Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Edytowanie ustawienia dostosowania stawek lokalizacji docelowej w strategii ustalania stawek Search Ads 360

Gdy po raz pierwszy tworzysz dla Search Ads 360 strategię ustalania stawek z celem ROI i wybierasz konto wyszukiwarki Google Ads, możesz określić, czy chcesz otrzymywać rekomendacje dotyczące dostosowań stawek lokalizacji docelowych, czy wolisz, by dostosowania były ustawiane przez strategię.

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie rekomendacji, możesz zmienić strategię ustalania stawek tak, by wprowadzała dostosowania.

Jeśli najpierw pozwolisz, by strategia ustalania stawek wprowadzała dostosowania, możesz zmienić ją tak, by tylko je proponowała.

Z rekomendacji na ustawianie dostosowań

Aby zmienić strategię ustalania stawek tak, by ustawiała dostosowania stawek lokalizacji docelowych:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. Kliknij Strategie ustalania stawek w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

 3. W kolumnie Strategia ustalania stawek kliknij nazwę strategii.

 4. Kliknij kartę Cele▼, a następnie kliknij Lokalizacje docelowe.

 5. Kliknij przycisk Zmień ustawienia strategii ustalania stawek nad tabelą raportowania.
  The "Change bid strategy setting" button appears above the reporting table.

 6. Kliknij Tak, by potwierdzić.

Zastosowanie wprowadzonych zmian dostosowań stawek może zająć strategii ustalania stawek do 24 godzin.

Nie widzisz karty Cele?

Karta Cele▼ pojawia się tylko w przypadku strategii ustalania stawek z celem konwersje, przychody lub kierowanie zaawansowane, stosowanych na koncie wyszukiwarki Google Ads. 

Nie widzisz przycisku Zmień ustawienia strategii ustalania stawek?

Przycisk Zmień ustawienia strategii ustalania stawek pojawia się tylko wtedy, gdy strategia ustalania stawek obecnie poleca dostosowania stawek lokalizacji docelowych. Jeśli go nie widać, oznacza to, że strategia ustalania stawek już automatycznie dostosowuje stawki.

Z ustawiania dostosowań na rekomendacje

Aby zmienić strategię ustalania stawek tak, by tylko proponowała dostosowania stawek lokalizacji docelowych:

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

 2. Kliknij Strategie ustalania stawek w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

 3. W kolumnie Strategia ustalania stawek kliknij nazwę strategii.

 4. Kliknij przycisk Ustawienia strategii ustalania stawek widoczny nad kartami.

 5. Na stronie Cel w panelu ustawień strategii ustalania stawek odznacz pole Dostosowanie stawek lokalizacji docelowej.

 6. Kliknij Zapisz strategię ustalania stawek.

Strategia ustalania stawek nie będzie już ustawiać dostosowania stawek lokalizacji docelowych. Możesz wyświetlić zalecane dostosowanie stawek i zmienić je ręcznie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?