında değişir; negatif sayılar özel durumlar için ayrılmıştır.

Burada, görmeyi bekleyebileceğiniz durum sayılarından bazıları, önem dereceleriyle birlikte belirtilmiştir:

  • 0'dan küçük: Ayarlama.
  • 0 - 2: Kritik sorun.
  • 2 - 5: Küçük sorun.
  • Beş: Sorun yok.

Performans özeti grafiği

Search Ads 360'ta görüntülenen diğer performans özeti grafiklerinde olduğu gibi teklif stratejisi performans özeti grafiği de teklif stratejisinin belirli bir dönem üzerinden performans grafiğini gösterir. Performans özeti grafiğini, teklif stratejisinin performansını farklı karşılaştırmalarla ilişkilendirmek amacıyla iki farklı metrik grafiğini karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, İşlemler ve Maliyet'i karşılaştırırsanız azalan maliyetin daha az işlemle sonuçlandığını görebilirsiniz. Bu durum, teklif stratejisi performansının sınırlı bir bütçeden etkilendiğini belirtiyor olabilir.

Farklı bir metriğin grafiğini görüntülemek veya iki metriği karşılaştırmak için metriği seçin ve isteğe bağlı olarak zaman aralığını değiştirin. Ardından, zaman çizelgesi ve puan kartının yanı sıra grafik de güncellenir.

Zaman çizelgeleri

Teklif stratejisinin durumu ve sağlığı ile ilgili renk kodlu bilgiler gösterir. Sorunun tarihi, özeti ve durumunu içeren bir bilgi kartı görüntülemek için zaman çizelgeleri işaret edebilirsiniz. Zaman çizelgesi bilgi kartı, teklif stratejisinin sağlık panelindeki Ayrıntıları Görüntüle düğmesini tıkladığınızda görüntülenen sağlık kartlarına benzer bir özet gösterir. Zaman çizelgesi bilgi kartı, her bir sorunla ilgili bilgileri hızlı bir şekilde alabilmenizi sağlar.

Bid strategy health timeline with card that displays on hove.

Zaman çizelgesindeki renk kodlaması, teklif stratejisinin yaşadığı sorunun türüne karşılık gelir. Önceki resimde, zaman çizelgesi gri bölümü ve simge teklif stratejisinin öğrenme modunda olduğunu belirtir.

Zaman çizelgesinin kırmızı kısmı ve ünlem işareti, kritik bir sorunun teklif stratejisinin verimliliğini ciddi şekilde etkilediğini belirtir.

Zaman çizelgesi de sorunu ve düzeltme durumunu kısaca açıklayan bir özet kartı içerir. Bu uygulanırsa, teklif stratejisinin verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Puan kartı

Search Ads 360'taki diğer sekmelerde bulunan puan kartları gibi bu da teklif stratejisinin performans metriklerini görüntüler.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?