Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Ocena skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Informacje o stanie i skuteczności strategii ustalania stawek Search Ads 360

Około tygodnia po zastosowaniu strategii ustalania stawek Search Ads 360 do portfolio elementów lub utworzeniu strategii ustalania stawek pod kątem budżetu w planie budżetu możesz sprawdzić stan i skuteczność strategii ustalania stawek na karcie Przegląd.

Karta Ogółem dotycząca określonej strategii ustalania stawek zawiera kilka sekcji, które razem przedstawiają podsumowanie skuteczności tej strategii. Na karcie Ogółem znajdziesz te sekcje:

  • Panel stanu, który pokazuje, czy strategia ustalania stawek działa skutecznie.
  • Wykres podsumowania skuteczności, który przedstawia skuteczność strategii ustalania stawek we wskazanym okresie.
  • Kolorowa oś czasu, na której widać początek i koniec problemu mającego wpływ na stan strategii ustalania stawek. Najedź kursorem myszy na oś czasu, by wyświetlić podsumowanie problemu.
  • Podsumowanie statystyk, w którym znajdziesz dane strategii ustalania stawek, takie jak średnia pozycja, działania, koszt i całkowita liczba elementów z możliwością określenia stawki w portfolio.

Bid strategy overview page with labels that identify the bid strategy

Panel stanu

Panel stanu zawiera ogólne i szczegółowe informacje o problemach obniżających skuteczność strategii ustalania stawek oraz zalecane sposoby ich rozwiązania, a w przypadku problemów określonego typu dodatkowo pozwala dostosować stawki, budżety i ustawienia, aby rozwiązać problem.

Początkowo panel stanu wyświetla ogólny komunikat (np. „Wykryto drobne problemy” czy „Trwa nauka”) wraz z ikoną, która wskazuje wagę problemu. Panel podaje też ostatnią datę i godzinę wykrycia przez Search Ads 360 problemów, które mają wpływ na skuteczność strategii ustalania stawek.

Aby zobaczyć osobne, szczegółowe komunikaty o każdym znalezionym problemie, kliknij przycisk Wyświetl szczegóły w komunikacie w panelu stanu. Drugi komunikat zawiera opis problemu, datę i godzinę wykrycia go przez Search Ads 360 oraz proponowane rozwiązanie. W niektórych przypadkach obok komunikatu mogą być przyciski Zastosuj i Wyświetl. Kliknij przycisk Zastosuj, by pozwolić strategii ustalania stawek na automatyczne rozwiązanie problemu. Kliknij przycisk Wyświetl, by zobaczyć więcej informacji o problemie.

Jeśli na przykład ręcznie ustawiasz dostosowania stawek celów remarketingowych, a Search Ads 360 wykryje, że dostosowania są cały czas niezgodne z zaleceniami strategii ustalania stawek, komunikat w panelu stanu proponuje przejście na automatyczne ustawianie dostosowań stawek przez strategię ustalania stawek. Kliknij przycisk Zastosuj, by pozwolić Search Ads 360 na zmianę opcji strategii ustalania stawek z zalecania dostosowań stawek celów remarketingowych na ich ustawianie. Pamiętaj, że możesz też przejść do ustawień strategii ustalania stawek, aby ręcznie zmienić tę opcję.

Panel stanu pojawia się, gdy:

Nie widzisz panelu stanu?Pojawia się on tylko wtedy, gdy w strategii ustalania stawek pod kątem zwrotu z inwestycji lub pod kątem budżetu występują problemy, które mają negatywny wpływ na jej skuteczność. Dowiedz się, dlaczego panel stanu się nie wyświetla. Panel stanu wyświetla się tylko w określonych przypadkach – dlatego warto też sprawdzić w kolumnie „Stan strategii ustalania stawek”, czy nie występują problemy, które mogą mieć wpływ na skuteczność strategii.

Typy komunikatów i ikony w panelu stanu

W tabeli poniżej znajdziesz ikony wyświetlane w komunikatach i na osiach czasu w panelu stanu.  

Ikona Opis
 --- Nie wykryto problemów. Strategia ustalania stawek działa skutecznie.
Learning icon Strategia ustalania stawek jest w trybie uczenia się lub kalibracji, ponieważ jest nowa lub wprowadzono w niej istotną zmianę, na przykład dodano wiele nowych słów kluczowych. Zgodnie z zaleceniem najlepiej pozwolić strategii na dokończenie nauki.  
Ikona trybu nauki może nie wyświetlać się natychmiast, jeśli strategia ustalania stawek korzysta z niedawno dodanego źródła konwersji.
Bid strategy minor issue icon Drobny problem, taki jak za mały budżet, uniemożliwia strategii ustalania stawek działanie z maksymalną skutecznością.
Bid strategy health: Minor issue fix is in progress Trwa rozwiązywanie drobnego problemu.
Bid strategy health- critical issue Problem krytyczny, taki jak limit maksymalnej stawki, uniemożliwia strategii ustalania stawek zarządzanie stawkami.
Bid strategy health: Critical issue fix is in progress Trwa rozwiązywanie problemu krytycznego.

Kolumna stanu skuteczności

W pobranych raportach występuje kolumna „Stan skuteczności strategii ustalania stawek”. Zawiera ona liczby informujące o stanie strategii ustalania stawek w danym wierszu. Zwykle są to liczby z zakresu od 0 do 5. Liczby ujemne są używane w szczególnych przypadkach.

Oto niektóre liczby dotyczące stanu, które możesz zobaczyć, razem z objaśnieniem ich znaczenia:

  • Mniej niż 0: kalibracja.
  • Zakres od 0 do 2: problem krytyczny.
  • Zakres od 2 do 5: drobny problem.
  • Pięć: brak problemów.

Wykres podsumowania skuteczności

Podobnie jak inne wykresy podsumowania skuteczności w Search Ads 360, ten wykres przedstawia skuteczność strategii ustalania stawek we wskazanym okresie. Możesz z niego skorzystać do porównania wykresów przedstawiających dwa różne rodzaje danych, by uzyskać połączone dane o skuteczności strategii ustalania stawek na potrzeby różnych testów porównawczych. Jeśli np. porównujesz działania i koszty, możesz zauważyć, że obniżenie kosztów powoduje zmniejszenie liczby działań. To może oznaczać, że ograniczony budżet ma negatywny wpływ na skuteczność strategii.

Aby zobaczyć wykres z innymi danymi lub porównać 2 rodzaje danych, wybierz te dane i opcjonalnie zmień zakres czasowy. Nastąpi aktualizacja wykresu, a także osi czasu i podsumowania statystyk.

Oś czasu

Wyświetla kolorowe informacje o stanie strategii ustalania stawek. Możesz wskazać kursorem oś czasu, by wyświetlić kartę informacyjną zawierającą datę, podsumowanie i stan problemu. Karta informacyjna osi czasu zawiera podsumowanie przypominające karty stanu wyświetlane po kliknięciu przycisku „Wyświetl szczegóły” w panelu stanu strategii ustalania stawek. Karta osi czasu umożliwia dostęp do informacji o poszczególnych problemach.

Bid strategy health timeline with card that displays on hove.

Kolory na osi czasu oznaczają konkretne problemy występujące w strategii ustalania stawek. Na grafice powyżej szary fragment osi czasu wraz z ikoną oznaczają tryb nauki strategii ustalania stawek.

Czerwony fragment osi czasu i wykrzyknik wskazują krytyczny problem, który ma poważny wpływ na skuteczność strategii ustalania stawek.

Oś czasu zawiera też kartę podsumowania z krótkim opisem problemu i stanu korekty (o ile ją zastosowano), która umożliwia skuteczne działanie strategii.

Podsumowanie statystyk

Podsumowanie statystyk zawiera dane o skuteczności strategii ustalania stawek – analogicznie do podobnych sekcji na innych kartach Search Ads 360.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
263
false