Kopiowanie kampanii

Kampania źródłowa i docelowa w Yahoo! Gemini

Kopiowanie z Yahoo! Gemini do Yahoo! Gemini

Gdy w ramach operacji kopiowania Search Ads 360 tworzy nowe kampanie, grupy reklam, reklamy, słowa kluczowe i wykluczające słowa kluczowe, tylko niektóre z ustawień są kopiowane z kampanii źródłowej (jak opisano to poniżej). (Zobacz listę ustawień, które możesz zaktualizować w istniejących kopiach).

Ustawienia kampanii w Yahoo! Gemini

Jeśli konto wyszukiwarki nie zawiera jeszcze kampanii o nazwie Kopia kampanii źródłowej, Search Ads 360 utworzy nową kampanię i skopiuje ustawienia wymienione poniżej.

Ustawienia kampanii Yahoo! Gemini 

Nazwa

Budżet

Typ budżetu: ustawienie Budżet dzienny lub Czas trwania (razem)

Ustawienia odbiorców: nie są kopiowane

Wiek: nie jest kopiowany
Zainteresowania: nie są kopiowane

Search Ads 360 nie kopiuje lokalizacji docelowych 

Język docelowy kampanii

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety

Sieci:

 • Sieć wyszukiwania Yahoo!
 • Partnerzy wyszukiwania Yahoo!
 • Sieć natywna Yahoo!

Harmonogram reklam i dostosowanie stawek: nie są kopiowane

Stan

Jeśli zmienisz stan kampanii źródłowej na Usunięta, nie jest on aktualizowany w kampanii docelowej. Aby miała ona taki stan, musisz zmienić go ręcznie.

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej kampanii:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 

Ustawienia grupy reklam w Yahoo! Gemini

Jeśli kampania docelowa nie zawiera jeszcze grupy reklam o tej samej nazwie co grupa źródłowa, Search Ads 360 tworzy nową grupę reklam i kopiuje do niej wymienione tutaj ustawienia.

 

Ustawienia grup reklam Yahoo! Gemini

Nazwa

Domyślna stawka CPC w sieci wyszukiwania

Domyślna stawka CPC w sieci natywnej

Dostosowanie stawek mobilnych

Dostosowanie stawek na tablety

Daty rozpoczęcia i zakończenia

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowej grupy reklam:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 

Ustawienia reklam w Yahoo! Gemini

Wszystkie standardowe reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako standardowe reklamy tekstowe.
Wszystkie rozszerzone reklamy tekstowe ze źródłowej grupy reklam są kopiowane na konto docelowe jako rozszerzone reklamy tekstowe.

Standardowe reklamy tekstowe 

Ustawienia standardowych reklam tekstowych Yahoo! Gemini

Tytuł reklamy

Opis

Wyświetlany URL

Docelowy URL

Stan

Rozszerzone reklamy tekstowe 

Ustawienia rozszerzonych reklam tekstowych Yahoo! Gemini

Nagłówek

Linia tekstu 1

Wyświetlany URL

Sponsorowane przez
Adres URL obrazu
Adres URL obrazu wysokiej jakości

Docelowy URL reklamy

Stan

To ustawienie nie jest kopiowane na konto żadnej wyszukiwarki:

 • Etykiety

 

Ustawienia słów kluczowych

Jeśli docelowa grupa reklam nie zawiera jeszcze słowa kluczowego o tej samej nazwie i typie dopasowania co słowo w grupie źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia. To oznacza, że jeśli w docelowej grupie reklam nie ma jeszcze dokładnie takiego samego słowa kluczowego, Search Ads 360 tworzy w niej nowe słowo.

 

Ustawienia słów kluczowych Yahoo! Gemini

Wartość słowa kluczowego

Uwaga: chociaż w Yahoo! Gemini słowa „but” i „But” są traktowane jak duplikaty, to jeśli mają inne typy dopasowania, oba zostaną skopiowane. Na przykład „But” z typem „do wyrażenia” i „but” z typem „przybliżone”.

Typ dopasowania

CPC lub stawka domyślna

Słowo kluczowe lub docelowy URL

Parametry adresu URL:

 • Pierwszy parametr słowa kluczowego
 • Drugi parametr słowa kluczowego
 • Trzeci parametr słowa kluczowego

Stan

Te ustawienia nie są kopiowane do docelowego słowa kluczowego:

 • Strategia ustalania stawek

 • Etykiety

 • Udział w teście strony docelowej

 

Ustawienia wykluczających słów kluczowych w Yahoo! Gemini

Jeśli docelowa kampania lub grupa reklam nie zawiera jeszcze wykluczającego słowa kluczowego o tej samej nazwie (i typie dopasowania w Google Ads) co słowo w kampanii źródłowej, Search Ads 360 tworzy nowe wykluczające słowo kluczowe i kopiuje do niego wymienione tutaj ustawienia.

Ustawienia wykluczającego słowa kluczowego Yahoo! Gemini

Wartość słowa kluczowego

Typ dopasowania

Stan

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?